EMSELEX 15mg - PROSPECT

Prospectul pentru EMSELEX 15mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: EMSELEX 15mg
Substanța activă: DARIFENACINUM
Concentrația: 15mg
Cod atc: G04BD10
Acțiune terapeutică: UROLOGICE, MED. PT. FRECV. URINARA CRESCUTA SI INCONTINENTA
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 28 comp. cu elib. prel. (blist. PVC/CTFE/Al)
Cod cim: W51906003
Firma producătoare: NOVARTIS PHARMA GMBH - GERMANIA