STREPSILS MENTOL - PROSPECT

Prospectul pentru STREPSILS MENTOL - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: STREPSILS MENTOL
Substanța activă: COMBINATII
Concentrația: -
Cod atc: R02AA03
Acțiune terapeutică: MEDICAMENTE PENTRU ZONA ORO-FARINGIANA ANTISEPTICE
Prescripție: OTC
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_1252_12.12.08.pdf
Ambalaj: Cutie x 2 blist. PVDC-PVC/Al x 8 pastile
Cod cim: W53699003
Firma producătoare: RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED - MAREA BRITANIE
Conținut prospect:
Page 1
background image

 1

AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATĂ NR. 1252/2008/01-02-03                                                                 

Anexa 1 

                                                                                                                                                                                Prospect   

 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

STREPSILS MENTOL pastile 

Amilmetacrezol/Alcool 2,4 diclorbenzilic/Levomentol 

 
 

 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament, 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

 

Utilizaţi întotdeauna acest medicament conform indicaţiilor din acest prospect sau indicaţiilor medicului 
dumneavoastră sau farmacistului  

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.  

Întrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau recomandări.  

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau  

 

farmacistului. Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4.  

Dacă după 5 zile nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi unui  

 

medic. 

 

Ce găsiți în acest prospect: 

1. 

Ce este Strepsils Mentol şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să știți înainte să utilizaţi Strepsils Mentol  

3. 

Cum să utilizaţi Strepsils Mentol 

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Strepsils Mentol  

6.       Conținutul ambalajului și alte informaţii  
 
 

1. 

Ce este Strepsils Mentol

 

şi pentru ce se utilizează  

 
Strepsils Mentol  aparţine unei grupe de medicamente denumite antiseptice. 
 
Strepsils Mentol se utilizează ca adjuvant în tratamentul infecţiilor oro-faringiene atunci când există şi 
fenomene de congestie nazală, favorizând ameliorarea simptomelor provocate de acestea.  
Calmare rapidă (în 5 minute) şi de lungă durată (de până la 2 ore) a durerii în gât. 
Efect antibacterian, antifungic şi antiviral. 
Decongestionează căile respiratorii. 

 
 
2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Strepsils Mentol

  

 
Nu luaţi Strepsils Mentol 

dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la amilmetacrezol, alcool 2,4-diclorbenzilic şi levomentol sau la  

 

oricare dintre celelalte componente ale medicamentului. 

 

Atenționări și precauții 

Înainte să luaţi Strepsils Mentol, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului: 

dacă aveţi diabet zaharat  

 

Strepsils Mentol împreună cu alte medicamente  

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte 
medicamente, inclusiv dintre medicamentele eliberate fără prescripţie medicală. 
 
Nu se cunosc interacţiuni cu alte medicamente. 


Page 2
background image

 2

 

Utilizarea Strepsils Mentol cu alimente, bǎuturi şi alcool 

Strepsils Mentol nu se administrează concomitent cu alimente sau băuturi ci între mese. 
 

Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 
adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.  

 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Strepsils Mentol

 

nu are nicio influenţă asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. 

 

Strepsils Mentol conţine

 

glucoză şi zahăr

. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat că aveţi intoleranţă 

la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebaţi înainte de a lua acest medicament. 
Strepsil Mentol conţine 1497,1 mg zahăr şi 1013,3 mg glucoză/pastilă. Acest lucru trebuie avut în vedere la 
pacienţii cu diabet zaharat. 
 
 

3. 

Cum să luaţi Strepsils Mentol 

 
Luaţi întotdeauna Strepsils Mentol exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu 
medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 

Doze  

Reacţiile adverse pot fi minimizate prin utilizarea celei mai mici doze eficace necesare pentru a controla 
simptomele, pentru cea mai scurtă durată posibilă. 
Durata tratamentului  nu trebuie sǎ depǎşeascǎ 5 zile deoarece pot apărea dezechilibre ale florei microbiene 
de la nivelul cavităţii bucale cu risc de producere a unor infecţii bacteriene sau fungice. 
 

Adul

ţ

 

Doza recomandată este de o pastilă Strepsils Mentol la 2-3 ore; a nu se depăși 12 pastile într-un interval de 
24 de ore. 
 

Popula

ț

ia pediatric

ă

 

Copii cu vârsta peste 6 ani: 

doza recomandată este similară cu cea pentru adulți.

 

 
Copii cu vârsta sub 6 ani 

Nu este recomandat copiilor cu vârsta sub 6 ani.

 

 

Vâstnici  

Nu este necesarǎ ajustarea dozei la aceastǎ categorie de pacienţi. 

 
Mod de administrare 

Pentru administrare bucofaringiană 
Pastilele se ţin în cavitatea bucalǎ pânǎ la dizolvare; nu se mestecǎ şi nici nu se înghit întregi; se 
administreazǎ între mese. 
La fel ca în cazul altor pastile, pentru a evita riscul apariţiei iritaţiilor locale, trebuie sǎ schimbaţi poziţia 
pastilei în gurǎ pânǎ la dizolvare. 
Pentru a evita pericolul de sufocare, Strepsils Mentol va fi administrat numai copiilor care pot păstra pastila 
în gură până când aceasta se dizolvă lent, fără a fi supravegheaţi. 
 

Dacă aţi luat mai mult Strepsils Mentol decât trebuie 

Poate apare disconfort gastro-intestinal; se întrerupe tratamentul şi se iau mǎsurile de tratament simptomatic 
– pentru aceasta adresaţi-vǎ medicului dumneavoastrǎ sau departamentului de primire urgenţe. 
 

Dacă aţi uitat să luaţi Strepsils Mentol 

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. 

 


Page 3
background image

 3

Dacă încetaţi sǎ luaţi Strepsils Mentol 

Întreruperea prematurǎ a tratamentului nu vǎ afecteazǎ

 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau 
farmacistului. 
 
 

4.  

Reacţii adverse posibile 

 
Ca  toate  medicamentele,  acest  medicament  poate  provoca  reacţii  adverse,  cu  toate  că  nu  apar  la  toate 
persoanele.  
 
Cu frecvenţă necunoscută (frecvenţa nu poate fi estimată din datele disponibile) 
-

 

reacţii de hipersensibilitate, greață, disconfort oral, diaree, erupții cutanate. 

 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea 
includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse 
direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul 
Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 

http://www.anm.ro/

. Raportând reacţiile 

adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament. 
 
 

5. 

Cum se păstrează

 

Strepsils Mentol 

 
A se pǎstra la temperaturi sub 25º C, în ambalajul original. 
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. 
Nu utilizaţi Strepsils Mentol după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP. Data de expirare se referă la 
ultima zi a lunii respective. 

Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 

 
6.  

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 

Ce conţine Strepsils Mentol

  

 

Substanţele active sunt amilmetacrezol 0,6 mg, alcool 2,4-diclorbenzilic 1,2 mg şi levomentol 8 mg. 

Celelalte componente sunt: acid tartric, ulei de eucalipt, indigotină (E 132), zahăr, glucoză . 

 

Cum arată Strepsils Mentol

 

şi conţinutul ambalajului 

Strepsils Mentol se prezintă sub formă de pastile rotunde, de culoare albastră, cu miros şi  gust caracteristic 
şi logo S ştanţat. 
 
Este disponibil în:  
Cutie cu un blister din PVC-PVDC/Al cu12 pastile. 
Cutie cu 2 blistere din PVC-PVDC/Al a câte 12 pastile  
Cutie cu 2 blistere din PVC-PVDC/Al a câte 8 pastile  
 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă 

RECKITT BENCKISER (ROMÂNIA) SRL 
Bulevardul Iancu de Hunedoara, Nr. 48, Clădirea Crystal Tower, Etaj 11 
Sectorul 1, București, România 

 
 


Page 4
background image

 4

Fabricantul 

RB NL Brands B.V. 
Schiphol Boulevard 207, 1118 BH Schiphol, Olanda 
 
Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a deţinătorului 
autorizaţiei de punere pe piaţă:  
 
Reckitt Benckiser România SRL 
Str. Grigore Alexandrescu nr. 89-97  
Corpul A, Etaj 5, Sector 1, Bucureşti, România  
Tel: +4021 529 67 00 
[email protected] 

 
Acest prospect a fost aprobat în Mai, 2022 


STREPSILS MENTOL se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 1 blist. PVDC-PVC/Al x 12 pastile

Cutie x 2 blist. PVDC-PVC/Al x 12 pastile