SOLUTIE AURICULARA CU CLORAMFENICOL SI FLUOCINOLON - PROSPECT

Prospectul pentru SOLUTIE AURICULARA CU CLORAMFENICOL SI FLUOCINOLON - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: SOLUTIE AURICULARA CU CLORAMFENICOL SI FLUOCINOLON
Substanța activă: COMBINATII
Concentrația: -
Cod atc: S02CA05
Acțiune terapeutică: CORTICOSTEROIZI SI ANTIINFECTIOASE IN COMBINATIE CORTICOSTEROIZI SI ANTIINFECTIOASE IN COMBINATIE
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_2904_07.11.02.pdf
Ambalaj: Cutie x 1 flac din sticla bruna+aplicator tip pipeta x 10 ml sol. auriculara
Cod cim: W10587001
Firma producătoare: BIOFARM SA - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 2904/2002/01                                                                  

Anexa

 

                                                                                                                                                                        

Prospect 

 
 

 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

SOLUŢIE AURICULARĂ CU CLORAMFENICOL ŞI FLUOCINOLON, soluţie auriculară 

 

Cloramfenicol/fluocinolon acetonid

 

 
Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

-

 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

-

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau 
asistentei medicale. 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. 
Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

-

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau 
asistentei medicale.Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. 
Vezi pct. 4 

 

Ce găsiţi în acest prospect: 

1. 

Ce este 

SOLUŢIE AURICULARĂ CU CLORAMFENICOL ŞI FLUOCINOLON

 şi pentru 

ce se utilizează 
2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi 

SOLUŢIE AURICULARĂ CU CLORAMFENICOL ŞI 

FLUOCINOLON

  

3. 

Cum să utilizaţi 

SOLUŢIE AURICULARĂ CU CLORAMFENICOL ŞI FLUOCINOLON

  

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează 

SOLUŢIE AURICULARĂ CU CLORAMFENICOL ŞI FLUOCINOLON

 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii  

 
 

1. 

Ce este SOLUŢIE AURICULARĂ CU CLORAMFENICOL ŞI FLUOCINOLON şi pentru 

ce se utilizează  
 
SOLUŢIE  AURICULARĂ  CU  CLORAMFENICOL  ŞI  FLUOCINOLON

  este  un  preparat  pentru 

urechi, ce conține două combinații de substanțe active: cloramfenicol, un antiinfecțios și fluocinolon, un 
corticosteroid. 
 

SOLUŢIE AURICULARĂ CU CLORAMFENICOL ŞI FLUOCINOLON

 este utilizat pentru tratarea 

infecțiilor bacteriene ale urechii externe la adulți și copii. 
 

 
 
2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi

 

SOLUŢIE AURICULARĂ CU CLORAMFENICOL 

ŞI FLUOCINOLON 
 
Nu utilizaţi SOLUŢIE AURICULARĂ CU CLORAMFENICOL ŞI FLUOCINOLON:  


Page 2
background image

dacă sunteţi alergic la cloramfenicol sau la fluocinolon sau la oricare dintre celelalte componente ale 
acestui medicament (enumerate la pct. 6). 

 

Atenţionări şi precauţii 

Înainte să utilizați 

SOLUŢIE AURICULARĂ CU CLORAMFENICOL ŞI FLUOCINOLON

, adresați-

vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului,  dacă:aveți  timpan  perforat.  În  cazul  unor  probleme  ale 
timpanului, tratamentul trebuie întrerupt imediat și definitiv.

 

 

SOLUŢIE AURICULARĂ CU CLORAMFENICOL ŞI FLUOCINOLON împreună cu alte 
medicamente  

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizaţi, aţi utilizat recent sau s-ar putea să 
utilizaţi orice alte medicamente. 
Nu sunt cunoscute interacțiuni cu alte medicamente. 
 

Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 
adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 

SOLUŢIE  AURICULARĂ  CU  CLORAMFENICOL  ŞI  FLUOCINOLON

  poate  fi  administrat  în 

timpul sarcinii numai dacă medicul dumneavoastră va decide dacă veți administra sau nu acest medicament. 
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 
 

Medicamentul

 

nu influenţează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. 

 

 
 

3. 

Cum să utilizaţi SOLUŢIE AURICULARĂ CU CLORAMFENICOL ŞI FLUOCINOLON 

 
Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. 
Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul  dacă nu sunteţi sigur. 
 

Doze şi mod de administrare

 

Adul

ţ

Doza  recomandată  este  de  6-8  picături 

SOLUŢIE  AURICULARĂ  CU  CLORAMFENICOL  ŞI 

FLUOCINOLON

, instilate în conductul auditiv extern, de 2-3 ori pe zi. 

Copii  

Doza  recomandată  este  de  2-4  picături 

SOLUŢIE  AURICULARĂ  CU  CLORAMFENICOL  ŞI 

FLUOCINOLON

 

pe zi, instilate în conductul auditiv extern. 

 

Dacă utilizaţi mai mult SOLUŢIE AURICULARĂ CU CLORAMFENICOL ŞI FLUOCINOLON 
decât trebuie  

   Nu au fost raportate cazuri de supradozaj. 

 
Dacă uitaţi să utilizaţi SOLUŢIE AURICULARĂ CU CLORAMFENICOL ŞI FLUOCINOLON  

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. 

 
Dacă încetaţi să utilizaţi SOLUŢIE AURICULARĂ CU CLORAMFENICOL ŞI FLUOCINOLON 

 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului 
dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. 
 


Page 3
background image

 

4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 
În cele ce urmează, reacţiile adverse posibile au fost enumerate în ordinea frecvenţei de apariţie:  
-foarte frecvente (care afectează mai mult de 1 pacient din 10);  
-frecvente (care afectează mai puţin de 1 din 10 pacienţi);  
-mai puţin frecvente (care afectează mai puţin de 1 din 100 pacienţi);  
-rare (care afectează mai puţin de 1 din 1000 pacienţi);  
-foarte rare (care afectează mai puţin de 1 din 10000 pacienţi);  
cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile). 
 

Rare

 (care afectează până la 1 din 1000 pacienți): 

- reacţii alergice

 (

iritație locală). 

 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea 
includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse 
direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul 
Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România 

http://www.anm.ro/

Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament. 
 
 
 

5. 

Cum se păstrează SOLUŢIE AURICULARĂ CU CLORAMFENICOL ŞI 

FLUOCINOLON

 

 

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original. 
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după Exp. 
Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective. 
 
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conţine SOLUŢIE AURICULARĂ CU CLORAMFENICOL ŞI FLUOCINOLON 

Substanţele active sunt: cloramfenicol și fluocinolon. 100 g soluție auriculară conțin 

cloramfenicol 0,50 g și fluocinolon acetonid 0,05 g. 

Celelalte componente sunt: clorură de benzalconiu, propilenglicol, apă purificată.

 

 

Cum arată SOLUŢIE AURICULARĂ CU CLORAMFENICOL ŞI FLUOCINOLON şi conţinutul 
ambalajului 

Cutie cu un flacon din sticlă brună, prevăzut cu aplicator tip pipetă, conţinând 10 ml soluţie auriculară. 
 


Page 4
background image

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul

 

 
 Biofarm S.A., România 
Str. Logofǎtul Tǎutu nr.99, sector 3, Bucureşti, România 
Telefon: 021 30.10.600 
Fax: 021 30.10.605 
E-mail: 

[email protected]

 

 

Acest prospect a fost revizuit în Aprilie 2021. 

 

Alte surse de informaţii

 

Informații  detaliate  privind  acest  medicament  sunt  disponibile  pe  web-site-ul  Agenției  Naționale  a 
Medicamentului și a Dispozitivelor medicale din România: http:/www.anm.ro/.