SOLUTIE CONTRA AFTELOR BUCALE 2,425 mg/21,34 mg/ml - PROSPECT

Prospectul pentru SOLUTIE CONTRA AFTELOR BUCALE 2,425 mg/21,34 mg/ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: SOLUTIE CONTRA AFTELOR BUCALE 2,425 mg/21,34 mg/ml
Substanța activă: COMBINATII
Concentrația: 2,425mg/21,34mg/ml
Cod atc: A01AD11
Acțiune terapeutică: MEDICAMENTE PENTRU CAVITATEA BUCALA ALTE MEDICAMENTE PT. TRATAMENTUL LOCAL AL CAVITATII BUCALE
Prescripție: OTC
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_6209_26.02.14.pdf
Ambalaj: Cutie cu 1 flac. din sticla bruna si picurator din PE a 10 ml pic. bucofaringiene, sol.
Cod cim: W60533001
Firma producătoare: MEDUMAN S.A. - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

 

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 6209/2014/01                                                        

Anexa 1 

                                                                                                                                                            Prospect 

 
 

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR 

 

Soluţie contra aftelor bucale  2,425 mg/21,34 mg/ml picături bucofaringiene soluţie 

 

Digluconat de clorhexidină soluţie 20%/Lidocaină

 

 

Citiţi  cu  atenţie  şi  în  întregime  acest  prospect  înainte  de  a  începe  să  utilizaţi  acest 
medicament, deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

Utilizaţi  întotdeauna  acest  medicament  conform  indicaţiilor  din  acest  prospect  sau  indicaţiilor 
medicului dumneavoastră sau farmacistului.  

Păstraţi acest prospect. S-ar puteasă fie necesar să-l recitiţi. 

-

 

Întrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau recomandări. 

-

 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau 
farmacistului. Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. 
Vezi pct. 4. 

-

 

Dacă nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi unui medic. 

 
 

Ce găsiţi în acest prospect: 

 

1.

 

Ce este Soluţie contra aftelor bucale şi pentru ce se utilizează 

2.

 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Soluţie contra aftelor bucale 

3.

 

Cum să utilizaţi Soluţie contra aftelor bucale 

4.

 

Reacţii adverse posibile 

5.

 

Cum se păstrează Soluţie contra aftelor bucale 

6.

 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 
 

1.

 

Ce este 

Soluţie contra aftelor bucale 

şi pentru ce se utilizează  

 

Soluţie contra aftelor bucale  2,425 mg/21,34 mg/ ml picături bucofaringiene soluţie aparţine unei 
clase  de  medicamente  numite  alte  preparate  pentru  tratamentul  oral  local  şi  prin  cele  două 
substanţe active pe care le conţine are următoarele efecte: antiseptic şi anestezic local. 
 
Medicamentul este indicat în tratamentul aftelor bucale, gingivitelor, stomatitelor. 
 
Dacă nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi unui medic. 
 
 

2.

 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi 

Soluţie contra aftelor bucale 

 

 
 

 


Page 2
background image

 

 

Nu utilizaţi Soluţie contra aftelor bucale 

-dacă  sunteţi  alergic  (hipersensibil)  la  lidocainǎ,  la  alte  anestezice  locale,  la  digluconat  de 
clorhexidinǎ  sau  la  oricare  dintre  celelalte  componente  ale  acestui  medicament  (enumerate  la 
punctul 6); 
-dacǎ  suferiţi  de  vreo  afecţiune  care  poate  determina  înghiţirea  accidentală  a  soluţiei 
bucofaringiene. 
 
Nu se admite folosirea medicamentului la copii mici, sub un an. 
 

Atenţionări şi precauţii 

Înainte  să  utilizaţi  Soluţie  contra  aftelor  bucale,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau 
farmacistului. 
 
