FORXIGA 5 mg - PROSPECT

Prospectul pentru FORXIGA 5 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: FORXIGA 5 mg
Substanța activă: DAPAGLIFLOZINUM
Concentrația: 5mg
Cod atc: A10BX09
Acțiune terapeutică: ANTIDIABETICE ORALE ALTE ANTIDIABETICE ORALE
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu blist. din Alu/Alu x 30x1 compr. film. (unitate dozata)
Cod cim: W59380003
Firma producătoare: BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L. - ITALIA