DEPOCYTE 50mg - PROSPECT

Prospectul pentru DEPOCYTE 50mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: DEPOCYTE 50mg
Substanța activă: CYTARABINUM
Concentrația: 50mg
Cod atc: L01BC01
Acțiune terapeutică: ANTIMETABOLITI ANALOGI AI BAZELOR PIRIMIDINICE
Prescripție: S
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 flac. x 50mg susp.inj. (monodoza 5ml)
Cod cim: W53814001
Firma producătoare: SKYEPHARMA PRODUCTION SAS - FRANTA
Conținut prospect: