TONOTIL N - PROSPECT

Prospectul pentru TONOTIL N - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: TONOTIL N
Substanța activă: COMBINATII
Concentrația: -
Cod atc: A13AN01
Acțiune terapeutică: TONICE TONICE
Prescripție: OTC
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_9360_12.10.16.pdf
Ambalaj: Cutie cu 10 flac. din sticla incolora x 10 ml sol. orala, care contine in interior 170 mg pulb. pt. sol. orala
Cod cim: W01704002
Firma producătoare: VIANEX S.A., PLANT A - GRECIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 9360/2016/01                                                                            

Anexa

 

                                                                                                                                                                                 

Prospect 

 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

TONOTIL N pulbere şi soluție pentru soluție orală 

L-fosfotreonină, L-glutamină, clorură de hidroxocobalamină 

L-fosfoserină, clorhidrat de arginină 

 
Citiţi  cu  atenţie  şi  în  întregime  acest  prospect  înainte  de  a  începe  să  utilizaţi  acest  medicament, 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

Utilizaţi  întotdeauna  acest  medicament  conform  indicaţiilor  din  acest  prospect  sau  indicaţiilor  medicului 
dumneavoastră sau farmacistului.  

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

-

 

Întrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau recomandări. 

-

 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  <medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4

.

 

-

 

Dacă după 3 zile nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi unui medic. 

 

Ce găsiţi în acest prospect: 
 

1. 

Ce este Tonotil N şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Tonotil N 

3. 

Cum să utilizaţi Tonotil N  

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Tonotil N 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 

1. 

Ce este Tonotil N şi pentru ce se utilizează  

 

Acest  medicament  face  parte  din  grupa  farmacoterapeutică:  Tractul  digestiv  şi  metabolism,  tonice, 
combinaţii. 
Tonotil N este indicat în stări patologice, de exemplu: boli somatice și psihice, demență senilă, boli în care 
intervine o disfuncție în metabolismul neuronal. 
Tonotil N stimulează activitatea cerebrală, producerea de energie și posibilitățile de utilizare a oxigenului la 
nivel celular. Tonotil N completează componentele biologice celulare deficitare fără să genereze produși de 
degradare. 
Tonotil N este folosit ca tonic în stări de slăbiciune, anorexie și în convalescență. 
Datorită indicațiilor de mai sus Tonotil N poate fi administrat în următoarele "Specialități Medicale": 
 

Pediatrie: 

Retardare psihosomatică, convalescență, anorexie, oboseală în urma unui efort intelectual prelungit. 

Medicin

ă

 intern

ă

Surmenaj fizic și intelectual, convalescență, stări de slăbiciune (anemie, anorexie) 

Geriatrie: 

Depresie  senilă  sau  demență  senilă,  dereglări  psihosomatice  ale  vârstei  a  III-a  și,  la  persoane  vârstnice, 
pierderea memoriei, în scăderea performanțelor intelectuale, în dereglări metabolice și ca adjuvant în terapia 
angiovasculară. 

Neurologie: 

Tensiuni nervoase, oboseală asociată cu administrarea de medicamente sedative. Ca supliment în tratamentul 
cu antidepresive și anxiolitice. 

Chirurgie: 

Este un tonic pentru organism; se recomandă în convalescență după intervenții chirurgicale. 

Oftalmologie: 


Page 2
background image

 

Oboseală  oculară,  miopie  progresivă,  boli  ale  retinei  datorate  dereglărilor  metabolice,  irigare  sangvină 
deficitară  la  nivel  ocular,  ambliopie  datorată  fumatului,  atrofia  nervului  optic  și  ca  aditiv  în  tratamentul 
combinat  cu  medicație  anticataractă  pentru  a  preveni  cataracta  senilă  (datorită  efectelor  asupra  reglării 
metabolismului celular și aprovizionării organismului cu aminoacizi esențiali ). 

Obstetric

ă

-ginecologie: 

Convalescență, tensiune nervoasă, slăbiciune, climacteriu. 

Ortopedie-traumatologie: 

Ca  un  tonic  al  organismului  și  ca  un  tonic  pentru  pacienții  ce  urmează  a  fi  operați.  Convalescență    (după 
intervenții chirurgicale, traumatisme, etc.) 

Medicin

ă

 sportiv

ă

 

Recuperarea psihosomatică a atleților.

 

 

Dacă după 3 zile nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi unui medic.  

 
 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Tonotil N 

 
Nu utilizaţi Tonotil N: 

-  dacă  sunteţi  alergic  la  L-fosfotreonină,  L-glutamină,  clorură  de  hidroxocobalamină,  L-fosfoserină, 
clorhidrat  de  arginină    sau  la  oricare  dintre  celelalte  componente  ale  acestui  medicament  (enumerate  la 
punctul 6). 

Medicamentul este contraindicat în cazul prezenței tumorilor maligne sau stărilor neoplazice datorită 

prezenţei hidroxocobalaminei și a implicării acesteia în multiplicarea celulară. 
 

Atenţionări şi precauţii 

Înainte să utilizaţi Tonotil N, adresaţi-vă

 

medicului dumneavoastră sau farmacistului.

