KOMBOGLYZE 2,5/1000mg - PROSPECT

Prospectul pentru KOMBOGLYZE 2,5/1000mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: KOMBOGLYZE 2,5/1000mg
Substanța activă: COMBINATII (SAXAGLIPTINUM + METFORMINUM)
Concentrația: 2,5+1000mg
Cod atc: A10BD10
Acțiune terapeutică: ANTIDIABETICE ORALE COMBINATII DE ANTIDIABETICE ORALE
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu blist. Al/Al neperforate cu 112 compr. film.
Cod cim: W62421004
Firma producătoare: ASTRAZENECA GMBH - GERMANIA