CUBICIN 350 mg - PROSPECT

Prospectul pentru CUBICIN 350 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: CUBICIN 350 mg
Substanța activă: DAPTOMYCINUM
Concentrația: 350mg
Cod atc: J01XX09
Acțiune terapeutică: ALTE ANTIBACTERIENE
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu 1 flac. cu pulb. pt. conc. pt. sol. perf. x 10 ml
Cod cim: W63018001
Firma producătoare: NOVARTIS PHARMACEUTICALS UK LTD. - MAREA BRITANIE
Conținut prospect:

CUBICIN 350 mg se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu 5 flac. cu pulb. pt. conc. pt. sol. perf. x 10 ml