SOLUTIE HARTMANN - PROSPECT

Prospectul pentru SOLUTIE HARTMANN - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: SOLUTIE HARTMANN
Substanța activă: COMBINATII
Concentrația: -
Cod atc: B05BB01
Acțiune terapeutică: SOLUTII PENTRU ADMINISTRARE INTRAVENOASA SOLUTII IMPLICATE IN BALANTA HIDROELECTROLITICA (B05XA)
Prescripție: S
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_5161_25.02.05.pdf
Ambalaj: Cutie x 10 flacoane monobloc PE x 500 ml
Cod cim: W51311002
Firma producătoare: STADA HEMOFARM S.R.L. - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 5161/2005/01                                  

Anexa 1 

Prospect 

 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

SOLUŢIE HARTMANN STADA HEMOFARM soluţie perfuzabilă 

Clorură de sodiu, clorură de calciu dihidrat, clorură de potasiu, lactat de sodiu 

 
 
 

Citiţi  cu  atenţie  şi  în  întregime  acest  prospect  înainte  de  a  începe  să  utilizaţi  acest 
medicament deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

-

 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

-

 

Dacă  aveţi  orice  întrebări  suplimentare,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau 
farmacistului. 

-

 

Acest  medicament a  fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie  să-l daţi 
altor  persoane.  Le  poate  face  rău,  chiar  dacă  au  aceleaşi  semne  de  boală  ca 
dumneavoastră. 

-

 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau 
farmacistului.  Acestea  includ  orice  posibile  reacţii  adverse  nemenţionate  în  acest 
prospect. Vezi pct. 4.   

 
 
Ce găsiţi în acest prospect: 

1.

 

Ce este Soluţie Hartmann

 

STADA HEMOFARM şi pentru ce se utilizează 

2.

 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Soluţie Hartmann

 

STADA HEMOFARM 

3.

 

Cum să utilizaţi Soluţie Hartmann

 

STADA HEMOFARM 

4.

 

Reacţii adverse posibile 

5.

 

Cum se păstrează Soluţie Hartmann

 

STADA HEMOFARM 

6.

 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 

 

1.

 

Ce este Soluţie Hartmann

 

STADA HEMOFARM şi pentru ce se utilizează 

 
Soluţia Hartmann STADA HEMOFARM conţine substanţele active clorură de sodiu, clorură 
de calciu dihidrat, clorură de potasiu, lactat de sodiu şi face parte din grupul de medicamente 
soluţii implicate în balanţa hidroelectrolitică; combinaţii.  
          
Indicaţii: 

Solu

ţ

ia Hartmann

 

STADA HEMOFARM 

este utilizată pentru substituţie 

hidroelectrolitică în condiţiile unui echilibru acido-bazic nemodificat sau în acidoza usoară 
(cu excepţia acidozei lactice): 
-

 

compensarea pierderilor de apă şi electroliţi determinate de vărsături persistente, diaree, 

arsuri pe suprafeţe extinse, peritonite, infecţii severe etc. 
-

 

menţinerea unui volum lichidian extracelular satisfăcător şi susţinerea volumului 

circulator în timpul intervenţiilor chirurgicale sau postoperator, compensând temporar nevoia 
transfuziei de sânge.  
-

 

susţinere volemică iniţială în hemoragie, şoc sau traumatisme. 

 
 
 
 

 


Page 2
background image

 

 

2.

 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Soluţie Hartmann

 

STADA HEMOFARM 

 

-

 

Nu utilizaţi Soluţie Hartmann

 

STADA HEMOFARM 

Dacă sunteţi alergic la 

substanţele active sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament 
(enumerale la punctul 6).  

-

 

insuficienţă hepatică severă  

-

 

insuficienţă renală acută 

-

 

insuficienţă cardiacă congestivă severă, edem pulmonar;  

-

 

alcaloză metabolică; 

-

 

acidoză lactică; 

-

 

hiperhidratare, predominant extracelulară; 

-

 

hiperkaliemie, hipercalcemie; 

-

 

asociere cu digitalice şi diuretice care economisesc potasiu. 

 
Atenţionări şi precauţii 

Înainte  să  utilizaţi  Soluţie  Hartmann

 

STADA  HEMOFARM,  adresaţi-vă  medicului 

dumneavoastră sau farmacistului. 

