SPERSALLERG® - PROSPECT

Prospectul pentru SPERSALLERG® - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: SPERSALLERG®
Substanța activă: COMBINATII
Concentrația: -
Cod atc: S01GA52
Acțiune terapeutică: DECONGESTIONANTE SI ANTIALERGICE SIMPATOMIMETICE UTILIZATE CA DECONGESTIONANTE
Prescripție: OTC
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_12320_29.08.19.pdf
Ambalaj: Cutie x 1 flacon x 10 ml
Cod cim: W58787001
Firma producătoare: NOVARTIS PHARMA GMBH - GERMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 12320/2019/01                                                                    Anexa 1 

                                                                                                                                                                        Prospect 

 
 
 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

SPERSALLERG 0,5 mg/ 0,4 mg/ml soluţie oftalmică 

clorhidrat de antazolină/clorhidrat de tetrizolină 

 

 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament, 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

Utilizaţi întotdeauna acest medicament conform indicaţiilor din acest prospect sau indicaţiilor medicului 
dumneavoastră sau farmacistului.  

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

-

 

Întrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau recomandări. 

-

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

-

 

Dacă după un număr de zile nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi 
unui medic. 

 

Ce găsiţi în acest prospect: 

1. 

Ce este SPERSALLERG şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi SPERSALLERG  

3. 

Cum să utilizaţi SPERSALLERG  

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează SPERSALLERG 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii  

 
 

1. 

Ce este SPERSALLERG şi pentru ce se utilizează  

 

Produse oftalmologice decongestionante şi antialergice ; simpatomimetice folosite ca decongestionante.  
 
Spersallerg

 

este  o  soluţie  oftalmică  cu  acţiune  decongestionantă,  folosită  ca  tratament  simptomatic  al 

edemului  şi  hiperemiei  conjunctivale  din  cadrul  conjunctivitelor  alergice,  nespecifice  sau  catarale  şi  a 
iritaţiilor oculare minore.  
 
Spersallerg

 

ameliorează senzaţia de arsură, iritaţie, pruritul, inflamaţia şi lăcrimarea abundentă.  

Spersallerg

 

este indicat pentru tratament simptomatic al conjunctivitelor alergice sezoniere. 

 
 
2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi

 

SPERSALLERG 

 
Nu utilizaţi SPERSALLERG  

dacă sunteţi alergicla la nafazolină, tetrizolină sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui 
medicament (enumerate la pct. 6);

 

-

 

rinită atrofică;  

-

 

glaucom cu unghi închis;  

-

 

boli cardiovasculare organice severe;  

-

 

copii sub 2 ani.

 

 

Atenţionări şi precauţii 

Înainte să utilizaţi SPERSALLERG 
Dacă se suspectează o reacţie alergică tratamentul trebuie întrerupt.  


Page 2
background image

 

 

Nu  se  vor  folosi  lentilele  de  contact  moi  în  timpul  tratamentului  datorită  conţinutului  în  clorură  de 
benzalconiu.  
 
Lentilele  de  contact  trebuie  îndepărtate  înaintea  administrării  picăturilor  şi  nu  trebuie  reaplicate  mai 
devreme de 15 minute.

 

 
Atenţionări speciale 
În cazul persistenţei simptomatologiei medicul va reevalua conduita terapeutică.  
Administrarea  frecventă  poate  determina  fenomene  de  toleranţă  (lipsa  răspunsului  terapeutic);  de 
asemenea este posibil un rebound al congestiei mucoasei conjunctivale.   
 
Datorită  efectelor  simpatomimetice  sistemice  se  impune  prudentă  în  caz  de  hipertensiune  arterială, 
feocromocitom,  boală  coronariană,  aritmii,  anevrism,  ateroscleroză  evolutivă,  diabet  zaharat, 
hipertiroidie, de asemenea la vârstnici. 
 

SPERSALLERG împreună cu alte medicamente  

Asocierea  cu  bromocriptina,  inhibitori  de  monoaminooxidază  (IMAO)  şi  antidepresive  triciclice  trebuie 
evitată deoarece crește acţiunea vasoconstrictoare şi poate provoca pusee hipertensive.  
În  cazul  tratamentului  concomitent  cu  alte  soluţii  oftalmice,  se  recomandă  administrarea  acestora  la 
intervale de minim 5 minute. 

 

Asocierea  antihistaminicelor  H1  cu  băuturi  alcoolice  potenţează  efectul  deprimant  al  sistemului  nervos 
central.  
 
Deşi  după  administrare  topică  este  puţin  probabil  să  apară  acest  efect  se  impune  prudenţă  în  cazul 
asocierii acestora. 
Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizaţi,  utilizat recent sau s-ar putea să utilizaţi 
orice alte medicamente. 

 
Sarcina şi alăptarea

 

Deoarece nu se ştie dacă tetrizolina traversează bariera placentară şi dacă se excretă în laptele matern, 
administrarea SPERSALLERG

 

în perioada sarcinii şi alăptării se face numai după evaluarea raportului 

risc/ beneficiu şi sub supraveghere medicală. 
Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 
adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Preparatele  oftalmice  pot  produce  tulburări  temporare  ale  vederii  influenţând  negativ  capacitatea  de  a 
conduce vehicule sau de a folosi utilaje.  
Pacientul trebuie avertizat să aştepte până când tulburările de vedere dispar înainte de a conduce vehicule 
sau de a folosi utilaje.

 

 
SPERSALLERG conţine clorură de benzalconiu (vezi

 

Atenţionări şi precauţii) 

 

 

3. 

Cum să utilizaţi SPERSALLERG 

 
Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul sau cu farmacistul. Discutaţi cu 
medicul dumneavoastră sau cu farmacistul  dacă nu sunteţi sigur. 

 
Adulţi şi copii peste 2 ani

:  

-doza uzuală este de o picătură instilată în sacul conjunctival de 2-3 ori pe zi.  
Deşi nu există studii care să evidenţieze eficacitatea şi siguranţa administrării produsului la copii sub 12 
ani, experienţa clinică a dovedit că produsul poate fi administrat la copii > 2 ani. 

 

 
Pentru a preveni contaminarea picurătorului şi a soluţiei, se va evita atingerea acestuia de pleoape, 
suprafeţe învecinate sau alte suprafeţe. Flaconul se păstrează închis între administrări.  
 


Page 3
background image

 

 

După deşurubarea capacului flaconul se poziţionează cu orificiul în jos. Pentru a permite curgerea 
picăturilor se presează uşor pereţii flaconului.  
 
Pentru a preveni contaminarea picurătorului şi a soluţiei, se va evita atingerea acestuia de pleoape, 
suprafeţe învecinate sau alte suprafeţe. Flaconul se păstrează închis între administrări. 

 
Dacă utilizaţi mai mult SPERSALLERG decât trebuie 

Până în prezent nu au fost descrise cazuri de supradozaj. În caz de suspiciune de supradozaj se recomandă 
tratament simptomatic şi supraveghere medicală. 

 

Absorbţia sistemică în doze mari a alfa-simpatomimeticelor poate duce la deprimarea sistemului nervos 
central, în special la copii. 
 
 

4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
  
Spersallerg

 

este în general bine tolerat. 

Rareori pot să apară vedere înceţoşată, senzaţii de arsuri oculare sau de corp străin, chemozis şi hiperemie 
conjunctivală, hemoragie subconjunctivală, eroziuni corneene, fotofobie.  
Excepţional au fost raportate reacţii de hipersensibilitate după administrare de Spersallerg

 

(eritem, 

eczemă, urticarie), uscăciunea mucoasei bucale, cefalee, somnolenţă

 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea 
includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse 
direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul 
Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România http://www.anm.ro/. 
Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament. 
 
 

5. 

Cum se păstrează SPERSALLERG

 

 
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe flacon după EXP. 
Nu utilizaţi după 4 săptămâni de la prima deschidere a flaconului.  
A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original.  
 
Nu  aruncaţi  niciun  medicament  pe  calea  apei  sau  a  reziduurilor  menajere.  Întrebaţi  farmacistul  cum  să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conţine SPERSALLERG 

Substanţele active sunt: 1 ml soluţie oftalmică conţine clorhidrat de antazolină 0,5 mg şi clorhidrat 
de tetrizolină 0,4 mg 

Celelalte componente sunt: clorură de benzalconiu, acid clorhidric diluat, 
metilhidroxipropilceluloză, clorură de sodiu, apă distilată pentru preparate injectabile 

 

Cum arată SPERSALLERG şi conţinutul ambalajului 

Cutie cu un flacon din PEJD, conţinând 10 ml soluţie oftalmică, prevăzut cu picurător din PEJD, închis cu 
un capac din PEÎD sau polipropilenă, cu inel de siguranţă 

 
 
 


Page 4
background image

 

 

 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul

 

 
Deţinătorul Autorizaţiei de punere de piaţă 

 

LABORATOIRES THEA  
12, rue Louis Blériot, 63017 Clermont-Ferrand Cedex 2,  
Franţa 
 

Fabricanţi 

EXCELVISION  
Rue de La Lombardiére 27, Zi La Lombardiére, 07100 Annonay, Franţa 
 

FARMILA-THEA Farmaceutici S.p.A. 
Via E. Fermi, 50, 20019 Settimo Milanese, Milano, Italia 

 
Acest prospect a fost revizuit în august 2019.

 

 
Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe websiteul ANMDMR.