Utilizaţi Soluţie contra aftelor bucale numai pentru administrare bucofaringianǎ. 
Nu înghiţiţi medicamentul dupǎ aplicarea pe mucoasa bucalǎ şi gingivalǎ. 
Nu utilizaţi medicamentul în caz de ulceraţii şi descuamarea erozivǎ a mucoasei bucale. 
Dacǎ  simptomele  persistǎ  peste  durata  maximǎ  recomandatǎ  pentru  utilizarea  medicamentului 
şi/sau sunt asociate cu febrǎ, adesaţi-vǎ medicului sau farmacistului. 
 

Soluţie contra aftelor bucale împreună cu alte medicamente 

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizaţi, aţi utilizat recent sau s-ar putea 
să utilizaţi orice alte medicamente. 
 
Nu se cunosc interacţiuni cu alte medicamente. 
Clorhexidina este incompatibilǎ cu agenţii anionici, care sunt de obicei prezenţi în pastele de dinţi 
convenţionale.  Prin  urmare,  clătiţi  bine  gura  cu  apă, după  periaj  cu  pasta  de  dinţi, înainte  de a 
utiliza  acest  medicament.  Utilizaţi  medicamentul  la  un  interval  scurt  de  timp,  dupǎ  periajul  cu 
pasta de dinţi. 
 

Soluţie contra aftelor bucale împreună cu alimente, băuturi şi alcool 

Soluţie  contra  aftelor  bucale  se  administrează  cu  cel  puţin  2  ore  înainte  de  mese.  Înainte  de 
administrare  clătiţi  bine  gura  cu  apă.  În  cazul  unor  afte  dureroase  care  îngreunează  masticaţia, 
aplicarea se poate face înainte de masă.

 

 
Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 

Dacă  sunteţi  gravidă  sau  alăptaţi,  credeţi  că  aţi  putea  fi  gravidă  sau  intenţionaţi  să  rămâneţi 
gravidă,  adresaţi-vă  medicului  sau  farmacistului  pentru  recomandări  înainte  de  a  lua  acest 
medicament. 
 
Nu  existǎ  studii  adecvate  privind  utilizarea  medicamentului  la  femeile  însǎrcinate  sau  care 
alǎpteazǎ.  Utilizaţi  acest  medicament  în  timpul  sarcinii  numai  la  recomandarea  medicului  dacǎ 
acesta consideră că este absolut necesar. 
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Medicamentul nu influenţeazǎ capacitatea de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. 
 

Soluţie contra aftelor bucale conţine 

44232 mg etanol/100 ml, adică până la  147,44 mg 

etanol/doză (5 picături). Poate fi dăunător persoanelor cu etilism. 
Acest lucru trebuie avut în vedere la femeile gravide sau care alăptează, copii şi grupuri cu risc 
crescut cum sunt pacienţi cu boli hepatice sau epilepsie. 
 


Page 3
background image

 

 

 

3.

 

Cum să utilizaţi 

Soluţie contra aftelor bucale  

 

 

Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum este descris în acest prospect sau aşa cum 
v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutaţi cu medicul sau cu farmacistul dacă nu 
sunteţi sigur. 
 
Aplicaţi medicamentul pe o bucată de vată sau tampon de tifon steril, cu ajutorul picurǎtorului (4-
5 picǎturi), de la o distanţă de 2-4 mm, apoi badijonaţi zona lezată de 3-4 ori pe zi, cu cel puţin 2 
ore  înainte  de  mese.  În  cazul  unor  afte  dureroase  care  îngreunează  masticaţia,  aplicaţi 
medicamentul înainte de masă. 
Nu administraţi medicamentul la copii mici, sub un an. 
Durata uzualǎ a tratamentului este de aproximativ 5 zile. 
În cazul în care simptomele nu se amelioreazǎ dupǎ 2-3 zile de tratament, adresaţi-vǎ medicului 
sau farmacistului. 
 

Dacă utilizaţi mai mult Soluţie contra aftelor bucale decât trebuie

 

Dacǎ aţi luat din greşeală prea mult din acest medicament: 
- O cantitate mică nu ar trebui să aibă nici un efect secundar.

