CICLOSERINA ATB 250 mg - PROSPECT

Prospectul pentru CICLOSERINA ATB 250 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: CICLOSERINA ATB 250 mg
Substanța activă: CYCLOSERINUM
Concentrația: 250mg
Cod atc: J04AB01
Acțiune terapeutică: MEDICAMENTE PENTRU TRATAMENTUL TUBERCULOZEI ANTIBIOTICE
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_10903_31.07.18.pdf
Ambalaj: Cutie cu 5 blist. OPA-Al-PVC/Al x 10 caps.
Cod cim: W52079001
Firma producătoare: ANTIBIOTICE S.A. - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

1

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 10903/2018/01-02   

 

 

          

Anexa 1 

                                                                                                                                                                     Prospect 

 

 
 

Prospect:

 

Informaţii

 

pentru utilizator

 

 

 

Cicloserină Atb 250 mg capsule 

Cicloserină  

 

 
Citiţi  cu  atenţie  şi  în  întregime  acest  prospect  înainte  de  a  începe  să  luaţi  acest  medicament 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

-

 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

-

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

-

 

Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le 
poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

-

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 
 

 

Ce

 

găsiţi

 

în acest prospect 

1.

 

Ce este Cicloserină Atb şi pentru ce se utilizează. 

2.

 

Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Cicloserină Atb 

3.

 

Cum să luaţi Cicloserină Atb 

4.

 

Reacţii adverse posibile 

5.

 

Cum se păstrează Cicloserină Atb 

6.

 

 Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 

1.

 

Ce este Cicloserină

 

Atb şi pentru ce se utilizează 

 
Cicloserina  face  parte  din  clasa  de  medicamente  cunoscută  sub  denumirea  de  antimicobacteriacee; 
preparate pentru tratamentul tuberculozei; antibiotice.  
Cicloserina  este  folosită  în  tratamentul  tuberculozei  active  pulmonare  şi  extrapulmonare,  cu 
microorganisme  sensibile,  în  cazul  eşecului  terapeutic  la  medicamentele  antituberculoase  de  prima 
linie (streptomicină, isoniazidă, rifampicină şi etambutol), în asociere cu alte chimioterapice.  

 
 

2.

 

Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Cicloserină Atb 

 
Nu luaţi Cicloserină Atb

 

 

- dacă sunteţi alergic la cicloserină sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament 
(enumerate la pct. 6); 
- dacă suferiţi de epilepsie, depresie, anxietate severă, psihoză, alcoolism; 
- dacă suferiţi de insuficienţă renală gravă;

 

- în cazul abuzului de alcool. 

 

 

Atenţionări şi precauţii 

Înainte să luaţi Cicloserină Atb, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Înaintea  iniţierii  tratamentului  cu  cicloserină,  este  indicată  stabilirea  susceptibilităţii 
microorganismului la cicloserină. 

 

Cicloserină  Atb  poate  să  afecteze  sistemul  nervos  central  (vezi  pct.  4.  Reacţii  adverse  posibile). 
Medicul dumneavoastră va verifica regulat apariţia acestor simptome. Daca observaţi o stare depresivă 
sau orice modificări de personalitate în timpul tratamentului cu cicloserină, spuneţi imediat medicului 
dumneavoastră.  Acesta  va  putea  decide  întreruperea  administrării  Cicloserină  Atb  sau  reducerea 
dozelor.  


Page 2
background image

 

2

Dacă  dezvoltaţi  o  erupţie  la  nivelul  pielii  (posibil  semn  al  unei  reacţii  alergice),  adresaţi-vă  imediat 
medicului dumneavoastră. 
Riscul de apariţie al convulsiilor este mare în cazul administrării de cicloserină la consumatorii cronici 
de alcool.  
Dacă sunteţi diagnosticat cu o afecţiune renală, spuneţi medicului dumneavoastră.  
Medicul  va  recomanda  determinarea  cel  puţin  săptămânal  a  nivelului  sanguin  de  cicloserină  la 
pacienţii cu funcţie renală afectată, la pacienţii care primesc doze mai mari de 500 mg pe zi şi la cei cu 
semne şi simptome de toxicitate. Vor fi ajustate dozele pentru a menţine un nivel seric de cicloserină 
sub 30 mg/l.  
Medicamentele anticonvulsivante sau sedativele pot fi eficiente în controlul simptomelor de toxicitate 
de  la  nivelul  sistemului  nervos  central,  cum  ar  fi  convulsiile,  anxietatea  sau  tremorul.  Valoarea 
piridoxinei în prevenirea acestui tip de toxicitate determinată de cicloserină nu a fost demonstrată.  
Administrarea  de  cicloserină,  ca  şi  a  altor  medicamente  antituberculoase  este  asociată  cu  deficit  de 
vitamină B12 şi/sau de acid folic, anemie megaloblastică şi sideroblastică. Dacă apar semne clare de 
anemie, aceasta trebuie investigată suplimentar şi tratată.   
Cicloserina a fost asociată cu exacerbări clinice ale porfiriei. Nu utilizaţi Cicloserină Atb dacă aţi fost 
diagnosticat cu porfirie. 
Este  important  ca  medicul  să  cunoască  toate  simptomele  pe  care  le  manifestaţi,  chiar  dacă 
dumneavoastră nu credeţi că acestea sunt corelate cu infecţia tuberculoasă.  

 

 

 

Cicloserină Atb împreună cu alte medicamente  

Spuneţi  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului  dacă  luaţi,  aţi  luat  recent  sau  s-ar  putea  să  luaţi 
orice alte medicamente. 
Dacă  luaţi  Cicloserină  Atb  împreună  cu  alte  medicamente,  se  poate  modifica  modul  lor  de  acţiune. 
Administrarea  de  cicloserină  împreună  cu  etionamidă  şi  isoniazidă  potenţează  efectele  neurotoxice. 
Medicul  dumneavoastră  poate  să  ajusteze  dozele  de  medicamente  antiturberculoase  şi  va  verifica 
periodic apariţia reacţiilor adverse.   
 

Cicloserină Atb cu alimente, băuturi şi alcool 

Nu luaţi cicloserina concomitent cu alcool. Pot apărea convulsii. 

 

Sarcina şi alăptarea 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 
adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.  
Nu  utilizaţi  cicloserină  dacă  sunteţi  însărcinată  sau  dacă  alăptaţi,  decât  dacă  medicul  vă  recomandă 
acest lucru. 

 

 

 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Cicloserină  Atb  poate  determina  reacţii  adverse  precum  ameţeală  sau  somnolenţă,  reacţii  care  pot 
afecta capacitatea de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. 

 

Cicloserină  Atb  conţine

 

galben  amurg  FCF  (E  110),  carmoizină  (E  122). 

Poate  provoca  reacţii 

alergice.  

Cicloserină  Atb

 

conţine  şi  p-hidroxibenzoat  de  metil  (E  218)  şi  p-hidroxibenzoat  de  propil  (E 

216)

. Poate astfel provoca reacţii alergice (chiar întârziate) şi, în mod excepţional, bronhospasm.  

 

 

3.

 

Cum să luaţi Cicloserină Atb 

 
Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul sau farmacistul. 
Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
Medicul va individualiza tratamentul cu cicloserină pentru fiecare pacient. 

 
Adul

ţ

i

:  În  tratamentul  tuberculozei,  doza  iniţială  recomandată  este  de  250  mg  de  două  ori  pe  zi,  la 

interval de 12 ore, în primele 2 săptămâni. Regimul de dozaj se va realiza în funcţie de nivelul seric al 
cicloserinei, care trebuie să fie menţinut sub 30 μg/ml. Doza maximă admisă la adult este de 1 g/zi în 
două doze egale.  


Page 3
background image

 

3

 

Utilizarea la copii şi adolescenţi 

Siguranţa şi eficacitatea cicloserinei la copii şi adolescenţi nu a fost stabilită.

 

 

Utilizarea la vârstnici

 

Este necesară reducerea dozelor în cazul insuficienţei renale.  

 

Capsulele de Cicloserină Atb 250 mg se administrează pe cale orală, cu o cantitate suficientă de lichid. 
 

Dacă luaţi mai mult Cicloserină Atb decât trebuie 

Luarea  oricărui  medicament  în  exces  poate  avea  serioase  consecinţe.  Dacă  suspectaţi  supradozajul, 
anunţaţi de urgenţă medicul.  

Simptome: 

Poate să apară toxicitate acută la cicloserină în urma ingestiei a mai mult de 1 g de către un 

adult. Toxicitatea cronică este dozo-dependentă şi poate apărea dacă se administrează mai mult de 500 
mg  cicloserină  pe  zi.  În  urma  supradozării  este  afectat  în  special  sistemul  nervos  central  (cefalee, 
vertij, confuzie, somnolenţă, hiperiritabilitate, parestezie, dizartrie şi psihoză). În urma ingestiei unor 
cantităţi mai mari de cicloserină pot să apară: pareză, convulsii şi comă. Alcoolul poate creşte riscul 
apariţiei crizelor.  

Tratament: 

Se recomandă tratament simptomatic şi suportiv. Administrarea de cărbune activat poate fi 

mai  eficientă  în  reducerea  absorbţiei  decât  vărsăturile  sau  lavajul  gastric.  La  adulţi,  majoritatea 
efectelor neurotoxice pot fi atât tratate cât şi prevenite prin administrarea de 200-300 mg de piridoxină 
zilnic.  
Hemodializa  înlătură  cicloserina  din  circulaţie,  dar  ar  trebui  rezervată  pentru  cazurile  de  toxicitate 
ameninţătoare de viaţă.   

 

Dacă uitaţi să luaţi Cicloserină Atb 

Luaţi Cicloserină Atb imediat ce vă amintiţi. Dacă este timpul pentru următoarea doză, luaţi-o doar pe 
aceasta. Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. 
Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur ce să faceţi când aţi omis 
o doză. 
 

Dacă încetaţi să luaţi Cicloserină Atb 

Luaţi  Cicloserină  Atb  atât  cât  v-a  recomandat  medicul  dumneavoastră.  Dacă  aveţi  orice  întrebări 
suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

 

 

 

4.

 

Reacţii adverse posibile 

 

Ca toate medicamentele, acest medicament poate determina reacţii adverse, cu toate că nu apar la 
toate persoanele. 
În tratamentul tuberculozei, nu este întotdeauna posibilă diferenţierea între reacţiile adverse nedorite 
cauzate de Cicloserină Atb capsule şi cele cauzate de orice alte medicamente pe care le puteţi lua pe 
durata  tratamentului.  Din  acest  motiv,  este  important  să  îl  informaţi  pe  medicul  dumneavoastră  de 
orice schimbare în starea dumneavoastră de sănătate. 
 
Reacţiile adverse pot fi: 

Foarte frecvente: 

care afectează mai mult de 1 pacient din 10 

Frecvente: 

care afectează mai puţin de 1 din 10 pacienţi 

Mai puţin frecvente: 

care afectează mai puţin de 1 din 100 pacienţi 

 

 

Rare: 

care afectează mai puţin de 1 din 1000 pacienţi

 

Foarte rare: 

care afectează mai puţin de 1 din 10000 pacienţi

 

Cu frecvenţă 
necunoscută: 

care nu poate fi estimată din datele disponibile 

 

Rare:

  erupţii  cutanate  tranzitorii,  aritmii  cardiace  şi  apariţia  insuficienţei  cardiace  congestive,  la 

pacienţi care au primit cicloserină peste 1g/zi, fotosensibilitate. 


Page 4
background image

 

4

Cu frecven

ţă

 necunoscut

ă

:

  anemia  megaloblastică,  în  special  la  pacienţii  cu  afecţiuni  hepatice 

preexistente, somnolenţă, ameţeală, cefalee, letargie, depresie, tremor, dizartrie, nervozitate, anxietate, 
vertij,  confuzie,  crize  clonice  majore  şi  minore,  convulsii,  chiar  comă.  (Ingestia  frecventă  de  alcool 
creşte  riscul  apariţiei  reacţiilor  neurologice  odată  cu  administrarea  de  cicloserină.);  creşterea 
aminotransferazelor serice, în special la pacienţii cu afecţiuni hepatice preexistente.  
 

Raportarea

 

reacţiilor

 

adverse

 

 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului. 
Acestea  includ  orice  reacţii  adverse  nemenţionate  în  acest  prospect.  De  asemenea,  puteţi  raporta 
reacţiile adverse direct la 
Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1 
Bucureşti 011478 – RO 
Tel: + 4 0757 117 259 
Fax: + 4 0213 163 497 
e-mail: 

[email protected]

 
Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament. 

 
 

5.

 

Cum se păstrează Cicloserină Atb 

 
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj după EXP. Data de expirare se 
referă la ultima zi a lunii respective

 

 
A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original. 
 
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 

 
 

6.

 

Conţinutul

 

ambalajului

 

şi

 

alte

 

informaţii

 

 
Ce conţine Cicloserină Atb 

Substanţa activă este cicloserina. Fiecare capsulă conţine cicloserină 250 mg. 

Celelalte componente sunt: 

Con

ţ

inutul capsulei: 

oxid de magneziu greu, oxid de magneziu  

 

uşor, talc; 

Capac/Corp: 

galben amurg FCF (E 110), carmoizină (E 122), albastru strălucitor  

 

FCF (E 133), dioxid de titan (E 171), lauril sulfat de sodiu, p-hidroxibenzoat de metil (E 218),  

 

p-hidroxibenzoat de propil (E 216), gelatină. 

 

Cum arată Cicloserină Atb şi conţinutul ambalajului 

 
Cicloserină Atb se prezintă sub formă de capsule nr. 1 cu capac şi corp brun opac, care conţin o 
pulbere de culoare albă până la slab galbenă. 
 
Cicloserină Atb este disponibil în: 
Cutie cu 5 blistere din OPA-Al-PVC / Al a câte 10 capsule 
Cutie cu 10 blistere din OPA-Al-PVC / Al a câte 10 capsule. 

 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 

Antibiotice SA 
Str. Valea Lupului nr. 1, 707410 Iaşi, România. 
 


Page 5
background image

 

5

Pentru orice informaţii referitoare la acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a 
deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă: 
Antibiotice SA 
Str. Valea Lupului nr. 1, 707410 Iaşi, România. 
 

Acest prospect a fost aprobat în iulie 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


CICLOSERINA ATB 250 mg se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu 10 blist. OPA-Al-PVC/Al x 10 caps.