EFFICIB 50 mg/1000 mg - PROSPECT

Prospectul pentru EFFICIB 50 mg/1000 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: EFFICIB 50 mg/1000 mg
Substanța activă: COMBINATII ( SITAGLIPTINUM+METFORMINUM)
Concentrația: 50mg/1000mg
Cod atc: A10BD07
Acțiune terapeutică: ANTIDIABETICE ORALE SI PARENERALE, EXCLUSIV INSULINE COMBINATII DE ANTIDIABETICE ORALE
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x blist. PVC/PE/PVDC/Al x 196 (2 x 98) compr. film.
Cod cim: W53306008
Firma producătoare: FROSST IBERICA S.A. - SPANIA