DARZALEX 20 mg/ml - PROSPECT

Prospectul pentru DARZALEX 20 mg/ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: DARZALEX 20 mg/ml
Substanța activă: DARATUMUMABUM
Concentrația: 20mg/ml
Cod atc: L01XC24
Acțiune terapeutică: ALTE ANTINEOPLAZICE ANTICORPI MONOCLONALI
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: 1 flacon din sticla x 5 ml conc. pt. sol. perf.
Cod cim: W62902001
Firma producătoare: JANSSEN BIOLOGICS B.V. - OLANDA
Conținut prospect:

DARZALEX 20 mg/ml se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

1 flacon din sticla x 20 ml conc. pt. sol. perf.