ARANESP 300µg/0,6ml - PROSPECT

Prospectul pentru ARANESP 300µg/0,6ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ARANESP 300µg/0,6ml
Substanța activă: DARBEPOETINUM ALFA
Concentrația: 300µg/0,6ml
Cod atc: B03XA02
Acțiune terapeutică: ALTE PREPARATE ANTIANEMICE ALTE PREPARATE ANTIANEMICE
Prescripție: P-RF/R
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 pen-uri preumplute x 0,6 ml sol. inj.
Cod cim: W42527002
Firma producătoare: AMGEN EUROPE BV - OLANDA