TUSOCALM 7,5mg/120mg - PROSPECT

Prospectul pentru TUSOCALM 7,5mg/120mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: TUSOCALM 7,5mg/120mg
Substanța activă: COMBINATII
Concentrația: 7,5mg/120mg
Cod atc: R05DA20
Acțiune terapeutică: ANTITUSIVE, EXCL.COMBINATII CU EXPECTORANTE ALCALOIZI DIN OPIU SI DERIVATI
Prescripție: OTC
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_12372_30.08.19.pdf
Ambalaj: Cutie x 2 blist. Al/PVC x 10 compr.
Cod cim: W02202002
Firma producătoare: ARENA GROUP SA - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 12372/2019/01                                             

 

      Anexa 1             

 

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                               Prospect 

 

Prospect: Informaţii pentru pacient 

 

TUSOCALM  7,5 mg /120 mg comprimate

 

 fosfat de codeina hemihidrat /guaiacolsulfonat de potasiu 

 

 
Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament deoarece 
conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

Luaţi

 

întotdeauna acest medicament conform indicaţiilor din acest prospect sau indicaţiilor medicului 

dumneavoastră sau farmacistului.  
-

 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

-

 

Întrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau recomandări. 

-

 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

-

 

Dacă după 3 zile nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi unui medic. 

 

Ce găsiţi în acest prospect: 
 

1. 

Ce este Tusocalm şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Tusocalm 

3. 

Cum să luaţi Tusocalm 

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Tusocalm 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 

1. 

Ce este Tusocalm şi pentru ce se utilizează  

 
Tusocalm conține două substanțe active: fosfat de codeina hemihidrat care este un antitusiv și 
guaiacolsulfonatul de potasiu care este un expectorant. 
Este recomandat în:  

 

afecţiuni pulmonare cu secreţie bronsică vâscoasă, aderentă, care nu poate fi eliminată uşor.  

 

tratamentul simptomatic al tusei uscate şi umede, pulmonare și extrapulmonare. 

 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Tusocalm 

 
Nu luaţi Tusocalm: 

dacă sunteţi alergic la codeină, guaiacolsulfonatul de potasiu sau la oricare dintre celelalte componente 
ale acestui medicament (enumerate la punctul 6), 

-

 

dacă alăptați, 

-

 

dacă știți că metabolizați foarte rapid codeina în morfină, 

-

 

dacă aveți forme severe de insuficiență cardiacă, renală sau hepatică, 

-

 

dacă aveți insuficiență respiratorie, 

-

 

dacă aveți constipație cronică, 

-

 

dacă aveți vârsta sub 12 ani, 

-

 

dacă  aveți  sub  18  ani  și  ați  avut  de  curând  o  intervenție  chirurgicală  de  îndepărtare  a  amigdalelor 

efectuată pentru sindromul de apnee în somn. 

 

Atenţionări şi precauţii 

Înainte să luaţi Tusocalm, adresaţi-vă farmacistului. 
Vă rugăm să spuneți farmacistului dacă aveți astm sau emfizem pulmonar. 


Page 2
background image

 

Codeina este transformată în morfină în ficat, sub acţiunea unei enzime. Morfina este substanţa care produce 
efectele codeinei. Unii oameni au o variantă a acestei enzime, iar aceasta poate afecta oamenii în diferite 
feluri. La unele persoane, morfina nu este produsă sau este produsă în cantităţi foarte mici, și ea nu va avea 
un efect asupra simptomelor lor de tuse. La alte persoane este mai probabilă apariţia reacţiilor adverse grave, 
deoarece morfina este produsă într-o cantitate foarte mare. Dacă observaţi oricare dintre următoarele reacţii 
adverse, trebuie să întrerupeţi administrarea acestui medicament și să solicitaţi imediat asistenţă medicală: 
respiraţie lentă sau superficială, stare de confuzie, somnolenţă, pupile micşorate, greaţă sau vărsături, 
constipaţie, lipsa poftei de mâncare. 
 

Copii și adolescenți 

 

Adolescenți în vârstă de peste 12 ani 

Tusocalm nu este recomandat adolescenților cu funcție respiratorie compromisă, pentru tratamentul tusei. 
 

Tusocalm împreună cu alte medicamente 

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent sau s-ar putea să luaţi orice alte 
medicamente. 
 
Efectul  deprimant  central  al  codeinei  este  potențat  de  fenotiazine,  antidepresive  triciclice,inhibitori  de 
monoaminooxidază (IMAO), antihistaminice, tranchilizante, sedative, hipnotice, alcool. 
Codeina  potențează  analgezicele  (se  recomandă  asocierea  cu  acidul  acetilsalicilic  sau  alte  analgezice  și 
antipiretice), ducând la creșterea efectului analgezic. 
Efectele codeinei sunt scazute de caolin (scade absorbția). 
 

