ARANESP 15µg/0,375ml - PROSPECT

Prospectul pentru ARANESP 15µg/0,375ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ARANESP 15µg/0,375ml
Substanța activă: DARBEPOETINUM ALFA
Concentrația: 15µg/0,375ml
Cod atc: B03XA02
Acțiune terapeutică: ALTE PREPARATE ANTIANEMICE ALTE PREPARATE ANTIANEMICE
Prescripție: P-RF/R
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 pen preumplut x 0,375 ml sol. inj.
Cod cim: W42519001
Firma producătoare: AMGEN EUROPE BV - OLANDA