RUCONEST - PROSPECT

Prospectul pentru RUCONEST - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: RUCONEST
Substanța activă: CONESTAT ALFA
Concentrația: 2100 U
Cod atc: B06AC04
Acțiune terapeutică: MEDICAMENTE UTILIZATE IN ANGIOEDEMUL EREDITAR MEDICAMENTE UTILIZATE IN ANGIOEDEMUL EREDITAR
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu 1 fl. din sticla a 25ml x 2100U pulbere pt. sol inj.
Cod cim: W56556001
Firma producătoare: PHARMING TECHNOLOGIES B.V. - OLANDA
Conținut prospect: