PANANGIN - PROSPECT

Prospectul pentru PANANGIN - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: PANANGIN
Substanța activă: COMBINATII
Concentrația: 175mg+166mg
Cod atc: A12BA30
Acțiune terapeutică: POTASIUM (KALIUM) MEDICAMENTE CU POTASIU
Prescripție: OTC
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_12235_13.08.19.pdf
Ambalaj: Cutie x 1 flac. PP x 50 compr. film.
Cod cim: W00134001
Firma producătoare: GEDEON RICHTER PLC - UNGARIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

 
 
AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 12235/2019/01                                              
Anexa 
                                                                                                                                                     
Prospect 
 
 
 

 

Prospect: Informații pentru utilizator

 

 

Panangin 158 mg/140 mg comprimate filmate 

aspartat de potasiu anhidru/ aspartat de magneziu anhidru 

 

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament 

deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

 

-

 

Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.  

-

 

Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului 
sau asistentei medicale. 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor 
persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră. 

-

 

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului 
sau asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest 
prospect. Vezi pct. 4. 

 
 

Ce găsiți în acest prospect

 

 
1.

 

Ce este Panangin și pentru ce se utilizează  

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să utilizați Panangin  

3.

 

Cum să utilizați Panangin  

4.

 

Reacții adverse posibile  

5.

 

Cum se păstrează Panangin  

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 
 

1.

 

Ce este Panangin  și pentru ce se utilizează 

 
Substanţele  active  din  Panangin  comprimate  filmate  joacă  un  rol  important  în  diferite  procese 
metabolice, precum şi în funcţionarea sistemului nervos, muscular, inimă şi sistemul circulator. Acest 
medicament este destinat ca tratament suplimentar în anumite afecţiuni cardiace cronice (insuficienţă 
cardiacă,  după  un  atac  de  cord  [infarct  miocardic])  şi  tulburări  de  ritm  cardiac.  În  plus  este  folosit 
pentru a suplimenta aportul de potasiu şi magneziu. 
 
 

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să utilizați Panangin 

 
Nu utilizați Panangin:

 

dacă sunteți alergic la {substanța(ele) activă(e)} sau la oricare dintre celelalte componente ale 
acestui medicament (enumerate la pct. 6). 

-

 

în caz de insuficienţă renală acută sau cronică 

-

 

în cazul bolii Addison (insuficienţă a cortexului suprarenal) 

-

 

în caz de anumite tulburări de conducere cardiacă 

-

 

în cazul tensiunii arteriale extrem de scăzute, determinată de colaps circulator asociat cu 
incapacitatea inimii de a pompa suficient sânge (şoc cardiogenic). 

 
 
 


Page 2
background image

 

 

Atenționări și precauții  

Panangin comprimate filmate poate fi utilizat numai sub supraveghere medicală în tulburări potenţial 
asociate cu  un nivel ridicat de potasiu în sânge. 

 
Panangin împreună cu alte medicamente

 

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să 
utilizați orice alte medicamente. 
 
Tetracicline (anumite antibiotice) administrate oral, săruri de fier şi florura de sodiu inhibă absorbţia 
Panangin.  Trebuie  să  treacă  minim  3  ore  între  ingestia  acestor  medicamente  şi  administrarea  de 
Panangin comprimate filmate. 
 
Administrarea  concomitentă  de  diuretice  care  economisesc  potasiul  şi/sau  inhibitori  ECA 
(medicamente pentru scăderea tensiunii arteriale) pot duce la un nivel ridicat de potasiu.  
 

Sarcina, alăptarea și fertilitatea 

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, 
adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
Nu există date disponibile care să sugereze că acest preparat ar avea un efect nociv în aceste situaţii. 
 

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

 

Panangin comprimate filmate nu are nici o influenţă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a 
folosi utilaje. 
 
 

3.

 

Cum să utilizați Panangin 

 
Cu excepţia cazurilor în care medicul dumneavoastră a prescris altfel, doza uzuală este de 1 până la 2 
comprimate filmate de trei ori pe zi. 
Doza zilnică poate fi crescută la 3 comprimate filmate de trei ori pe zi. Aciditatea gastrică poate afecta 
eficienţa tratamentului, astfel încât se recomandă administrarea Panangin după masă. 
 

Dacă utilizați mai mult Panangin decât trebuie

 

Ce să faceţi după o cantitate mai mare de Panangin comprimate filmate 

Nu au fost raportate cazuri de supradozaj. În cazul în care aţi luat o cantitate mai mare de Panangin, 
concentraţia de potasiu şi magneziu  din sânge va creşte şi  pot să apară manifestări clinice. Trebuie să 
încetaţi să luaţi Panangin dacă aţi luat o cantitate mai mare. 
 
Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului 
dumneavoastră sau farmacistului sau asistentei medicale. 
 
 

4.

 

Reacții adverse posibile

 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
Ca urmare a ingestiei unor doze mai mari, frecvenţa scaunelor poate creşte. 

 

Raportarea reacţiilor adverse 

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta 
reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate 
pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România 
http://www.anm.ro/. Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii 
suplimentare privind siguranţa acestui medicament.  


Page 3
background image

 

 
 
 

5.

 

Cum se păstrează Panangin 

 
Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor. 
 
Nu utilizaţi Panangin comprimate filmate după data de expirare înscrisă pe cutie şi pe blister. Data de 
expirare se referă la ultima zi a lunii respective.  
 
A se păstra la temperaturi sub 25

C în ambalajul original. 

 
Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să 
aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

 

 
 

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 

Ce conține Panangin  
 

-

 

Substanţele active sunt: aspartat de potasiu anhidru  şi aspartat de magneziu anhidru. Fiecare 
comprimat filmat conține aspartat de potasiu anhidru 158 mg (sub formă de 166,3 mg aspartat 
de potasiu hemihidrat) şi 140 mg aspartat de magneziu anhidru (sub formă de 175 mg aspartat 
de magneziu tetrahidrat). 

-

 

Celelalte componente sunt:-

nucleu- 

Povidonă K-30, dioxid de siliciu coloidal anhidru, talc, 

stearat de magneziu, amidon de porumb, amidon de cartof; 

film: 

macrogol 6000, dioxid de titan, 

Eudragit E, talc. 

 
Cum arată Panangin și conținutul ambalajului 

Panangin  se  prezintă  sub  formă  de

 

comprimate  filmate,  aproape  albe,  uşor  lucioase,  aproape  fără 

miros, rotunde, convexe cu suprafaţă aspră pe alocuri. 
 
Cutie cu un flacon de polipropilenă cu capac de polietilenă, cu 50 comprimate filmate. 
 

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul 

Gedeon Richter Plc. 
1103 Budapesta 
Gyömrői út 19-21 
Ungaria

 

 

Acest prospect a fost revizuit în august 2019.