SOLUTIE RINGER LACTAT VIOSER - PROSPECT

Prospectul pentru SOLUTIE RINGER LACTAT VIOSER - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: SOLUTIE RINGER LACTAT VIOSER
Substanța activă: COMBINATII
Concentrația: -
Cod atc: B05BB01
Acțiune terapeutică: SOLUTII PENTRU ADMINISTRARE INTRAVENOASA SOLUTII IMPLICATE IN BALANTA HIDROELECTROLITICA (B05XA)
Prescripție: PR
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_11179_29.11.18.pdf
Ambalaj: Cutie cu 1 flac. din PE x 500 ml sol. perf.
Cod cim: W08132003
Firma producătoare: VIOSER S.A. - GRECIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

 

1

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 11179/2018/01-02                                 

                         Anexa 1 

                                                                                                                                                                      Prospect 

 

Prospect: Informaţii pentru pacient 

 

 

Soluţie Ringer Lactat Vioser soluţie perfuzabilă 

Clorură de potasiu/Clorură de calciu dihidrat/Clorură de sodiu/Lactat de sodiu

 

 

 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

 

 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.  

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.  

 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor  

 

persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră.  

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.  

 

Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4.  

 
 

Ce găsiți în acest prospect : 

1. 

Ce este Soluţie Ringer Lactat Vioser şi pentru ce se administrează 

2. 

Înainte să vi se administreze Soluţie Ringer Lactat Vioser 

3. 

Cum se administrează Soluţie Ringer Lactat Vioser  

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Soluţie Ringer Lactat Vioser 

6. 

Conținutul ambalajului și alte informaţii 

 
 

1. 

Ce este Soluţie Ringer Lactat Vioser şi pentru ce se utilizează  

 
Soluţie Ringer Lactat Vioser este o soluţie electrolitică (soluţie sterilă pentru administrare 
intravenoasă) aparţinînd unui grup de medicamente implicate în echilibrul apei şi electroliţilor  din 
organism. 
Soluţie Ringer Lactat Vioser este administrată pentru: 

 

-

 

tratament de substituţie hidroelectrolitică (de apă şi electroliţi) la pacienţi cu metabolism 
aciobazic echilibrat şi acidoză metabolică uşoară (exceptând acidoza lactică); 

-

 

înlocuire de volum pe termen scurt, în caz de pierderi hidroelectrolitice (deshidratare isotonă sau 
hipotonă);

 

-

 

rehidratare după substituţie de volum coloidal.

 

 
2. 

Ce trebuie să știți înainte să utilizaţi Soluţie Ringer Lactat Vioser  

 
Nu utilizaţi Soluţie Ringer Lactat Vioser  

dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la substanţele active sau la oricare dintre celelalte 
componente ale Soluţie Ringer Lactat Vioser. Anunţaţi medicul dumneavoastră dacă această 
situaţie e valabilă pentru dumneavoastră. 

-

 

dacă aveţi hiperhidratare 

-

 

aveţi insuficienţă renală 

-

 

aveţi insuficienţă cardiacă decompensată 

-

 

aveţi concentraţie crescută de potasiu, sodiu, calciu sau clor 

-

 

aveţi alcaloză metabolică (alcalinitate excesivă a sângelui)  

-

 

aveţi hipertensiune arterială, eclampsie 

-        aveţi edem generalizat (umflarea corpului), edem pulmonar  
-        aveţi alte stări fiziologice în care este necesară o restricţie a aportului de sare 
-        utilizaţi digitală (medicament utilizat ca stimulant cardiac) sau diuretice care economisesc 
potasiul. 


Page 2
background image

 

 

2

 

Atenţionări şi precauţii 

Spuneţi medicului dumneavoastră despre problemele dumneavoastră medicale, în special despre: 
-

 

diabet zaharat 

-

 

probleme cu inima 

-

 

probleme cu plămânii 

-

 

probleme cu rinichii 

-

 

probleme cu ficatul 

-

 

concentraţii crescute de potasiu (hiperkaliemie) 

-

 

concentraţii crescute de sodiu (hipernatriemie)

 

-

 

situaţii asociate retenţia de sodiu (cum ar fi preeclamsie sau aldosteroism)

 

-

 

probleme cu echilibrul acidobazic (exemplu acidoză, alkaloză)

 

-        tensiune arterială crescută 
-

 

edeme 

 

-

 

   deshidratare sau afectare extinsă a ţesuturilor (cum ar fi arsuri) 

-

 

alergii (la alimente şi în special la medicamente) 

-

 

soluţia trebuie administrată cu atenţie la pacienţii cu afecţiuni asociate cu creşterea concentraţiei 
de vitamină D (cum ar fi sarcoidoza), cu pietre la rinichi în prezent sau în trecut 

-

 

 soluţia nu trebuie administrată simultan cu sânge prin acelaş set de administrare datorită riscului 
de coagulare. 

 
Se recomandă prudenţă când medicamentul se utilizează la sugari, având în vedere că aceştia pot fi 
mai sensibili la efectele medicamentului.  
Este necesară evaluarea clinică şi verificări de laborator periodice pentru monitorizarea echilibrului 
hidric, concentraţia electrolitică şi echilibrul acidobazic în cursul terapiei parenterale prelungită. 
 

Soluţie Ringer Lactat Vioser împreună cu alte medicamente

 

Spuneţi  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului  dacă  luaţi,  aţi  luat  recent  sau  s-ar  putea  să  luaţi 
orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală în special: 
-        comprimate pentru eliminarea apei (exemplu furosemid, hidroclorotiazidă), comprimate pentru 

eliminarea apei care economisesc potasiul (amilorid, spironolactonă, triamteren) 

-

 

   corticotropină (hormon adrenocorticotrop) 

-

 

glucocorticosteroizi (exemplu prednison, hidrocortizon) 

-

 

digitală (pentru afecţiuni cardiace) 

-

 

inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei – antagonişti ai receptorilor de angiotensină II  
(utilizat pentru a trata tensiune arterială crescută sau inimă slăbită) 

-

 

   tacrolimus sau ciclosporină (administrat pentru a preveni respingerea organului după transplant). 

 
Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 
adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
Nu se cunosc restricţii de utilizare în timpul sarcinii sau alăptării dacă se respectă monitorizarea 
frecventă şi cu atenţie a echilibrului hidroelectrolitic şi a balanţei acido-bazice. 
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Ringer Lactat Vioser soluţie perfuzabilă nu influenţează capacitatea de a conduce vehicule şi de a 
folosi utilaje. 
 

3. 

Cum să vi se administreze

 

Soluţie Ringer Lactat Vioser 

 

 
Trebuie să discutaţi cu medicul Dumneavoastră dacă nu sunteţi sigur. Medicul dumneavoastră va 
decide doza şi modul de administrare. Doza, concentraţia soluţiei şi viteza de administrare variază în 
funcţie de greutate, vârstă, starea de sănătate care trebuie tratată, necesarul de lichide, eliminarea de 
urină şi răspunsul la tratament. 

 

Soluţie Ringer Lactat Vioser se administrează de obicei sub formă de perfuzie în cabinetul medicului 
dumneavoastră, în spital sau clinică.

 


Page 3
background image

 

 

3

 

Teste de laborator incluzând concentraţia de electroliţi în sânge, pot fi efectuate pentru monitorizarea 
evoluţiei stării dumneavoastră sau pentru a verifica reacţiile adverse. 

 

Copii 
La pacienţii copii, trebuie selectate cu atenţie doza şi viteza constantă a perfuziei, în special la 
nounăscuţi şi sugari cu greutate mică la naştere. 
 
Vârstnici 
La vârstnici Soluţie Ringer Lactat Vioser trebuie utilizată cu atenţie deoarece aceştia pot fi mai 
sensibili la efectele produsului. 
 

Dacă vi se administrează

 

mai mult decât trebuie din Soluţie Ringer Lactat Vioser   

Dacă aveţi îndoieli cu privire la volumul de soluţie administrat, sau  sunteţi îngrijorat de reacţiile 
adverse pe care le observaţi spuneţi medicului dumneavoastră sau cadrului mediu sanitar. 
Administrarea excesivă sau prea rapidă poate duce la un risc de umflare (edem). În acest caz poate fi 
necesară dializa . 
Simptomele supradozajului includ tulburări de respiraţie sau umflături (edeme). 
 