 
Precauţii: 
          

Solu

ţ

ia Hartmann STADA HEMOFARM

 va fi administrată cu prudenţă în cazuri de 

insuficienţă cardiacă congestivă usoare-moderate, insuficienţă circulatorie, tulburări 
funcţionale renale sau hepatice şi hipoproteinemie, la pacienţii aflaţi sub tratament cu 
corticosteroizi sau corticotropina, ca şi în alte situaţii unde este necesară restricţia aportului de 
sodiu. 

          Solu

ţ

ia Hartmann

 

STADA HEMOFARM 

nu poate fi utilizată pentru corectarea 

deficitelor majore de potasiu şi calciu. 
           Se va administra cu precauţie la pacienţii foarte tineri sau vârstnici. 
   
 

Atenţionări speciale 
           

Administrarea unei cantităţi crescute de soluţie impune monitorizarea echilibrului 

acidobazic. 
           Va fi utilizată doar soluţia limpede din ambalaj intact. 

 
Soluţie Hartmann STADA HEMOFARM împreună cu alte medicamente 

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent sau s-ar putea să 
luaţi orice alte medicamente. 

 

        Interac

ţ

iuni Legate de con

ţ

inutul în calciu 

        

Asocieri contraindicate: 

-

 

digitalice – risc de tulburari de ritm severe, uneori letale. 

        

Asocieri de care trebuie s

ă

 se 

ţ

in

ă

 seama: 

-

 

diuretice tiazidice – risc de hipercalcemie prin scăderea eliminării urinare a 

calciului. 

Interac

ţ

iuni Legate de con

ţ

inutul în potasiu 

Asocieri contraindicate: 

-

 

diuretice care economisesc potasiu (amilorid, canreonat de potasiu, spironolactona, 

triamteren) – risc de hiperkaliemie cu potenţial de evoluţie letală, îndeosebi în caz de 
insuficienţă renală (adiţia efectelor hiperkaliemiante). 

Asocieri nerecomandate: 

-

 

cu inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei, tacrolimus – risc de 

hiperkaliemie cu potenţial de evolutie letală, îndeosebi în caz de insuficienţă renală 
(adiţia efectelor hiperkaliemiante). 


Page 3
background image

 

 

  

Sarcina şi alăptarea 

           Solu

ţ

ia Hartmann STADA HEMOFARM 

poate fi administrată în timpul sarcinii şi 

alăptării, sub supraveghere atentă a echilibrelor hidroelectrolitice şi acido-bazice, dar trebuie 
folosită cu prudenţă în toxemia gravidică. 
 
Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi 
gravidă, adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest 
medicament. 
 
           

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

           

Nu este cazul. 

 

3.

 

Cum să utilizaţi Soluţie Hartmann

 

STADA HEMOFARM 

Utilizaţi  întotdeauna  acest  medicament  exact  aşa  cum  v-a  spus  medicul  sau  farmacistul. 
Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 
Doze şi mod de administrare: 

            

Volumul total de soluţie administrat depinde de starea clinică a pacientului. Se 

recomandă administrarea de maxim 2500 ml 

Solu

ţ

ie Hartmann

 

STADA HEMOFARM 

pe zi, în 

perfuzie i.v. cu o rată de 60 picături/min, de exemplu 2,5 ml/kg şi oră. 
            În urgenţe, viteza administrării poate fi crescută pâna la 180 picături/min. 
            Cantitatea totală administrată depinde de starea clinică a pacientului. 
            Ca regulă generală, ½ din deficitul de fluide va fi compensat în primele 24 ore, câte ¼ 
în următoarele două zile, astfel încât deficitul să fie complet compensat în 72 ore. Se va ţine 
seama şi de lichidele care continuă să se piardă şi care vor trebui, de asemenea, compensate. 

   
               Incompatibilit

ăţ

i  

              Solu

ţ

ia Hartmann STADA HEMOFARM 

nu trebuie administrată prin acelaşi 

dispozitiv de perfuzie

 

cu sângele, deoarece există riscul de coagulare, datorită conţinutului în 

calciu. 

              Solu

ţ

ia Hartmann STADA HEMOFAR 

nu trebuie amestecată cu soluţii care conţin 

carbonaţi sau fosfaţi anorganici, datorită riscului de precipitare. 
              În cazul în care 

Solu

ţ

ia Hartmann

 

STADA HEMOFARM 

trebuie amestecată cu alte 

medicamente, este obligatoriu să se verifice compatibilitatea, să se asigure sterilitatea şi 
uniformizarea amestecului. După realizarea amestecului, acesta trebuie administrat imediat. 
 