 

-  O  cantitate  mare  (de  exemplu,  o  sticlă  întreagă):  trebuie  să  vă  adresaţi  imediat  medicului 
dumneavoastră sau mergeţi la cel mai apropiat spital . 
 
Ca  urmare  a  conţinutului  de  alcool  al  produsului,  ingestia  accidentalǎ  de  cantitǎţi  mari  la  copii 
necesită o intervenţie medicală promptă cu măsuri adecvate. 
 
Clorhexidina este slab absorbită, atunci când este administratǎ oral. Pot să apară efecte locale cum 
ar  fi  senzaţie  de  arsurǎ  la  nivelul  gurii  şi  gâtului.  Este  puţin  probabil  sǎaparǎ  efecte  sistemice, 
dacă  sunt  ingerate  volume  mari.  Cu  toate  acestea,  ingerarea  unor  cantităţi  mari  poate  provoca 
tulburǎri digestive (dureri epigastrice, diaree) şi dacă clorhexidina trece în sistemul general, pot să 
apară semne de toxicitate neurologice. 
Lidocaina, ingeratǎ în cantităţi mari va determina o amorţeală temporară a limbii şi senzaţie de 
sufocare din cauza anesteziei joncţiunii orofaringiene. 
 
Proceduri de urgenţă: 
- Nu se vaîncerca golirea stomacului. 
- Administrarea de lapte, apă de băut, ouă crude, poate fi recomandabil, cu condiţia ca sǎ fie 
protejate căile respiratorii. 
- Măsuri generale de susţinere ar trebui să fie instituite după cum consideră necesar medicul. 
 

Dacă uitaţi să utilizaţi Soluţie contra aftelor bucale 

Dacă uitaţi  să  utilizaţi o  doză,  utilizaţi-o de  îndată  ce vă  aduceţi  aminte,  dacă  nu 
este timpul pentru următoarea doză. 
Nu utilizaţi o doză dublă pentru a compensa o doză uitată. 
 


Page 4
background image

 

 

Dacă încetaţi să utilizaţi Soluţie contra aftelor bucale

 

Dacă  aveţi  orice  întrebări  suplimentare  cu  privire  la  acest  medicament,  adresaţi-vă  medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 

4.

 

Reacţii adverse posibile  

 
Ca toate medicamentele, Soluţie contra aftelor bucale poate provoca reacţii adverse, cu toate că 
nu apar la toate persoanele. 
 
Reacţiile adverse observate cu Soluţie contra aftelor bucale sunt în general uşoare şi dispar după 
întreruperea tratamentului. 
 
Reacţiile adverse datorate lidocainei sunt influenţate de dozǎ, şi pot fi: 

- Frecvente: 

Tulburǎri vasculare: hipotensiune arterialǎ, hipertensiune arterialǎ. 
Tulburǎri gastro-intestinale: greaţǎ, vǎrsǎturi. 
Tulburǎri ale sistemului nervos: parestezie, ameţeli. 
Tulburǎri cardiace: bradicardie. 

- Mai puţin frecvente: 

Tulburǎri  ale  sistemului  nervos:  semne  şi  simptome  de  toxicitate  CNS  (convulsii,  parestezie, 
amorţeli ale limbii, hiperacuzie, tulburǎri vizuale, tremurături, tinitus, dizartrie, CNS depresie). 

- Rare:

 

Tulburǎri cardiace: stop cardiac, aritmii cardiace. 
Tulburǎri ale sistemului imunitar : reacţii alergice, reacţii anafilactice/şoc. 
Tulburări respiratorii: deprimare respiratorie. 
Tulburări ale sistemului nervos: neuropatie, leziuni ale nervilor periferici. 
Tulburări oculare: arahnoidită,diplopie. 
Aceste reacţii adverse sunt, în general, legate de doză şi pot duce la niveluri plasmatice ridicate, 
cauzate de supradozare, absorbţie rapidă sau injectarea accidentală intravasculară sau pot rezulta 
dintr-o hipersensibilitate, toleranţă diminuatǎ din partea pacientului. 
 