Dacă s-a omis administrarea unei doze de Soluţie Ringer Lactat Vioser  

Dacă aţi omis o doză, dacă administrarea dozei dumneavoastră s-a întrerupt, discutaţi cu medicul 
dumneavoastră pentru un nou program /viteză de administrare i.v.. 

 
Dacă înceteaz

ă

 administrarea Soluţiei Ringer Lactat Vioser  

Nu întrerupeţi niciun tratament fără aprobarea medicului dumneavoastră. 
Dacă simptomele dumneavoastră nu se ameliorează sau se agravează, discutaţi cu medicul 
dumneavoastră. 
 
Pentru unică utilizare. 
Toate amestecurile trebuie făcute în condiţii de asepsie, imediat înainte de începerea perfuziei. 
 
Această informaţie este restrânsă. Nu conţine toate informaţiile despre Soluţie Ringer Lactat Vioser 
soluţie perfuzabilă. 
 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 
 

4. 

Reacţii adverse posibile 

 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 
În caz de perfuzare rapidă, cu debit crescut, pot să apară reacţii adverse cum ar fi frison, greaţă, 
vărsături. 
Acest tip de reacţii adverse nu se întâlnesc dacă se respectă recomandările de administrare. 
Există riscul de edem prin supra-încărcare hidro-sodată. 
Există risc de alcaloză metabolică în caz de supradozaj sau la pacienţii cu metabolismul lactaţilor 
afectat.  
Supradozajul poate provoca hiperhidratare, tulburări electrolitice, hiperosmolaritate, inducerea 
acidozei metabolice. 
În aceste cazuri, perfuzia trebuie oprită şi se instituie măsuri adecvate pentru creşterea eliminării 
renale şi realizarea unei balanţe hidro-electrolitice negative corespunzătoare. 
În caz de oligurie sau anurie poate fi necesară dializa peritoneală. 
 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului. 
Acestea  includ  orice  reacţii  adverse  nemenţionate  în  acest  prospect.  De  asemenea,  puteţi  raporta 


Page 4
background image

 

 

4

reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate 
pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 

http://www.anm.ro/

Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament. 
 

5. 

Cum se păstrează Soluţie Ringer Lactat Vioser 

 

 
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
Nu utilizaţi acest  medicament după data de expirare înscrisă pe cutie şi etichetă după EXP. Data de 
expirare se referă la ultima zi a lunii respective. 
 
A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original 
 
Nu utilizaţi Soluţie Ringer Lactat Vioser dacă observaţi că flaconul nu este integru, soluţia nu este 
limpede sau conţine impurităţi. 
 
Pentru unică utilizare 
Flaconul cu soluţie neutilizată trebuie îndepărtat imediat după utilizare. 
 
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conţine Soluţie Ringer Lactat Vioser 

Substanţele active sunt             

            -    Clorură de potasiu 
            -    Clorură de calciu dihidrat 
            -    Clorură de sodiu 

         -     Lactat de sodiu 

1000 ml soluţie perfuzabilă conţin

 

clorură de potasiu 0,30 g, clorură de calciu dihidrat 0,20 g, clorură 

de sodiu 6,00 g, lactat de sodiu sub formă de lactat de sodiu soluţie 50% 6,20 g. 
 

Celălalt component este apă distilată pentru preparate injectabile. 

 

Cum arată Soluţie Ringer Lactat Vioser şi conţinutul ambalajului 

Soluţie Ringer Vioser soluţie perfuzabilă este o soluţie limpede incoloră. 
 
Cutie cu un flacon din PE conţinând 1000 ml soluţie perfuzabilă 
Cutie cu un flacon din PE conţinând 500 ml soluţie perfuzabilă 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 

 
Vioser S.A. Parenteral Solution Industry  
9

th

km Trikala-Larissa Nt. Rd., 42 100 Trikala 

Grecia  
telefon: +30 24310 83441 
fax: +30 24310 83550 

 
Acest prospect a fost revizuit în noiembrie 2018. 

 
Informaţii  detaliate  privind  acest  medicament  sunt  disponibile  pe  web-site-ul  Agenţiei  Naţionale  a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 

http://www.anm.ro/

  

 

 

 


SOLUTIE RINGER LACTAT VIOSER se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu 1 flac. din PE x 1000 ml sol. perf.