              

Instruc

ţ

iuni privind preg

ă

tirea produsului medicamentos în vederea administr

ă

rii 

ş

manipularea sa 
              

Înainte de administrare se verifică flacoanele, care trebuie să fie intacte, iar soluţia 

trebuie să fie limpede. Înainte de utilizare trebuie dezinfectat dopul de cauciuc. Nu se 
utilizează flacoanele deteriorate, ale caror dopuri au fost perforate anterior sau din care s-a 
extras lichid. 
               Produsul se utilizează imediat după deschiderea ambalajului. 
 

Dacă utilizaţi mai mult Soluţie Hartmann

 

STADA HEMOFARM decât trebuie                 

                

Supradozajul este puţin probabil dacă administrarea se face conform instrucţiunilor. 

                

În caz de supradozaj sunt posibile dezechilibre hidroelectrolitice (hipervolemie, 

hipernatremie, hiperkalemie, hipercalcemie, hipercloremie) şi tulburări ale echilibrului acido-
bazic.

 

În cele mai multe cazuri întreruperea administrării este suficientă. 

                 În caz de insuficien

ţă

 renal

ă

, hemodializa poate fi aplicat

ă

 cu controlul strict al 

echilibrului acido-bazic.    
 

Dacă uitaţi să utilizaţi Soluţie Hartmann

 

STADA HEMOFARM 

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. 
 


Page 4
background image

 

 

Dacă încetaţi să utilizaţi Soluţie Hartmann

 

STADA HEMOFARM 

 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului 
dumneavoastră sau farmacistului.  

        

 

 

4.

 

Reacţii adverse posibile 

                
 

Administrarea

 

Solu

ţ

iei Hartmann

 

STADA HEMOFARM 

conform recomandărilor nu 

determină reacţii adverse.

  

 

În caz de supradozaj, administrare prea rapidă sau insuficienţă renală pot să apară frison, 
greaţă, vărsături, edeme sau dezechilibre hidroelectrolitice (hipovolemie, hipernatremie, 
hiperkalemie, hipercalcemie, hipercloremie) şi tulburări ale echilibrului acido-bazic. În 
majoritatea cazurilor de supradozaj, întreruperea administrării este suficientă. În caz de 
insuficienţă renală, hemodializa poate fi efectuată cu controlul strict al echilibrului acido-
bazic.           

  

 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau 
farmacistului.  Acestea  include  orice  reacţii  adverse  nemenţionate  în  acest  prospect.  De 
asemenea,  puteţi  raporta  reacţiile  adverse  direct  prin  intermediul  sistemului  national  de 
raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului 
şi  a  Dispozitivelor  Medicale  din  România 

http://www.anm.ro

.  Raportând  reacţiile  adverse, 

puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament. 
 

  

 

5. Cum se păstreză Soluţie Hartmann

 

STADA HEMOFARM

  

         Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe etichetă şi cutie. Data de 
expirare se referă la ultima zi a lunii respective. 
         A se păstra la temperaturi sub 25

°

C. 

         Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 

6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii

        

Ce conţine Soluţie Hartmann

 

STADA HEMOFARM 

-

 

Substanţele active sunt: clorură de sodiu, clorură de calciu dihidrat, clorură de 
potasiu, lactat de sodiu. 

1000 ml de soluţie perfuzabilă conţin: clorură de sodiu 6,02 g, clorură de calciu dihidrat 0,294 
g, clorură de potasiu 0,373 g, lactat de sodiu 3,138 g 
                   Na

 : 131 mmol ; 

                   K

+

  : 5 mmol ; 

                   Ca

++

  : 2 mmol ; 

Cl

 : 112 mmol ; 

Lactat : 28 mmol 

                   Osmolaritatea teoretică = 278 mOsm/l 

 

-

 

Celelalte component sunt: apă pentru preparate injectabile. 

 

Cum arată Soluţie Hartmann

 

STADA HEMOFARM şi conţinutul ambalajului 

Cutie cu 10 flacoane monobloc din polietilenă a câte 500 ml soluţie perfuzabilă.    
 

Fabricantul

*)

 

S.C. STADA M&D S.R.L. 
Str. Sfântul Elefterie nr. 18, Parte A, Etaj 1 
Sector 5, Cod poștal 050525, București, România

 


Page 5
background image

 

 

 

*)

 se referă la responsabilul cu eliberarea seriei medicamentului 

 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă 

STADA HEMOFARM S.R.L. 
Calea Torontalului, Km 6 
Timişoara, Judeţul Timiş, România 

 

Acest prospect a fost revizuit în Iunie, 2021