NEXOBRID 2g - PROSPECT

Prospectul pentru NEXOBRID 2g - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: NEXOBRID 2g
Substanța activă: CONCENTRAT DE ENZIME PROTEOLITICE CU BROMELAINA
Concentrația: 2g
Cod atc: D03BA03
Acțiune terapeutică: -
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Flacon x 2g pulbere + flacon x 20g gel
Cod cim: W61476001
Firma producătoare: HÄLSA PHARMA GMBH - GERMANIA
Conținut prospect: