SPRYCEL 50mg - PROSPECT

Prospectul pentru SPRYCEL 50mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: SPRYCEL 50mg
Substanța activă: DASATINIBUM
Concentrația: 50 mg
Cod atc: L01XE06
Acțiune terapeutică: ALTE ANTINEOPLAZICE INHIBITORI DE PROTEIN-KINAZA
Prescripție: P-RF/R
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 flac. din PEID x 60 compr. film.
Cod cim: W51769001
Firma producătoare: BRISTOL-MYERS SQUIBB - FRANTA