SOLUTIE RINGER B. BRAUN - PROSPECT

Prospectul pentru SOLUTIE RINGER B. BRAUN - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: SOLUTIE RINGER B. BRAUN
Substanța activă: COMBINATII
Concentrația: -
Cod atc: B05BB01
Acțiune terapeutică: SOLUTII PENTRU ADMINISTRARE INTRAVENOASA SOLUTII IMPLICATE IN BALANTA HIDROELECTROLITICA (B05XA)
Prescripție: S
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_14379_31.03.22.pdf
Ambalaj: Cutie x 10 flacoane din PEJD tip PLASCO x 500ml sol. perfuz
Cod cim: W56814001
Firma producătoare: B.BRAUN PHARMACEUTICALS S.A. - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

00998.0ES0220C15

 

 

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR 

 

Soluţie Ringer B. Braun plasco, soluţie perfuzabilă 

 

Clorură de sodiu, clorură de potasiu, clorură de calciu 

 

 

Citiţi cu atenţie și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament deoarece 
conține informații importante pentru dumneavostră

 

-

 

Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți. 

-

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

-

 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate 

face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră. 

-

 

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ 

orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4. 
 

Ce găsiți în acest prospect:  
 

 

1.

 

Ce este Soluţie Ringer B. Braun plasco, soluție perfuzabilă şi pentru ce se utilizează 

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să utilizaţi Soluţie Ringer B. Braun plasco, soluție perfuzabilă 

3.

 

Cum să utilizaţi Soluţie Ringer B. Braun plasco, soluție perfuzabilă 

4.

 

Reacţii adverse posibile 

5.

 

Cum se păstrează Soluţie Ringer B. Braun plasco, soluție perfuzabilă 

6.

 

Conținutul ambalajului și informații suplimentare 

 

 

1. Ce este Soluție Ringer B. Braun plasco, soluție perfuzabilă și pentru ce se utilizează 

 
Soluție Ringer B. Braun plasco, soluție perfuzabilă este o soluție pentru aprovizionarea cu lichid și săruri a 
organismului.  
Concentraţia în sodiu, potasiu şi calciu este similară cu cea din sângele dumneavoastră. 
Soluţie Ringer B.  Braun plasco, soluție perfuzabilă este utilizată pentru a completa necesarul de fluide şi săruri, 
în următoarele cazuri: 

 

aveți un nivel scăzut de cloruri și un pH anormal de mare la nivelul sângelui (alcaloză hipocloremică) ,  

 

aveți pierderi de clorură (în urma stărilor severe de vomă),  

 

sunteți deshidratat și nivelul dumneavoastră de sodiu este anormal de mic la nivelul sângelui 

(deshidratare hipotonă) 

 

sunteți deshidratat (deshidratare izotonă) 

 

aţi pierdut sânge şi este necesară înlocuirea lui pe termen scurt. 

 

Este, de asemenea, folosit ca soluție vehicul atunci când medicul dorește să vă administreze un alt medicament. 
 
 

 

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Soluție Ringer B. Braun plasco, soluție perfuzabilă 

Nu utilizați Soluție Ringer B. Braun plasco, soluție perfuzabilă 

 

dacă aveți o cantitate prea mare de apă în organism 

 

dacă suferiți de insuficință cardiacă severă 

 

dacă suferiți de insuficiență renală severă 

 

dacă aveți un nivel foarte crescut de sodiu în sânge  

 

dacă aveți un nivel foarte crescut de cloruri în sânge  

 

AUTORIZAȚIE DE PUNERE PE PIAȚĂ NR. 14379/2022/01 

 

 

 

            

Anexa 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Prospect 


Page 2
background image

 

 

 

Atenționări și precauții 
 

Înainte să utilizați Soluție Ringer B. Braun plasco, soluție perfuzabilă, adresați-vă medicului 

dumneavoastră sau farmacistului. 
 

Medicul dumneavoastră vă va administra cu precauţie Soluţie Ringer B. Braun plasco, soluție perfuzabilă în 
următoarele cazuri: 

 

dacă pierdeți apă, păstrând, în acelaşi timp, sărurile, 

 

dacă aveţi concentraţii crescute de sodiu şi clorură în sânge, 

 

dacă aveți condiții care pot fi asociate cu concentrații crescute de potasiu, de exemplu boala Addison 

sau anemie cu celule în seceră 

 

dacă suferiți de afectare a funcţiei rinichilor, în special dacă aceasta ar putea duce la o creştere a 

concentraţiei potasiului în sânge, 

 

în alte condiţii în care nivelul sodiului trebuie să fie scăzut, cum ar fi insuficienţă cardiacă, umflături, 

apă la plămâni, presiune crescută a sângelui, aldosteronism sau preeclampsie (vezi secţiunea "Sarcina şi 
alăptarea") 

 

în orice condiții în care aporul de calciu trebuie să fie scăzut, cum ar fi sarcoidoza. 

