SALIFORM FORTE - PROSPECT

Prospectul pentru SALIFORM FORTE - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: SALIFORM FORTE
Substanța activă: COMBINATII
Concentrația: -
Cod atc: M02ACN2
Acțiune terapeutică: MEDICAMENTE TOPICE PENTRU DURERI ARTICULARE SI MUSCULARE MEDICAMENTE CU DERIVATI DE ACID SALICILIC
Prescripție: OTC
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_12382_30.08.19.pdf
Ambalaj: Cutie x 1 tub Al x 50 g
Cod cim: W41709002
Firma producătoare: ANTIBIOTICE SA - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

1

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 12382/2019/01-02-03                                                    

Anexa 1

                            

Prospect 

 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

Saliform Forte 150 mg/100mg/g cremă 

salicilat de metil/levomentol 

 

 

Citiţi  cu  atenţie  şi  în  întregime  acest  prospect,  înainte  de  a  începe  să  utilizaţi  acest 
medicament, deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

Utilizaţi  întotdeauna  acest  medicament  conform  indicaţiilor  din  acest  prospect  sau  indicaţiilor 
medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
-Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 
-Întrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau recomandări. 
-Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct.4. 
-Dacă după 10 zile nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi unui medic. 

 
Ce găsiţi în acest prospect: 
 

1.

 

Ce este Saliform Forte şi pentru ce se utilizează 

2.

 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Saliform Forte  

3.

 

Cum să utilizaţi Saliform Forte 

4.

 

Reacţii adverse posibile 

5.

 

Cum se păstrează Saliform Forte 

6.

 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 

 

1.

 

Ce este Saliform Forte şi pentru ce se utilizează 

 

Saliform  Forte  face  parte  din  clasa  de  medicamente  cunoscută  sub  denumirea  de  medicamente 
topice pentru dureri articulare şi musculare; medicamente cu derivaţi de acid salicilic. 
Saliform Forte este utilizat pentru ameliorarea durerilor musculo-tendo-ligamentare determinate de 
suprasolicitarea din urma eforturilor fizice sau din artritele minore.  
Saliform  Forte  mai  poate  fi  utilizat  înaintea  eforturilor  fizice  susţinute,  pentru  relaxarea 
musculaturii ce urmează a fi solicitată.  

 

 

2.

 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizați Saliform Forte 

 
 Nu utilizați acest medicament şi spuneţi medicului dumneavoastră: 

-dacă sunteţi alergic la salicilat de metil și levomentol, sau la oricare dintre celelalte componente ale 
acestui medicamente (enumerate la punctul 6). 
-pe pielea lezată sau iritată. 

 
Atenţionări şi precauţii 

Saliform Forte

 

se utilizează numai pentru uz extern. Se evită contactul cu ochii şi mucoasele. 

Nu aplicaţi Saliform Forte sub pansament ocluziv, pe suprafeţe mari şi nici cu pernă electrică. 
În  cazul  apariţiei  iritaţiilor  și  înroșirii  pielii  se  recomandă  întreruperea  utilizării  cremei  de  Saliform 
Forte. 
Dacă durerea persistă mai mult de 10 zile fără ameliorare, trebuie consultat medicul. 
Copii 
Nu se recomandă administrarea la copii cu vârsta sub 15 ani. 
 


Page 2
background image

 

2

Saliform Forte împreună cu alte medicamente 

Spuneţi  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului  dacă  luaţi,  aţi  luat  recent  sau  s-ar  putea  să  luaţi 
orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală. 

 
Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 
adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
Deoarece salicilatul de metil se absoarbe prin piele putând determina fenomene de excitaţie nervoasă 
centrală, mai ales după aplicarea pe suprafeţe mari, administrarea Saliform Forte în timpul sarcinii şi 
alăptării se va face numai după evaluarea raportului beneficiu terapeutic matern - risc potenţial fetal. 
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Saliform Forte nu influenţează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. 
 
 

3.

 

Cum să utilizaţi

 

Saliform Forte  

 

Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum este descris în acest prospect sau aşa cum v-a 
spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutaţi cu medicul sau cu farmacistul dacă nu sunteţi 
sigur. 

