SOLUTIE RINGER VIOSER - PROSPECT

Prospectul pentru SOLUTIE RINGER VIOSER - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: SOLUTIE RINGER VIOSER
Substanța activă: COMBINATII
Concentrația: -
Cod atc: B05BB01
Acțiune terapeutică: SOLUTII PENTRU ADMINISTRARE INTRAVENOASA SOLUTII IMPLICATE IN BALANTA HIDROELECTROLITICA (B05XA)
Prescripție: PR
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_11178_29.11.18.pdf
Ambalaj: Cutie cu 10 flac. din PE x 500 ml sol. perf.
Cod cim: W08129002
Firma producătoare: VIOSER S.A. - GRECIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 11178/2018/01-02                               

                          Anexa 1 

                                                                                                                                                                     Prospect 

 
 
 
 

Prospect: Informaţii pentru pacient 

 

                                            

Soluţie Ringer Vioser soluţie perfuzabilă  

 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

 

 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.  

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.  

 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor  

 

persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră.  

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.  

 

Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4.  

 
 

Ce găsiți în acest prospect : 

1. 

Ce este Soluţie Ringer Vioser şi pentru ce se administrează 

2. 

Înainte să vi se administreze Soluţie Ringer Vioser 

3. 

Cum se administrează Soluţie Ringer Vioser  

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Soluţie Ringer Vioser 

6. 

Conținutul ambalajului și alte informaţii 

 
 
 

1. 

Ce este Soluţie Ringer Vioser şi pentru ce se utilizează  

 

Soluţie Ringer Vioser este o soluţie electrolitică (soluţie sterilă pentru administrare intravenoasă) 
aparţinând unui grup de medicamente implicate în echilibrul hidroelectrolitic din organism. 
Soluţie Ringer Vioser este utilizat: 
-

 

pentru aport de apă şi electroliţi (calciu, potasiu, sodiu, clor); 

-

 

ca soluţie pentru amestec  cu alte medicamente pentru administrare intravenoasă (i.v.) 
compatibile. 

 
 

2. 

Ce trebuie să știți înainte să utilizaţi Soluţie Ringer Vioser  

 
 
Nu utilizaţi Soluţie Ringer Vioser  

dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la clorură de potasiu, clorură de calciu dihidrat sau clorură de 
sodiu sau la oricare dintre celelalte componente ale Soluţie Ringer Vioser. 

Anunţaţi medicul dumneavoastră sau persoana care vă supraveghează tratamentul dacă una din 
următoarele situaţii este valabilă pentru dumneavoastră: 
-

 

dacă aveţi hiperhidratare (prea multă apă în organism) 

-

 

soluţia nu trebuie administrată simultan cu sângele în acelaş set de perfuzie datorită posibilităţii 
apariţiei coagulării. 

 

Atenţionări şi precauţii 

Spuneţi medicului dumneavoastră despre problemele dumneavoastră medicale, în special despre: 
-

 

probleme cu inima 

-

 

probleme cu rinichii 

-

 

concentraţii crescute de potasiu în sânge (hiperkaliemie) 


Page 2
background image

 

-

 

concentraţii crescute de sodiu în sânge (hipernatriemie)

 

-

 

concentraţii crescute de clor în sânge (hipercloremie)

 

-

 

umflături (edeme) 

-

 

alergii (la alimente şi în special la medicamente) 

 

Soluţie Ringer Vioser împreună cu alte medicamente

 

Spuneţi  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului  dacă  luaţi,  aţi  luat  recent  sau  s-ar  putea  să  luaţi 
orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală în special: 
 
-

 

comprimate pentru eliminarea apei (exemplu furosemid, hidroclorotiazidă), comprimate pentru 
eliminarea apei care economisesc potasiul (amilorid, spironolactonă, triamteren) 

-

 

digoxină. 

 
Nu începeţi să utilizaţi şi nu opriţi tratamentul cu oricare medicament fără aprobarea medicului 
dumneavoastră. 

 
Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 
adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
 
Nu se cunosc restricţii de utilizare în timpul sarcinii şi alăptării dacă balanţa hidro-electrolitică este 
monitorizată corect şi frecvent, iar dozele sunt adaptate necesităţilor fiziologice. 
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Nu sunt cunoscute efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. 
 
 

3. 

Cum să vi se administreze

 

Soluţie Ringer Vioser 

 
Medicul dumneavoastră va decide doza şi modul de administrare. Doza, concentraţia soluţiei şi viteza 
de administrare variază în funcţie de necesarul de lichide şi electroliţi al organismului dumneavoastră.. 

 

Soluţie Ringer Vioser se administrează de obicei sub formă de perfuzie în cabinetul medicului 
dumneavoastră sauîn spital.

 

 

Teste de laborator incluzând concentraţia de electroliţi în sânge, pot fi efectuate pentru monitorizarea 
evoluţiei stării dumneavoastră sau pentru a verifica reacţiile adverse. 

 

Pentru unică utilizare. Flaconul cu soluţie neutilizată trebuie îndepărtat imediat după utilizare. 
Toate amestecurile trebuie făcute în condiţii de asepsie, imediat înainte de începerea perfuziei. 
 
Informaţia din acest prospect este restrânsă. Nu conţine toate informaţiile despre Soluţie Ringer Vioser 
soluţie perfuzabilă. 
 

Dacă vi s-a administrat mai mult Soluţie Ringer Vioser decât trebuie  

Dacă suspectaţi un supradozaj anunţaţi imediat aceasta la camera de gardă. 
Simptomele supradozajului includ tulburări de respiraţie sau umflături (edeme). 
 

Dacă s-a omis să vi se administreze Soluţie Ringer Vioser   

Dacă administrarea dozei dumneavoastră s-a întrerupt sau oprit în mod accidental, adresaţi-vă 
medicului dumneavoastră. 

 
Dacă încetaţi să utilizaţi Soluţie Ringer Vioser   

Nu întrerupeţi niciun tratament fără aprobarea medicului dumneavoastră. 
Dacă simptomele dumneavoastră nu se ameliorează sau se agravează, discutaţi cu medicul 
dumneavoastră. 


Page 3
background image

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 

4. 

Reacţii adverse posibile 

 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 
În general, nu apar reacţii adverse dacă administrarea medicamentului este adaptată corect scopului 
propus. 
Spuneţi imediat medicului dumneavoastră dacă apare oricare din următoarele reacţii adverse: frison, 
greaţă, vărsături. 
 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului. 
Acestea  includ  orice  reacţii  adverse  nemenţionate  în  acest  prospect.  De  asemenea,  puteţi  raporta 
reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate 
pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 

http://www.anm.ro/

Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament. 
 
 

5. 

Cum se păstrează Soluţie Ringer Vioser 

 

 
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
Nu utilizaţi acest  medicament după data de expirare înscrisă pe cutie şi etichetă după EXP. Data de 
expirare se referă la ultima zi a lunii respective. 
 
A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original 
 
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conţine Soluţie Ringer Vioser   

Substanţele active sunt  

           -   Clorură de potasiu 
           -    Clorură de calciu dihidrat 
           -    Clorură de sodiu 

1000 ml soluţie perfuzabilă conţin

 

clorură de potasiu 0,3 g, clorură de calciu dihidrat 0,33 g şi 

clorură de sodiu 8,6 g. 

Celelalte componente sunt acid clorhidric 25%, hidroxid de sodiu, apă pentru preparate 
injectabile. 

 

Cum arată Soluţie Ringer Vioser şi conţinutul ambalajului 

Soluţie Ringer Vioser soluţie perfuzabilă este o soluţie limpede incoloră. 
 
Cutie cu 10 flacoane din PE conţinând 1000 ml soluţie perfuzabilă 
Cutie cu 10 flacoane din PE conţinând 500 ml soluţie perfuzabilă 
 

 
 
 


Page 4
background image

 

 
 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 

 
Vioser S.A.  
9

th

km Trikala-Larissa Nt. Rd., 42 100 Trikala, Grecia 

 
telefon: +30 24310 83441 
fax: +30 24310 83550 

 
Acest prospect a fost revizuit în noiembrie 2018. 

 
Informaţii  detaliate  privind  acest  medicament  sunt  disponibile  pe  web-site-ul  Agenţiei  Naţionale  a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 

http://www.anm.ro/

  

 

 
 
 
 

 


SOLUTIE RINGER VIOSER se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu 10 flac. din PE x 1000 ml sol. perf.