Cele  mai  frecvente  reacţii  adverse  asociate  cu  digluconatul  de  clorhexidinǎ,  sunt  o  oarecare 
colorare  temporarǎ  a  dinţilor  şi  a  altor  suprafeţe  din  zona  de  aplicare,  o  favorizare  a  formării 
calculului dentar şi o modificare în percepţia gustului. 
Uneori se produce o senzaţie de arsură locală în momentul aplicării. 

Mai  puţin  frecvent 

au  fost  raportate  stomatite,  gingivite,  glosite,  ulceraţii,  gură  uscată, 

hipoestezie, edem lingual şi parestezii . 

Rar,

 se pot produce iritatii minore şi descuamari superficiale ale mucoasei bucale. 

Rar, 

se  poate  produce  umflarea  glandelor  parotide,  reacţie  care  dispare  după  întreruperea 

tratamentului.

 

Foarte rar

, se pot produce reacţii alergice severe. 

În general, reacţiile adverse dispar dupǎ întreruperea tratamentului. 
 
Deoarece  produsul  se  administreazǎ  topic,  prin  badijonarea  mucoasei  bucale  şi  nu  se  înghite, 
probabilitatea apariţiei reacţiilor adverse este foarte micǎ. 
 

 


Page 5
background image

 

 

Reacţiile adverse sunt clasificate după următoarele frecvenţe: 
Foarte frecvente: pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane 
Frecvente: pot afecta până la 1 din 10 persoane 
Mai puţin frecvente: pot afecta până la 1 din 100 persoane 
Rare: pot afecta până la 1 din 1000 persoane 
Foarte rare: pot afecta până la 1 din 10000 persoane 
Cu frecvenţă necunoscută: frecvenţa nu poate fi estimată din datele disponibile 

 
Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă  manifestaţi  orice reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră sau    farmacistului. 
Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta 
reacţiile  adverse  direct  prin  intermediul  sistemului  naţional  de  raportare,  ale  cărui  detalii  sunt 
publicate  pe  web-site-ulAgenţiei  Naţionale  a  Medicamentului  şi  a  Dispozitivelor  Medicale 
http://www.anm.ro/.  Raportând  reacţiile  adverse,  puteţi  contribui  la  furnizarea  de  informaţii 
suplimentare privind siguranţa acestui medicament. 
 
 

5.

 

Cum se păstrează  

Soluţie contra aftelor bucale 

 

 
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie sau flacon după EXP.. Data 
de expirare se referă la ultima zi a lunii respective. 
 
A se păstra la temperaturi  sub 25

o

C, în ambalajul original. 

 
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul 
cum să aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea 
mediului. 
 
 

6.

 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii  

 

Ce conţine Soluţie contra aftelor bucale 

Substanţele active sunt digluconat de clorhexidină şi lidocaină. 
Fiecare ml picături bucofaringiene soluţie conţine digluconat de clorhexidină soluţie 20%   2,425 
mg şi lidocaină  21,34 mg. 
Celelalte componente sunt: glicerol, etanol şi apǎ purificatǎ. 
 

Cum arată Soluţie contra aftelor bucale şi conţinutul ambalajului 

Soluţie contra aftelor bucale se prezintă sub formă de soluţie limpede, incoloră. 
 
Este disponibil în cutii cu un flacon din sticlă brună, închis cu sistem de închidere cu siguranţă şi 
picurător din polietilenă; conţine 10 ml picături bucofaringiene, soluţie. 
 

 

 


Page 6
background image

 

 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 
 

S.C.Meduman S.A. 
Str.AleeaEroilor nr.28, Vişeu de Sus, Maramureş, România

 

 
Pentru  orice  informaţii  despre  acest  medicament,  vă  rugăm  să  contactaţi  reprezentanţa locală a 
deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă. 
 

Acest prospect a fost revizuit în Februarie 2014.