 

Doza recomandată este de 3 - 4 aplicaţii pe zi. Saliform Forte se aplică pe piele, masând uşor zona 
afectată până la absorbţia completă. 

 
Dacă utilizaţi mai mult Saliform Forte decât trebuie  

Aplicarea  de  Saliform  Forte  pe  suprafeţe  mari,  pe  pielea  lezată  şi/sau  sub  pansament  ocluziv  poate 
determina  apariţia  supradozajului,  manifestat  prin:  vărsături,  tulburări  de  respiraţie  şi  perceperea  de 
zgomote neobişnuite.  
Dacă apar astfel de simptome,  adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră  sau  departamentului de 
primire urgenţe.  

 
Dacă uitaţi să utilizaţi Saliform Forte  

Nu aplicaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. Daca aţi uitat o doză, aplicaţi medicamentul 
imediat ce vă amintiţi. Totuşi, dacă este timpul pentru urmatoarea doză, aplicati-o doar pe aceasta.  
 

Dacă încetaţi să utilizaţi Saliform Forte

  

Dacă  aveţi  orice  întrebări  suplimentare  cu  privire  la  acest  medicament,  adresaţi-vă  medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 

 

4.

 

Reacţii adverse posibile 
 

Ca  toate  medicamentele,  Saliform  Forte  poate  provoca  reacţii  adverse,  cu  toate  că  nu  apar  la  toate 
persoanele.  

 
Rare

 (pot afecta până la 1 din 1000 persoane) 

- reacţii alergice: urticarie, eritem, dermatită de contact, iritaţii locale severe. 
 

Cu frecvenţă necunoscută

 (frecvenţa nu poate fi estimată din datele disponibile) 

-

 

în condiţiile în care se aplică pe tegumentele lezate, pe suprafeţe mari şi/sau sub pansament ocluziv: 

alterarea echilibrului acido-bazic, dureri de cap, ameţeală, mers ebrios, somnolenţă, comă,  perceperea 
unor zgomote în urechi, tulburări ale frecvenţei respiratorii, vărsături, greaţă, dureri abdominale. 
 
 
 
 


Page 3
background image

 

3

 
 
 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului. 
Acestea  includ  orice  reacţii  adverse  nemenţionate  în  acest  prospect.  De  asemenea,  puteţi  raporta 
reacţiile adverse direct la 
Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România 
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1 
Bucureşti 011478 – RO 
Tel: + 4 0757 117 259 
Fax: + 4 0213 163 497 
e-mail: [email protected]

 

 

Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament. 

 
 

5.

 

Cum se păstrează Saliform Forte  

 

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj după “EXP”. Data de expirare 
se referă la ultima zi a lunii respective. 
 
A se păstra la temperaturi sub 25

o

C, în ambalajul original 

 
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.  
 
 

6.

 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conţine Saliform Forte  

-Substanţele active sunt: salicilat de metil şi levomentol. Un gram cremă conţine salicilat de metil 150 
mg şi levomentol 100 mg. 
-Celelalte  componente  sunt:  acid  stearic,  monostearat  de  glicerol,  macrogol  25  cetostearil  eter, 
carbomer (Carbopol Ultrez 10NF), trolamină, apă purificată. 
 

Cum arată Saliform Forte şi conţinutul ambalajului 

 
Acest  medicament  se  prezintă  sub  formă  de  cremă  omogenă,  de  culoare  albă  sau  aproape  albă,  cu 
miros caracteristic salicilatului de metil şi levomentolului. 
 
Este disponibil în cutii cu un tub din aluminiu care conţine 25 g, 50 g sau 100 g cremă. 
Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate. 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 

Antibiotice SA 
Str. Valea Lupului nr. 1, 707410 
Iaşi, România 
 

Acest prospect a fost revizuit în august 2019.

 

 
Informaţii  detaliate  privind  acest  medicament  sunt  disponibile  pe  website-ul  Agenţiei  Naţionale  a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România 

http://www.anm.ro

 


SALIFORM FORTE se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 1 tub Al x 25 g

Cutie x 1 tub Al x 100 g