 

 

Se recomandă prudenţă la pacienţii cu insuficienţă renală sau hepatică severă sau cu acidoză metabolică sau 
la pacienţii cu tulburări ale metabolismului aminoacizilor. 

 
Tonotil N  împreună cu alte medicamente 

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent sau s-ar putea să luaţi orice alte 
medicamente. 
 
Nu se cunosc interacțiunile cu alte medicamente. 
 

Sarcina şi  alăptarea 
 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, adresaţi-
vă medicului  sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
Tonotil N poate fi administrat în timpul sarcinii și în perioada de alăptare. 
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 
 

Tonotil N nu are nicio influență asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utililaje. 

 

 

3. 

Cum să utilizaţi Tonotil N 

 
Utilizaţi  întotdeauna  acest  medicament  exact  aşa  cum  este  descris  în  acest  prospect  sau  aşa  cum  v-a  spus 
medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutaţi cu medicul sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 
Adulți: doza recomandată este de 1-2 flacoane dimineața, înainte de micul dejun 
 

Utilizarea la copii şi adolescenţi 

Copii: doza recomandată este de 1 flacon dimineața, înainte de micul dejun 


Page 3
background image

 

 
Mod de administrare 
Se îndepărtează sigiliul de metal al flaconului, prin extragere . Apoi se împinge dopul roșu în așa fel încât să 
se golească conținutul acestuia în partea lichidă din flacon . Se agită bine flaconul. Se înlătură dopul și se 
transvazează conținutul flaconului într-un pahar. 
Tonotil N este ușor de administrat și are gust plăcut. Se poate dilua cu apă. 
Tonotil N poate fi administrat și la diabetici, deoarece nu conține zahăr. 
Soluţia se administrează imediat după constituire. 
 
Pentru  informaţii  suplimentare  în  privinţa  utilizării  produsului  și  a  duratei  tratamentului  adresaţi-vă 
medicului. 
 

Dacă utilizaţi mai mult Tonotil N decât trebuie 

Nu au fost raportate cazuri de supradozaj. 
 

Dacă uitaţi să utilizaţi Tonotil N 

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. 

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră 
sau farmacistului. 
 
 

4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca  toate  medicamentele,  acest  medicament  poate  provoca  reacţii  adverse,  cu  toate  că  nu  apar  la  toate 
persoanele. 
 
Pot apărea reacţii alergice în cazul hipersensibilităţii la unul dintre componenţii produsului. 

 
Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului.  Acestea 
includ  orice  reacţii  adverse  nemenţionate  în  acest  prospect.  De  asemenea,  puteţi  raporta  reacţiile  adverse 
direct  prin  intermediul  sistemului  naţional  de  raportare,  ale  cărui  detalii  sunt  publicate  pe  web-site-ul 
Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/. Raportând reacţiile 
adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament. 
 
 

5. 

Cum se păstrează Tonotil N 

 

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
A se păstra la temperaturi  sub 25ºC, în ambalajul original. 
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe flacon, după EXP. Data de expirare se referă 
la ultima zi a lunii respective. 
 
Nu  aruncaţi  niciun  medicament  pe  calea  apei  sau  a  reziduurilor  menajere.  Întrebaţi  farmacistul  cum  să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conţine Tonotil N 

Substanţele active sunt: L-fosfotreonină, L-glutamină, clorură de hidroxocobalamină, L-fosfoserină  și 
clorhidrat de arginină. 170 mg pulbere pentru soluţie orală conţin L-fosfotreonină 20 mg, L-glutamină 


Page 4
background image

 

75  mg,  clorură  de  hidroxocobalamină  0,5  mg.  10  ml  soluţie  orală  conţin  L-fosfoserină  60  mg  și 
clorhidrat de arginină 150 mg. 

Celelalte componente sunt: sorbitol (E 420) , gelatină, macrogol 4000, manitol (E 421), sorbitol soluţie 
70%, benzoat de sodiu (E 211), aromă ,,Sour Cherry”, apă purificată 

 

Cum arată Tonotil N şi conţinutul ambalajului 

Cutie cu 10 flacoane din sticlă incoloră, cu câte 10 ml soluţie orală, închise cu capac din PE, de culoare albă, 
având  montat  în  partea  centrală  un  dop  cu  lăcaş  din  PE,  de  culoare  roşie,  care  conţine  în  interior  170  mg 
pulbere pentru soluţie orală. 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

 

Vianex S.A., 
Tatoiou Street, Nea Erythrea Attiki, 14671,  
Grecia 
 

Fabricantul 

VIANEX S.A., Plant A 
12 km National Road Athinon-Lamias, Metamorfosi Attiki, 14451,  
Grecia 
 
Pentru  orice  informaţii  referitoare  la  acest  medicament,  vă  rugăm  să  contactaţi  reprezentanţa  locală  a 
deţinătorului

 

autorizaţiei de punere pe piaţă. 

 
Acest prospect a fost revizuit în Septembrie 2017.

 

 

Alte surse de informaţii

 

 
Informaţii  detaliate  privind  acest  medicament  sunt  disponibile  pe  web-site-ul  Agenţiei  Naţionale  a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 

http://www.anm.ro/