COMPETACT - PROSPECT

Prospectul pentru COMPETACT - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: COMPETACT
Substanța activă: COMBINATII ( PIOGLITAZONUM + METFORMINUM)
Concentrația: 15mg/850mg
Cod atc: A10BD05
Acțiune terapeutică: ANTIDIABETICE ORALE SI PARENERALE, EXCLUSIV INSULINE COMBINATII DE ANTIDIABETICE ORALE
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 180 compr. film. ( blist. Al/Al )
Cod cim: W52765009
Firma producătoare: TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI SPA - ITALIA