FERGLUROM 50mg/5ml - PROSPECT

Prospectul pentru FERGLUROM 50mg/5ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: FERGLUROM 50mg/5ml
Substanța activă: COMPLEX DE HIDROXID DE FER (III) POLIMALTOZAT
Concentrația: 50mg/5ml
Cod atc: B03AB05
Acțiune terapeutică: PREPARATE CU FER FER TRIVALENT, PRODUSE PT. ADM. ORALA
Prescripție: P-6L
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_11074_13.11.18.pdf
Ambalaj: Cutie x 1 flac. din sticla bruna x 100 ml sirop + masura dozatoare gradata de la 2,5 - 20 ml
Cod cim: W52797001
Firma producătoare: BIOFARM S.A. - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

 
 
AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 11074/2018/01                                           
Anexa 
                                                                                                                                                   
Prospect 

 
 
 

Prospect: Informații pentru utilizator

 

 

FERGLUROM 50 mg/5 ml sirop 

Fer (III) 

 

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament 

deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

 

-

 

Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.  

-

 

Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor 
persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră. 

-

 

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 

Ce găsiți în acest prospect

 

 
1.

 

Ce este Ferglurom 50 mg/5 ml și pentru ce se utilizează  

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să utilizați Ferglurom 50 mg/5 ml  

3.

 

Cum să utilizați Ferglurom 50 mg/5 ml  

4.

 

Reacții adverse posibile  

5.

 

Cum se păstrează Ferglurom 50 mg/5 ml  

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 
 

1.

 

Ce este Ferglurom 50 mg/5 ml și pentru ce se utilizează 
 

Ferglurom 50 mg/5 ml face parte din grupa farmacoterapeutică: antianemice, preparate cu fer, fer 
trivalent, fer pentru administrare orală. 
 
Ferul este un constituent esenţial al organismului fiind necesar pentru formarea hemoglobinei şi pentru 
susţinerea proceselor oxidative de la nivelul ţesuturilor. Hemoglobina este proteina roşie din globulele 
roşii ale sângelui care transportă oxigenul în organism. Deficitul de fer duce la eritropoeză ineficientă 
având drept consecinţă anemia. 
 
Este indicat adulţilor şi copiilor în: 
-tratamentul carenţei latente de fer (carență de fer fară anemie) şi a anemiei feriprive (carenţa de fer 
manifestă - vă simţiţi obosit şi aveţi pielea palidă); 
-profilaxia carenţei de fer în timpul sarcinii (de exemplu: deficitul de fer din timpul sarcinii). 
 
 

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să utilizați Ferglurom 50 mg/5 ml 

 
Nu utilizați Ferglurom 50 mg/5 ml:

 

-dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la complexul de hidroxid de fer sau la oricare dintre componentele 
medicamentului (enumerate la punctul 6); 
- dacă aveţi supraîncărcare cu fier (de exemplu: hemocromatoză, hemosideroză); 
- dacă aveţi tulburări în utilizarea ferului (anemie sideroacrestică, talasemie, anemie saturnină, porfirie 
cutanată);

 


Page 2
background image

 

- dacă aveţi anemie care nu este determinată de carenţa de fier (de exemplu anemia hemolitică, anemia 
megaloblastică determinată de carenţa vitaminei B

12

, tulburări de eritropoieză, hipoplazie medulară). 

 

Atenționări și precauții  

Înainte să utilizați Ferglurom 50 mg/5 ml, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului, 
dacă: 
- aveți  lipsă de fer asociată unor sindroame inflamatorii, deoarece aceasta nu răspunde la tratamentul 
cu fer; 
-aveți hepatită, insuficienţă hepatică sau infecţii renale acute la care se pot produce acumulări de fer în 
organism; 
-aveți  ulcer gastro-intestinal activ, afecţiuni inflamatorii severe ale tractului intestinal (de exemplu 
boala celiacă, enterită regională, rectocolită ulcero-hemoragică, boala Crohn), diverticuli intestinali 
sau obstrucţii intestinale; 
- dacă aveţi o infecţie. 
 
În cazul tratamentului prelungit se recomandă monitorizarea următorilor parametri: concentraţiile 
sanguine de feritină şi fer, hemoglobina şi hematocritul, numărul reticulocitelor, capacitatea totală de 
legare a ferului sau saturaţie a transferinei. 
Atenţie dacă sunt efectuate teste pentru detectarea hemoragiilor gastro-intestinale oculte, deoarece 
preparatele de fer colorează materiile fecale în negru, ceea ce poate influenţa aceste teste. Preparatele 
cu fer pot modifica şi rezultatele altor teste diagnostice. 
Tratamentul cu fer trebuie asociat, pe cât posibil, cu tratamentul cauzei anemiei. 
Dacă simptomele nu se ameliorează după o lună de tratament, adresați-vă medicului dumneavoastră. 
 
Para-hidroxibenzoatul de metil din compoziţia medicamentului, poate provoca reacţii alergice (chiar 
întârziate). 
Deoarece conţine sorbitol şi zahăr, pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la fructoză, 
sindrom de malabsorbţie la glucoză-galactoză sau insuficienţă a zaharazei-izomaltazei nu trebuie să 
utilizați acest medicament. 
 

Copii și adolescenți 

Ingestia accidentală a preparatelor care conţin fer poate conduce la intoxicaţie care poate fi letală la 
copiii sub 6 ani, de aceea medicamentul nu se va lăsa la îndemâna copiilor. 

 
Ferglurom 50 mg/5 ml  împreună cu alte medicamente 

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să 
utilizați orice alte medicamente, cum ar fi: 
-

 

tetracicline; 

-

 

antiacide care conţin aluminiu inclusiv, medicamente care conţin bicarbonaţi, carbonaţi, oxalaţi, 
fosfaţi, săruri de zinc; 

-

 

chinolone (ciprofloxacină, norfloxacină sau ofloxacină);  

-

 

bisfosfonaţi; 

-

 

levodopa; 

-

 

metildopa;  

-

 

micofenolatul mofetil; 

-

 

levotiroxina; 

-

 

vitamina C; 

-

 

cloramfenicol;  

-

 

penicilamina; 

-

 

colestiramina; 

-

 

deferoxamina; 

-

 

pancreatina. 

 
Testul haemocult (selectiv pentru hemoglobină) pentru detectarea hemoragiilor oculte nu este 
influenţat, de aceea tratamentul cu fer nu trebuie întrerupt în cazul în care este necesară efectuarea 
acestui test. 


Page 3
background image

 

Ferul polimaltozat cu administrare injectabilă nu poate fi administrat concomitent cu preparatele orale 
de fer. Din acest motiv, un tratament oral cu fer poate fi început numai după cel puţin o săptămână de 
la ultima injecţie. 
 

Utilizarea Ferglurom 50 mg/5 ml cu alimente şi băuturi 

Acest medicament nu se administrează concomitent cu băuturile alcoolice. 
 
Deoarece ferul este legat sub forma unui complex, este puţin probabil să apară interacţiuni ionice cu 
componentele din alimente (fitină, oxalaţi, tanin, etc.). 
 
Administrarea pe cale orală a medicamentelor cu fer concomitent cu suplimente de calciu (carbonat de 
calciu sau fosfat), ceai, cafea, ouă, alimente sau medicamente care conţin bicarbonaţi, carbonaţi, 
oxalaţi sau fosfaţi, lapte sau produse din lapte, pâine integrală, cereale şi fibre alimentare, poate reduce 
absorbţia de fer prin formarea unor complexe sau prin afectarea directă a absorbţiei. 
 

Sarcina, alăptarea și fertilitatea 

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, 
adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
Ferglurom 50 mg/5 ml, sirop se poate administra în timpul sarcinii şi alăptării la indicaţia şi în doza 
recomandată de medicul curant. 
 

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

 

Ferglurom 50 mg/5 ml, sirop

 

nu influenţează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. 

 

Ferglurom 50 mg/5 ml conține zahăr şi sorbitol

Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat ca aveţi intoleranţă la unele categorii de glucide, vă rugăm 
să-l întrebaţi înainte de a lua acest medicament.

 

De asemenea conţine para-hidroxibenzoat de metil care poate provoca reacţii alergice (chiar 
întârziate). 
 
 

3.

 

Cum să utilizați Ferglurom 50 mg/5ml 

 
Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau 
farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur. 
 

Doze 

Doza zilnică recomandată de fer este în medie de 100 mg, dar în formele severe se pot administra 150-
200 mg de fer elemental. 
 

Carenţa latentă de fer 

Copii între1-12 ani 
2,5-5 ml/zi (25-50 mg Fer) 
Adulţi şi copii peste 12 ani 
5-10 ml/zi (50-100 mg Fer) 
Femei gravide 
10 ml/zi (100 mg Fer) 
 

Carenţa de fer manifestă clinic – anemie 

Copii sub vârsta de 1 an 
2,5-5 ml/zi (25-50 mg Fer) 
Copii între1-12 ani 
5-10 ml/zi (50-100 mg Fer) 
Adulţi şi copii peste 12 ani 
10-30 ml/zi (100-300 mg Fer) 
 


Page 4
background image

 

Femei gravide 
20-30 ml/zi (200-300 mg Fer) 
 

Mod de administrare 

Siropul se poate dizolva într-un pahar cu apă sau cu suc şi administra prin intermediul unui pai, pentru 
a evita colorarea dinţilor. 
Preparatele orale de fer ar trebui administrate, pentru o absorbţie maximă, între mese (cu 2 ore înainte 
sau cu 1 oră după masă). Administrarea se poate face însă în timpul mesei sau imediat după masă pentru 
a minimiza reacţiile adverse gastrointestinale, când acestea sunt supărătoare. De asemenea, în acelaşi 
scop, se poate începe tratamentul fie cu doze mai mici dar mai frecvente, fie cu doze crescânde. 
 

Durata tratamentului 

Dozele administrate precum şi durata tratamentului depind de severitatea deficitului de fier. 
Tratamentul îşi propune să aducă la valori normale concentraţia de hemoglobină şi să refacă depozitele 
de fier. 
Cu dozele terapeutice de fer, simptomele clinice de deficienţă (astenia şi dispneea) se îmbunătăţesc în 
câteva  zile.  Criza  reticulocitară  apare  în  5-10  zile  de  la  începerea  tratamentului.  Concentraţia 
hemoglobinei creşte după aproximativ 2-4 săptămâni, normalizându-se în aproximativ 2 luni. 
Tratamentul trebuie continuat pe o perioadă de 4 până la 6 luni, în scopul refacerii depozitelor de fier, 
sub controlul feritinei serice. 
 

Dacă utilizați mai mult Ferglurom 50 mg/5 ml decât trebuie 

Intoxicaţia acută cu fer evoluează în 4 faze. Poate debuta în 10-60 minute de la ingestie sau poate 
întârzia până la câteva ore. 
În prima fază (la 6-8 ore de la ingestie) poate apare iritaţie gastrointestinală manifestată prin  
epigastralgii, greaţă, vărsături, diaree, hematemeză sau melenă, asociate cu somnolenţă, paloare, 
cianoză, oboseală, până la comă. Eroziunea locală de la nivelul stomacului  şi a intestinului subţire 
duce la creşterea absorbţiei ferului.

 

Dacă apar astfel de simptome, adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră, sau departamentului de 
primire urgenţe. Arătaţi medicului prospectul şi/sau ambalajul medicamentului. 

 
Dacă uitați să utilizați Ferglurom 50 mg/5 ml

 

Dacă aţi uitat să luaţi o doză, luaţi următoarea doză la ora la care era programată. Nu luaţi o doză 
dublă pentru a compensa doza uitată. 
 

Dacă încetați să utilizați Ferglurom 50 mg/5 ml 

Cereţi sfatul medicului dumneavoastră înainte de a întrerupe administrarea de Ferglurom 50 mg/5 ml, 
sirop.

 

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului 
dumneavoastră, sau farmacistului sau asistentei medicale. 
 
 

4.

 

Reacții adverse posibile

 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 
Reacţiile adverse sunt clasificate în funcţie de frecvenţă, folosind următoarea convenţie: foarte 
frecvente (apar la mai mult de 1 din 10 persoane); frecvente (apar la mai puţin de 1 din 10 persoane); 
mai puţin frecvente (apar la mai puţin de 1 din 100 persoane); rare (apar la mai puţin de 1 din 1000 
persoane); foarte rare (apar la mai puţin de 1 din 10000 persoane); cu frecvenţă necunoscută (care nu 
poate fi estimată din datele disponibile). 
 

Mai puţin frecvente  

- dureri în capul pieptului; 
- greaţă; 
- vărsături; 


Page 5
background image

 

- dispepsie; 
- constipaţie sau diaree; 
- colorare în negru a scaunului. 
 

Rare 

- colorarea dinţilor (la administrarea de preparate pe bază de fer sub formă lichidă); poate fi îndepărtată 
prin curăţarea intensă a dinţilor, respectiv poate fi evitată prin utilizarea unui pai de băut.

 

-reacţii de hipersensibilitate (de exemplu, erupţii pe piele, urticarie, mâncărimi, exantem sau reacţii 
anafilactice). 

 

Raportarea reacțiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta 
reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate 
pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 

http://www.anm.ro/

Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament. 
 
 

5.

 

Cum se păstrează Ferglurom 50 mg/5 ml 

 
Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor. 
A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original. 
A se utiliza în maxim 20 zile după prima deschidere a flaconului. 
 
Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP. 
 
Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să 
aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

 

 
 

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 

Ce conţine Ferglurom 50 mg/5 ml 

-Substanţa activă este fer (III) 50 mg sub formă de complex de hidroxid de fer (III) – polimaltoză . 
-Celelalte componente sunt: propilenglicol, sorbitol, zahăr, para-hidroxibenzoat de metil, aromă de 
caramel, apă purificată. 
 

Cum arată Ferglurom 50 mg/5 ml şi conţinutul ambalajului 

Ferglurom se prezintă sub formă de lichid siropos, de culoare brun roşcat închis, cu gust dulce aromat 
şi miros caracteristic de caramel. 
 
Cutie cu un flacon din sticlă brună a 100 ml sirop, prevăzut cu măsură dozatoare gradată de la 2,5 - 20 
ml 
 

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul 

S.C. Biofarm S.A. 
Str. Logofătul Tăutu nr. 99, sector 3, Bucureşti, România 
Telefon: 021 30.10.600 
Fax: 021 30.10.605 
E-mail: [email protected] 
 

Acest prospect a fost revizuit în octombrie 2019.

 

 


Page 6
background image

 

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 

http://www.anm.ro/