TOLUCOMBI 80 mg/25mg - PROSPECT

Prospectul pentru TOLUCOMBI 80 mg/25mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: TOLUCOMBI 80 mg/25mg
Substanța activă: COMBINATII (TELMISARTANUM+HYDROCHLOROTHIAZIDUM)
Concentrația: 80 mg/25mg
Cod atc: C09DA07
Acțiune terapeutică: ANTAGONISTI AI ANGIOTENSINAEI II, COMBINATII ANTAGONISTI AI ANGIOTENSIN II SI DIURETIC
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu blist. din OPA-Al-PVC/AL x 14 comprimate
Cod cim: W59820003
Firma producătoare: KRKA POLSKA SP ZO.O. - POLONIA