STRUCTUM 500 mg - PROSPECT

Prospectul pentru STRUCTUM 500 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: STRUCTUM 500 mg
Substanța activă: CONDROITINUM
Concentrația: 500mg
Cod atc: M01AX25
Acțiune terapeutică: ANTIINFLAMATOARE SI ANTIREUMATICE NESTEROIDIENE ALTE ANTIINFLAMATOARE SI ANTIREUMATICE - NESTEROIDIENE
Prescripție: P6L
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_7426_20.12.06.pdf
Ambalaj: Cutie cu 5 blist. PVC-PVDC/Al x 12 caps.
Cod cim: W43510002
Firma producătoare: PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION - FRANTA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

1

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 7426/2006/01-02                                                               Anexa 1' 
                                                                                                                                                                         Prospect 

 
 
 

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR 

 

STRUCTUM 500 mg capsule 

condroitin sulfat de sodiu 

 
 
 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament. 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

Dacă  aveţi  orice  întrebări  suplimentare,  vă  rugăm  să  vă  adresaţi  medicului  dumneavoastră  sau 
farmacistului. 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. 
Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

Dacă  manifestați  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 
 
În acest prospect găsiţi: 
1. 

Ce este Structum şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să știți înainte de a lua Structum  

3. 

Cum să luați Structum  

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Structum  

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 
1. 

Ce este Structum și pentru ce se utilizează 

 
Acest medicament conţine condroitin sulfat de sodiu. Structum este un medicament antiartrozic. Artroza 
este  o  afecțiune  cauzată  de  distrugerea  cartilajului  articular.Este  indicat  pentru  tratamentul  durerilor 
artrozice la adulţi. 
 
2. 

Ce trebuie să știți înainte  de a lua Structum 

 
Nu luați Structum: 

dacă  sunteţi  alergic  condroitin  sulfatul  de  sodiu  sau  la  oricare  dintre  celelalte  componente  ale 
acestui medicamentului (enumerate la pct. 6). 

Medicamentul nu se administrează la copii şi adolescenţi cu vârstă mai mică de 18 ani. 
 
Atenţionări şi precauţii 
Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a lua Structum. 
 
Structum împreună cu alte medicamente 
Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent sau s-ar putea să luaţi orice 
alte medicamente. 
 
Sructum împreună cu alimente și băuturi 
Nu este cazul. 

Page 2
background image

 

2

 
Sarcina și alăptarea 
Acest  medicament  nu  este  recomandat  în  timpul  sarcinii  și  alăptării,  în  lipsa  recomandărilor  medicului 
dumneavoastră. 
 
Dacă  sunteţi  gravidă  sau  alăptaţi,  credeţi  că  aţi  putea  fi  gravidă  sau  intenţionaţi  să  rămâneţi  gravidă, 
adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
 
Conducerea vehiculelor si folosirea utilajelor 
Nu se cunosc efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. 
 
 
3. 

Cum să luați Structum 

 
Utilizaţi  întotdeauna  acest  medicament  exact  aşa  cum  v-a  spus  medicul.  Discutaţi  cu  medicul 
dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 
Acest medicament este indicat pentru tratamentul adulţilor cu vârsta mai mare de 18 ani. 
Administrare orală. 
Capsulele vor fi înghiţite cu un pahar mare de apă. 
Doza recomandată este de o capsulă de 500 mg administrată de 2 ori pe zi sau 1 g pe zi. 
 
Dacă luați mai mult Structum decât trebuie  
Dacă aţi luat mai multe capsule decât v-au fost prescrise, contactaţi imediat medicul sau farmacistul. 
 
Dacă aţi uitat să luaţi Structum  
Dacă  aţi  uitat  să  luaţi  doza  prescrisă  la  timpul  stabilit,  administraţi-o  imediat  ce  vă  amintiţi.  Nu  luaţi 
medicamentul dacă se apropie timpul pentru o nouă doză. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza 
uitată. 
 
 
4. 

Reacții adverse posibile 

 
Ca  toate  medicamentele,  acest  medicament  poate  provoca  reacţii  adverse,  cu  toate  că  nu  apar  la  toate 
persoanele. 
 
Următoarele reacții adverse au fost raportate: 
 
Frecvente (afectează mai puţin de 1 din 10 utilizatori) : 

  amețeală,  
  diaree,  
  durere abdominală,  
  greață. 

 
Mai puțin frecvente (afectează mai puţin de 1 din 10 utilizatori) : 

  erupție cutanată tranzitorie însoțită sau nu de mâncărime,  
  mâncărimea pielii,  
  iritație a pielii,  

  umflarea feței. 

 
Rare (afectează mai puţin de 1 din 10 utilizatori) : 

  vărsături,  
  angioedem (reacție alergică gravă care provoacă umflarea feței , gâtului și extremităților),  

Page 3
background image

 

3

  înroșirea pielii. 

 
Raportarea reacţiilor adverse suspectate 
Raportarea  reacţiilor  adverse  suspectate  după  autorizarea  medicamentului  este  importantă.  Acest  lucru 
permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul 
sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de 
raportare,  ale  cărui  detalii  sunt  publicate  pe  web-site-ul  Agenţiei  Naţionale  a  Medicamentului  şi  a 
Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro.  
 
5. 

Cum se păstrează Structum 

 
A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor. 
 
Nu  utilizați  acest  medicament  după  data  de  expirare  înscrisă  pe  cutie,  după  EXP.  Data  de  expirare  se 
referă la ultima zi a lunii respective. 
 
A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original. A se feri de umezeală. 
 
Nu  aruncaţi  niciun  medicament  pe  calea  apei  sau  a  reziduurilor  menajere.  Întrebaţi  farmacistul  cum  să 
aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 
6. 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 
STRUCTUM  

Substanţa activă este condroitin sulfat de sodiu. Fiecare capsulă conţine 500 mg condroitin sulfat 
de sodiu. 

Celelalte componente sunt: talc, gelatină, dioxid de titan (E 171), indigotină (E 132). 

 
Cum arată Structum şi conţinutul ambalajului 
Structum  se  prezintă  sub  forma  unor  capsule  gelatinoase  tari  de  culoare

 

albastru  opac,  care  conțin  o 

pulbere aglomerată de culoare albă până la gălbuie. 
Structum este disponibil în cutie cu 5 blistere din PVC-PVDC/Al a câte 12 capsule sau cutie cu 3 blistere 
din PVC-PVDC/Al a câte 20 capsule. 
 
Deţinǎtorul autorizaţiei de punere pe piaţǎ 
PIERRE FABRE MEDICAMENT 
45 Place Abel Gance, 92 100 Boulogne, Cedex 
Franţa 
 
Fabricantul 
PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION,  
Rue du Lycee de Cuiry, 45502 Gien 
Franţa 
 
Acest prospect a fost aprobat în mai 2016. 

STRUCTUM 500 mg se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu 3 blist. PVC-PVDC/Al x 20 caps.