EUCREAS 50mg/850mg - PROSPECT

Prospectul pentru EUCREAS 50mg/850mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: EUCREAS 50mg/850mg
Substanța activă: COMBINATII ( VILDAGLIPTINUM + METFORMINUM)
Concentrația: 50mg/850mg
Cod atc: A10BD08
Acțiune terapeutică: ANTIDIABETICE ORALE SI PARENERALE, EXCLUSIV INSULINE COMBINATII DE ANTIDIABETICE ORALE
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 30 compr. film. (blist. PA/Al/PVC/Al)
Cod cim: W64470002
Firma producătoare: NOVARTIS PHARMA GMBH - GERMANIA