ICANDRA 50mg/1000mg - PROSPECT

Prospectul pentru ICANDRA 50mg/1000mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ICANDRA 50mg/1000mg
Substanța activă: COMBINATII ( VILDAGLIPTINUM + METFORMINUM)
Concentrația: 50mg/1000mg
Cod atc: A10BD08
Acțiune terapeutică: ANTIDIABETICE ORALE COMBINATII DE ANTIDIABETICE ORALE
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x blist. PA/Al/PVDC/Al x 60 comp. film.
Cod cim: W54614003
Firma producătoare: NOVARTIS PHARMA GMBH - GERMANIA