 
În timpul administrării Soluție Ringer B. Braun plasco, soluție perfuzabilă, concentraţia de săruri și echilibrul 
hidric vă vor fi monitorizate. 

 
Pentru a evita afectarea creierului (sindromul de demielinizare osmotică) medicul dumneavoastră se va asigura 
că nivelul dumneavoastră de sodiu nu va crește prea repede.  
Dacă soluția este utilizată ca vehicul pentru a transporta alți electroliți sau medicamente, medicul dumneavoastră 
va lua în considerare informațiile de siguranță ale medicamentului care va fi dizolvat sau diluat în Soluție Ringer 
B. Braun plasco, soluție perfuzabilă. 
 

Soluție Ringer B. Braun plasco, soluție perfuzabilă împreună cu alte medicamente 
 

Spuneţi  medicului  dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte 
medicamente. Medicul dumneavoastră va avea o grijă deosebită dacă primiți/luați medicamente care rețin sodiu 
(de exemplu corticosteroizi sau medicamente antiinflamatoare nesteroidiene), deoarece acestea pot cauza 
acumulare de lichid în țesuturi (edem). 
Acesta va avea, de asemenea, o grija deosebită dacă primiți/ luați medicamente care rețin potasiu (de exemplu 
diuretice care ecoomisesc potasiu, inhibitori ai ECA, antagoniști ai receptorilor angiotensinei II, 
antiinflamatoare nesteroidiene, ciclosporină, tacrolimus, suxametoniu), deoarece acestea pot cauza probleme 
cardiace (aritmii cardiace). ACTH-ul, corticoteroizii sau diureticele de ansă pot crește eliminarea potasiului la 
nivelul rinichilor. 
Dacă luați medicamente pentru inimă (glicozide cardiotonice), Soluție Ringer B. Braun plasco, soluție 
perfuzabilă, poate perturba mecanismul lor de acțiune și poate fi necesară reevaluarea dozei.  
Medicul dumneavoastră va avea o grija deosebită dacă luați diuretice tiazidice și vitamina D, deoarece acestea 
vă pot determina rinichii să consume mai mult calciu. 
Acest medicament poate interacționa cu unele antibiotice (de exemplu: tetraciclinele) determinându-le să nu-și 
mai facă efectul. 
 

Sarcina, alăptarea

 

și fertilitatea 

 
Sarcina 

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă 
medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. Este sigur să vi se 
administreze Soluţie Ringer  B. Braun plasco, soluție perfuzabilă, cu excepția cazului în care suferiți de 


Page 3
background image

 

 

 

preeclampsie (stare posibilă în trimestrul III de sarcină, când pacienta prezintă tensiune arterială mare, umflături 
şi eliminare de proteine prin urină). 
 

Al

ă

ptarea 

Vă rugăm să informaţi medicul dacă alăptaţi. Este sigur să vi se administreze Soluție Ringer B. Braun plasco, 
soluție perfuzabilă. 
 

Fertilitatea 

Nu există date; cu toate acestea nu se așteaptă să apară efecte negative. 
 

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor 

 
Acest medicament nu influenţează capacitatea de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. 
 

 

3. Cum să utilizați Soluția Ringer B. Braun plasco, soluție perfuzabilă 

 
Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. 
Discutați cu medicul dumneavoastră sau farmacistul dacă nu sunteți sigur. 
 

Administrare

 

 
Acest medicament vi se va administra sub formă de picături, direct într-o venă (perfuzie intravenoasă). Soluţie 
Ringer B. Braun plasco, soluție perfuzabilă, se va administra numai de către un medic sau o asistentă medicală. 
 

Doză 

 
Utilizarea la adul

ţ

Medicul dumneavoastră va decide asupra dozei de Soluţie Ringer B. Braun plasco, soluție perfuzabilă, în funcţie 
de vârstă, greutate şi alte condiţii. 
Doza zilnică recomandată pentru un adult este de maximum 40 ml/kg corp/zi. În mod normal, vi se vor 
administra până la 5 ml/kg corp/oră. 

 
Utilizarea la copii 

ş

i b

ă

trâni 

La copii şi bătrâni doza optimă se va identifica în funcţie de necesităţile individuale ale pacientului. 