Sarcina şi alăptarea 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, adresaţi-
vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
 
Sarcina 
Se recomandă prudență la administrarea Tusocalm la femeile gravide, mai ales în primele luni de sarcină. 
 
Alăptarea 
Nu luați Tusocalm în timp ce alăptați. Codeina și morfina trec în laptele matern. 
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Datorită sedării şi scăderii reactivităţii reflexe, codeina poate afecta capacitatea de a conduce vehicule sau de 
a folosi utilaje. 
 

3. 

Cum să luaţi Tusocalm 

 
Luaţi  întotdeauna  acest  medicament  exact  aşa  cum  v-a  spus  medicul  sau  farmacistul.  Discutaţi  cu  medicul 
dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 

Adulți 

Tusocalm se administrează pe cale orală, 1 comprimat  de 3-4 ori pe zi. 
 

Copii și adolescenți 

Copii cu vârsta mai mică de 12 ani: 
Tusocalm este contraindicat la copii cu vârsta sub 12 ani. 
 
Copii cu vârsta cuprinsă între 12 și 18 ani: 
Tusocalm nu trebuie utilizat la copii cu vârsta cuprinsă între 12 și 18 ani cu funcție respiratorie compromisă. 
 

Dacă luaţi mai mult Tusocalm decât trebuie 

Dacă ați luat mai multe comprimate  de Tusocalm decât trebuie, sau dacă altcineva ia accidental Tusocalm, 
trebuie să vă adresați de urgență celei mai apropiate unitați de primiri urgențe. 


Page 3
background image

 

 

Dacă uitaţi să luaţi Tusocalm 

Luaţi doza pe care aţi uitat-o imediat ce v-aţi adus aminte. Dacă mai este puţin timp până când trebuie să vă 
administraţi următoarea doză, nu o mai luaţi pe cea pe care aţi uitat-o, urmându-vă programul obişnuit. 
Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. 

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră 
sau farmacistului. 
 

4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca  toate  medicamentele,  acest  medicament  poate  provoca  reacţii  adverse,  cu  toate  că  nu  apar  la  toate 
persoanele. 
 
Următoarele reacții adverse au fost raportate la administrarea de codeină: 

 

amețeli,  

 

somnolență, 

 

constipație, 

 

grețuri, 

 

depresie respiratorie 

 
Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului.  Acestea 
includ  orice  reacţii  adverse  nemenţionate  în  acest  prospect.  De  asemenea,  puteţi  raporta  reacţiile  adverse 
direct  prin  intermediul  sistemului  naţional  de  raportare,  ale  cărui  detalii  sunt  publicate  pe  web-site-ul 
Agenţiei  Naţionale  a  Medicamentului  şi  a  Dispozitivelor  Medicale  din  România  http://www.anm.ro/. 
Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui 
medicament. 
 

5. 

Cum se păstrează Tusocalm 

 

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe  cutie după EXP. Data de expirare se referă la 
ultima zi a lunii respective. 
 
A se păstra la temperaturi sub 25°C în ambalajul original. 
 
Nu  aruncaţi  niciun  medicament  pe  calea  apei  sau  a  reziduurilor  menajere.  Întrebaţi  farmacistul  cum  să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conţine Tusocalm 

Substanţele  active  sunt:  fosfatul  de  codeină  hemihidrat  șiguaiacolsulfonatul  de  potasiuFiecare 
comprimat conține fosfat de codeină hemihidrat 7,5 mg și guaiacolsulfonat de potasiu 120 mg. 

Celelalte componente sunt: amidon de porumb, povidona K 30, talc, stearat de magneziu. 

 

Cum arată Tusocalm şi conţinutul ambalajului 

 
Tusocalm se prezintă sub formă de comprimate albe sau aproape albe, de forma lenticulară, cu diametrul de 
9 mm. 
 
Este disponibil în cutie cu 2 blistere PVC/Al a câte 10 comprimate. 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 


Page 4
background image

 

 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

 

ARENA GROUP S.A. 
Str. Ştefan Mihăileanu nr. 31, Sector 2, Bucureşti, România.  
 

Fabricantul 

ARENA GROUP S.A.  
B-dul Dunării nr. 54, cod 077190, Oras Voluntari, Judeţul Ilfov, România. 
 
Pentru  orice  informaţii  referitoare  la  acest  medicament,  vă  rugăm  să  contactaţi  reprezentanţa  locală  a 
deţinătorului

 

autorizaţiei de punere pe piaţă: 

 

România 

ARENA GROUP S.A. 
Str. Ştefan Mihăileanu nr. 31,cod 024022, Sector2, 
Bucureşti, România.  

 

Acest prospect a fost revizuit în august 2019. 

 
Informaţii  detaliate  privind  acest  medicament  sunt  disponibile  pe  web-site-ul  Agenţiei  Naţionale  a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România http://www.anm.ro/