EXVIERA 250mg - PROSPECT

Prospectul pentru EXVIERA 250mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: EXVIERA 250mg
Substanța activă: DASABUVIRUM
Concentrația: 250 mg
Cod atc: J05AX16
Acțiune terapeutică: ANTIVIRALE CU ACTIUNE DIRECTA ALTE ANTIVIRALE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x blistere PVC-PE-PCTFE/folie din Al x 56 comprimate filmate (ambalaj multiplu care contine 4 cutii interioare x 14 comprimate filmate )
Cod cim: W61485001
Firma producătoare: ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH&CO. KG - GERMANIA
Conținut prospect: