DARUNAVIR MYLAN 800 mg - PROSPECT

Prospectul pentru DARUNAVIR MYLAN 800 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: DARUNAVIR MYLAN 800 mg
Substanța activă: DARUNAVIRUM
Concentrația: 800mg
Cod atc: J05AE10
Acțiune terapeutică: ANTIVIRALE CU ACTIUNE DIRECTA INHIBITORI DE PROTEAZA
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu blistere PVC/PE/PVDC-Al x 30 compr. film.
Cod cim: W63332001
Firma producătoare: MYLAN HUNGARY KFT - UNGARIA
Conținut prospect: