FERACCRU 30 mg - PROSPECT

Prospectul pentru FERACCRU 30 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: FERACCRU 30 mg
Substanța activă: COMPLEX DE FER (III) MALTOL
Concentrația: 30mg
Cod atc: B03AB10
Acțiune terapeutică: PREPARATE CU FER FER TRIVALENT, PRODUSE PT. ADM. ORALA
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu 1 flac. x 56 caps.
Cod cim: W63089001
Firma producătoare: PIRAMAL HEALTHCARE UK LIMITED - MAREA BRITANIE
Conținut prospect: