FERGLUROM FORTE 50 mg/ml - PROSPECT

Prospectul pentru FERGLUROM FORTE 50 mg/ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: FERGLUROM FORTE 50 mg/ml
Substanța activă: COMPLEX DE HIDROXID DE FER (III) POLIMALTOZAT
Concentrația: 50mg/ml
Cod atc: B03AB05
Acțiune terapeutică: PREPARATE CU FER FER TRIVALENT, PRODUSE PT. ADM. ORALA
Prescripție: P-6L
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_11075_13.11.18.pdf
Ambalaj: Cutie x 1 flac. din sticla bruna x 30 ml picaturi orale, solutie
Cod cim: W54079001
Firma producătoare: BIOFARM S.A. - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

 
 
AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 11075/2018/01                                             

Anexa

 

                                                                                                                                                      

Prospect 

 
 
 

Prospect: Informații pentru utilizator

 

 

FERGLUROM 50 mg/ml picături orale, soluţie 

Fer (III) 

 

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament 

deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

 

-

 

Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.  

-

 

Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor 
persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră. 

-

 

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 
 

Ce găsiți în acest prospect

 

 

1.

 

Ce este Ferglurom 50 mg/ml și pentru ce se utilizează  

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să utilizați Ferglurom 50 mg/ml  

3.

 

Cum să utilizați Ferglurom 50 mg/ml  

4.

 

Reacții adverse posibile  

5.

 

Cum se păstrează Ferglurom 50 mg/ml  

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 
 

1.

 

Ce este Ferglurom 50 mg/ml și pentru ce se utilizează 
 

Ferglurom 50 mg/5 ml face parte din grupa farmacoterapeutică: antianemice, preparate cu fer, fer 
trivalent, fer pentru administrare orală. 
 
Ferglurom 50 mg/ml conţine fer,  un constituent esenţial al organismului fiind necesar pentru formarea 
hemoglobinei  şi  pentru  susţinerea  proceselor  oxidative  de  la  nivelul  ţesuturilor.  Hemoglobina  este 
proteina roşie din globulele roşii ale sângelui care transportă oxigenul în organism. 
 
Deficitul de fer determinat de lipsa de fer din dietă sau de pierderile de fer din organism, determină 
scăderea producţiei de hemoglobină, duce la o eritropoieză ineficientă având drept consecinţă anemia. 
 
Ferglurom 50 mg/ml este indicat la adulţi, adolescenţi şi copii pentru: 
-tratamentul carenţei latente de fer şi a anemiei feriprive (carenţa de fer manifestă– vă simţiţi obosit şi 
aveţi pielea palidă); 
-profilaxia carenţei de fer (de exemplu deficitul de fer din timpul sarcinii). 
 
 

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să utilizați Ferglurom 50 mg/ml 

 

Nu utilizați Ferglurom 50 mg/ml:

 

dacă sunteți alergic (hipersensibil)  la complexul de hidroxid de fer sau la oricare dintre celelalte 
componente ale acestui medicament (enumerate la pct. 6). 


Page 2
background image

 

dacă  suferiţi de boli care se manifestă cu depozitarea în exces a ferului (de exemplu 

hemocromatoză, hemosideroză); 

dacă suferiţi de boli care se manifestă cu utilizarea anormală a ferului în organism (anemie 

sideroacrestică, talasemie, anemie saturnină, porfirie cutanată);

 

dacă sunteţi diagnosticat cu anemie care nu are drept cauză lipsa de fer (de exemplu, anemia 

hemolitică – determinată de distrugerea în exces a globulelor roşii, anemia megaloblastică determinată 
de  lipsa de vitaminei B

12

, tulburări de eritropoieză, hipoplazie medulară). 

 
 

Atenționări și precauții  

 
Tratamentul cu Ferglurom 50 mg/ml se va face numai sub control medical. 
 
Dacă  luaţi  Ferglurom  50  mg/ml  de  3  săptămâni  şi  medicul  dumneavoastră  constată  că  analizele  de 
sânge  nu  s-au  îmbunătăţit,  acesta  poate  să  ia  decizia  să  vă  întrerupă  tratamentul  pentru  reevaluare 
medicală. 
 
Dacă  aveţi  o  infecţie  sau  sunteţi  diagnosticat  cu  o  boală  malignă  (cancer)  discutaţi  cu  medicul 
dumneavoastră, acesta va lua decizia adecvată în ceea ce priveşte tratamentul anemiei. 
 
Spuneţi  medicului  dumneavoastră  dacă  aţi  primit  de  curând  transfuzii  cu  sânge  sau  dacă  suferiţi  de 
afecţiuni ale tractului digestiv (precum boli inflamatoare intestinale, stricturi intestinale, diverticuli). 
 
Ingestia accidentală a preparatelor care conţin fer poate conduce la intoxicaţie care poate fi letală la 
copiii sub 6 ani, de aceea medicamentul nu se va lăsa la îndemâna copiilor. 
 

Ferglurom 50 mg/ml împreună cu alte medicamente

 

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să 
utilizați orice alte medicamente. 
 
În cazul în care medicamentul este utilizat în conformitate cu destinaţia sa, nu sunt necesare măsuri 
speciale de precauţie. 
 
În special spune-ţi medicului dumneavoastră dacă utilizaţi: 
-  medicamente  pentru  tratamentul  infecţiilor  –  antibiotice  din  clasa  chinolonelor:  ciprofloxacină, 
norfloxacină, ofloxacină sau cloramfenicol; 
- medicamente care conţin săruri de zinc, fosfaţi, oxalaţi, carbonaţi, bicarbonaţi; 
- antiacide care conţin aluminiu (utilizate pentru arsurile la stomac); 
- bisfosfonaţi pentru tratamentul osteoporozei (oase fragile); 
- levodopa (medicament utilizat pentru boala Parkinson); 
- metildopa (medicament utilizat pentru tratamentul tensiunii arteriale crescute); 
- levotiroxină (medicament utilizat pentru afecţiuni ale glandei tiroide – hipotiroidism); 
- micofenolat mofetil (utilizat pentru transplantul de organe); 
- penicilamine (medicamente utilizate în tratamentul poliartritei reumatoide); 
- dimercaprol (utilizat pentru tratamentul intoxicaţiilor cu metale); 
- vitamina C; 
- cloramfenicol (medicament pentru tratamentul infecţiilor – antibiotice). 
 

Ferglurom 50 mg/ml împreună cu alimente, băuturi și alcool 

 
Ferglurom 50 mg/ml nu se administrează concomitent cu băuturi alcoolice. 
Ferglurom 50 mg/ml se poate utiliza în timpul mesei sau imediat după masă pentru a reduce efectele 
adverse de la nivelul stomacului şi intestinului. 
 

Sarcina, alăptarea și fertilitatea 

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, 
adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 


Page 3
background image

 

 
Ferglurom 50 mg/ml se poate administra în timpul sarcinii şi alăptării la indicaţia şi în doza 
recomandată de medicul dumneavoastră. 
 

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

 

Ferglurom 50 mg/ml

 

nu influenţează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. 

 

Ferglurom 50 mg/ml conține zahăr

. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat ca aveţi intoleranţă 

la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebaţi înainte de a lua acest medicament.

 

Ferglurom 50 mg/ml conține 

para-hidroxibenzoaţi care pot provoca reacţii alergice (chiar întârziate). 

 
 

3.

 

Cum să utilizați Ferglurom 50 mg/ml 

 
Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau 
farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur. 
 
Medicul va stabili dozele care trebuie luate şi durata tratamentului, în funcţie de severitatea carenţei de 
fer. Medicul dumneavoastră vă poate cere periodic teste de sânge pentru a se asigura că medicamentul 
continuă să acţioneze adecvat. 
 
Tratamentul îşi propune să aducă la valori normale concentraţia de hemoglobină şi să refacă depozitele 
de fer. 
 

Doze 

Doza zilnică recomandată de fer este în medie de 100 mg, dar în formele severe se pot administra 150-
200 mg fer elemental. 
 
1 mililitru Ferglurom 50 mg/ml corespunde la 20 picături. 
1 picătură conţine 2,5 mg Fe (III). 
 
 

Caren

ţ

a manifest

ă

 de 

fer 

Caren

ţ

a latent

ă

 de fer 

Profilaxie 

Copii 
până la 1 an 

25-50 mg/zi 
(10-20 picături/zi) 
 

15-25 mg/zi 
(6-10 picături/zi) 
 

5-10 mg/zi 
(2-4 picături/zi) 
 

Copii între 1 -12 ani 

50-100 mg/zi 
(20-40 picături/zi) 
 

25-50 mg/zi 
(10-20 picături/zi) 
 

10-15 mg/zi 
(4-6 picături/zi) 
 

Adolescenţi, adulţi, 
mame care alăptează 

100-300 mg/zi 
(40-120 picături/zi) 
 

50-100 mg/zi 
(20-40 picături/zi) 
 

10-15 mg/zi 
(4-6 picături/zi) 
 

Femei gravide 

200-300 mg/zi 
(80-120 picături/zi) 
 

100 mg/zi 
(40 picături/zi) 
 

50-100 mg/zi 
(20-40 picături/zi) 
 

Prematuri 

zilnic 2,5-5 mg/kg 
(1-2 picături/kg) 
 

 

 

 
La administrarea de doze terapeutice de fer, simptomele clinice ale deficitului (astenia şi dispneea) se 
ameliorează  în  câteva  zile.  Criza  reticulocitară  apare  în  5-10  zile  de  la  începerea  tratamentului. 
Concentraţia hemoglobinei creşte după aproximativ 2-4 săptămâni, normalizându-se în aproximativ 2 
luni. 
 
Tratamentul trebuie continuat pe o perioadă de 4 până la 6 luni, în scopul refacerii depozitelor de fer, 
sub controlul feritinei serice. 


Page 4
background image

 

 

Mod de administrare 

Se administrează oral.

 

 
Doza zilnică poate fi divizată în mai multe prize sau poate fi administrată o singură dată. 
Pentru o absorbţie maximă, preparatele orale de fer trebuie administrate între mese (cu 2 ore înainte 
sau cu 1 oră după masă). Administrarea se poate face însă și timpul mesei sau imediat după masă 
pentru a minimiza reacţiile adverse gastro-intestinale, când acestea sunt supărătoare. În acelaşi scop, se 
poate începe tratamentul fie cu doze mai mici  și mai frecvente, fie cu doze care se cresc treptat. 
Picăturile orale, soluţie se pot dizolva într-un pahar cu apă sau cu suc şi administra prin intermediul 
unui pai, pentru a evita colorarea dinţilor. 
 

Dacă utilizați mai mult Ferglurom 50 mg/ml decât trebuie

 

Dacă luaţi accidental o doză mai mare decât cea recomandată trebuie să vă adresaţi imediat medicului 
dumneavoastră sau departamentului de primire urgenţe a celui mai apropiat spital. Arătaţi medicului 
prospectul şi/sau ambalajul medicamentului. 
Se  poate  manifesta  prin:  durere  epigastrică,  greaţă,  vărsături,  diaree,  hematemeză  (hemoragie  pe 
traiectul  tubului  digestiv,  eliminată  pe  gură)  sau  melenă  (eliminare  a  unui  scaun  negru,  conţinând 
sânge  provenit  din  părţile  superioare  ale  tubului  digestiv),  asociate  cu  somnolenţă,  paloare,  cianoză, 
oboseală,  până  la  comă.  Eroziunea  stomacului  şi  a  intestinului  subţire  duce  la  creşterea  absorbţiei 
ferului. 

 

Dacă uitați să utilizați Ferglurom 50 mg/ml

 

Dacă aţi uitat să luaţi o doză, luaţi alta, imediat ce v-aţi amintit. Nu luaţi o doză dublă pentru a 
compensa doza uitată. 
 

Dacă încetați să utilizați Ferglurom 50 mg/ml 

Cereţi sfatul medicului dumneavoastră înainte de a întrerupe administrarea de Ferglurom 50 mg/ml. 
 
Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului 
dumneavoastră, sau farmacistului. 
 
 

4.

 

Reacții adverse posibile

 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 
Reacţiile adverse sunt clasificate în funcţie de frecvenţă, folosind următoarea convenţie: foarte 
frecvente (apar la mai mult de 1 din 10 persoane); frecvente (apar la mai puţin de 1 din 10 persoane); 
mai puţin frecvente (apar la mai puţin de 1 din 100 persoane); rare (apar la mai puţin de 1 din 1000 
persoane); foarte rare (apar la mai puţin de 1 din 10000 persoane); cu frecvenţă necunoscută (care nu 
poate fi estimată din datele disponibile). 
 
 

Reacţii adverse frecvente

 (apar la 1 până la 10 utilizatori din 100): 

- greaţă; 
- constipaţie; 
- închiderea la culoare (până la negru) a materiilor fecale. 
 

Reacţii adverse mai puţin frecvente

 (apar la 1 până la 10 utilizatori din 1000): 

- dureri de cap; 
- dureri abdominale; 
- disconfort abdominal; 
- dureri în partea superioară a abdomenului; 
- vărsături; 
- diaree; 


Page 5
background image

 

- colorarea reversibilă a dinţilor. 
 

Reacţii adverse rare

 (apar la 1 până la 10 utilizatori din 10000): 

- colorarea urinei. 
 

Reacţii adverse foarte rare

 (apar la mai puţin de 1 utilizator din 10000): 

-  reacţii  alergice,  urticarie,  astm  bronşic  (senzaţie  de  sufocare,  lipsă  de  aer,  greutate  în  respiraţie), 
mâncărimi, erupţii trecătoare pe piele, reacţii pe piele localizate. 
 

Raportarea reacțiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta 
reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate 
pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 

http://www.anm.ro/

Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament. 
 

5.

 

Cum se păstrează Ferglurom 50 mg/ml 

 
Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP  
A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original. 
A se utiliza în maxim 20 zile de la prima deschidere a flaconului. 
Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor. 
 
Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să 
aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

 

 

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 

Ce conţine Ferglurom 50 mg/ml 

-Substanţa activă este fer (III). Un mililitru picături orale, soluţie conţine fer (III) 50 mg sub formă de 
complex de hidroxid de fer (III) – polimaltoză.  
Celelalte componente sunt: zahăr, para-hidroxibenzoat de metil sodic, para-hidroxibenzoat de propil 
sodic, aromă de caramel, apă purificată. 
 

Cum arată Ferglurom 50 mg/ml şi conţinutul ambalajului 

Ferglurom 

50 mg/ml

 se prezintă sub formă de lichid limpede, siropos, de culoare galben-brun, cu 

miros de caramel şi gust dulce-aromat. 
 
Cutie cu un flacon din sticlă brună a 30 ml picături orale, soluţie, prevăzut cu picurător 
 

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul 

S.C. Biofarm S.A. 
 
Str. Logofătul Tăutu nr. 99, sector 3, cod 031212, Bucureşti, România

 

Telefon: 021 30.10.600 
Fax: 021 30.10.605 
E-mail: 

[email protected]

 

 

Acest prospect a fost revizuit în noiembrie 2018

 
Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 

http://www.anm.ro/