 

 

Dacă utilizați mai multă Soluție Ringer B. Braun plasco, soluție perfuzabilă decât trebuie 

 
O supradoză poate duce la un exces de lichid în corpul dumneavoastră care va fi urmat de o creștere a tensiunii 
la nivelul pielii, congestie venoasă, umflături, inclusiv la nivelul creierului, apă la plămâni, dezechilibre hidro-
electrolitice și ale balanței acido-bazice. 
Dacă apare o supradoză, perfuzia va fi oprită și medicul dumneavoastră vă va administra orice tratament 
necesar. 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră 
sau farmacistului. 
 

 
4. Reacții adverse posibile 

 


Page 4
background image

 

 

 

Ca toate medicamentele, Soluţie  Ringer  B.  Braun plasco, soluţie  perfuzabilă  poate provoca reacții adverse, 
cu toate că nu apar la toate persoanele. Reacțiile adverse sunt cauzate în mare parte datorită dozei sau ratei de 
perfuzare inadecvate. 
Frecvența lor este dependentă de doză. În aceste cazuri, în timpul administrării, poate crește nivelul de cloruri 
din sânge. 

 
Raportarea reacţiilor adverse  

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ 
orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse direct prin 
intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România 

http://www.anm.ro/

Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România 
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1 
București 011478- RO 
e-mail:  

[email protected]

 

Website: www.anm.ro. 
Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui 
medicament. 
 
 

5. Cum se păstrează Soluție Ringer B. Braun plasco, soluție perfuzabilă 

 

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor. 
Nu utilizaţi Soluţie Ringer B. Braun plasco, soluţie perfuzabilă după data de expirare înscrisă pe  cutie și flacon 
(după EXP:). Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective. 
Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare. 
Nu utilizaţi dacă soluţia este tulbure şi prezintă particule vizibile. Nu utilizaţi dacă flaconul este  deteriorat. 
Flacoanele  sunt  destinate unei singure utilizări.  Aruncați recipientul  și orice soluție neutilizată pe care o conține 
după utilizare. Nu reconectați flacoanele parțial utilizate. 
Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați 
medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
  
 

6

Conținutul ambalajului și alte informații 

 

Ce conține Soluție Ringer B. Braun plasco, soluție perfuzabilă 

 
Substanţele active sunt: 
Fiecare 1000 ml soluţie perfuzabilă conţin: 
Clorură de sodiu 

8,60 g 

Clorură de potasiu 

0,30 g   

Clorură de calciu dihidrat   0,33 g 

 
Concentra

ț

ia în electroli

ț

i:

 

Sodiu  

 

 

147 mmol/l 

Potasiu 

 

 

4,0 mmol/l 

Calciu 

 

 

2,2 mmol/l 

Clorură 

 

      156 mmol/l 

 
Osmolaritate teoretică:   

309 mOsm/l 


Page 5
background image

 

 

 

Aciditate (titrare la pH 7.4): 

< 0,3 mmol/l 

pH:   

 

 

 

5,0-7,0 

 
Celelălalt ingredient este apa pentru preparate injectabile. 
 

Cum arată Soluție Ringer B. Braun plasco, soluție perfuzabilă și conținutul ambalajului 

 
Aceasta este o soluție incoloră de săruri în apă. 
 
Conținutul ambalajului: 
 
Cutie cu 10 flacoane din polietilenă a câte 500 ml soluție perfuzabilă. 
 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă și fabricantul 
 

Deținătorul autorizației de punere pe piață: 
B. Braun Melsungen AG 
Carl-Braun-Strasse 1, 34212 Melsungen, 
Germania. 
 
Fabricantul: 
B. Braun Pharmaceuticals S.A. 
Str. Louis Pasteur nr. 2, 300264 Timişoara, 
România. 
 

Acest prospect a fost revizuit în

 

martie 2022. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Următoarele informații sunt destinate numai profesioniștilor din domeniul sănătății : 
 
Pentru  a  preveni  dezvoltarea  sindromului  de  demielinizare  osmotică,  creșterea  nivelului  de  sodiu  seric  nu 
trebuie să depășească 9 mmol/l/zi. Ca recomandare generală, o rată de corecție de 4 până la 6 mmol/l/zi este 
rezonabilă în majoritatea cazurilor, în funcție de starea pacientului și factorii de risc concomitenți. 
Trebuie să se acorde atenție prevenirii extravazării în timpul perfuziei intravenoase, deoarece calciul din spațiul 
extravascular poate provoca reacții locale până la necroză. 
 
Atenționări speciale privind conținutul de aer al flaconului 
Flacoanele din polietilenă conțin un volum important de aer. Pentru a evita riscul de embolie gazoasă, tot aerul 
trebuie expulzat înainte de a începe o perfuzie sub presiune.