EPCLUSA 400mg/100mg - PROSPECT

Prospectul pentru EPCLUSA 400mg/100mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: EPCLUSA 400mg/100mg
Substanța activă: COMBINATII(SOFOSBUVIRUM+VELPATASVIRUM)
Concentrația: 400mg/100mg
Cod atc: J05A
Acțiune terapeutică: ANTIVIRALE CU ACTIUNE DIRECTA
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 flacon PEID prevazut cu sistem securizat pentru copii x 28 comprimate filmate
Cod cim: W63255001
Firma producătoare: GILEAD SCIENCES IRELAND UC - IRLANDA
Conținut prospect: