OROFAR 1 mg/1 mg - PROSPECT

Prospectul pentru OROFAR 1 mg/1 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: OROFAR 1 mg/1 mg
Substanța activă: COMBINATII
Concentrația: 1mg/1mg
Cod atc: R02AA20
Acțiune terapeutică: MEDICAMENTE PENTRU ZONA ORO-FARINGIANA ANTISEPTICE
Prescripție: OTC
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_7709_28.05.15.pdf
Ambalaj: Cutie cu 3 blist. PVC-PE-PVDC/Al x 8 compr. de supt.
Cod cim: W63447001
Firma producătoare: KEMWELL AB - SUEDIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

1

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢǍ NR. 7709/2015/01                                                                       

Anexa 1 

                                                                                                                                                                            

Prospect 

 
 

 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

OROFAR 1 mg/1 mg comprimate de supt 

Clorurǎ de benzoxoniu/clorhidrat de lidocainǎ   

 
 
 

 

Citiţi  cu  atenţie  şi  în  întregime  acest  prospect  înainte  de  a  începe  să  utilizaţi  acest  medicament, 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.

 

Utilizaţi întotdeauna acest medicament conform indicaţiilor din acest prospect sau indicaţiilor medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

Întrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau recomandări. 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

Dacă după 5 zile nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi unui medic. 

 

În acest prospect găsiţi: 

1.

 

Ce este Orofar şi pentru ce se utilizează  

2.

 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Orofar  

3.

 

Cum să utilizaţi Orofar 

4.

 

Reacţii adverse posibile 

5.

 

Cum se păstrează Orofar 

6.

 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii  

 

 

1. 

Ce este Orofar şi pentru ce se utilizează 

 
Orofar conţine un antiseptic, clorura de benzoxoniu şi un anestezic local, clorhidrat de lidocaină.  
Orofar este utilizat pentru:  

 

a distruge bacteriile, virusurile și ciupercile care provoacă dureri în gât și infecții ale gâtului și gurii 

 

calmarea durerii de la nivelul gurii și gâtului inflamat 

 

dureri în gât asociate cu răceli, faringite sau laringite (cu sau fără dificultăți la înghițire) 

 

stomatite, mici ulcerații la nivelul gurii (afte) și gingii inflamate 

  

Orofar poate fi utilizat ca adjuvant în tratamentul amigdalitelor. 
Orofar este indicat la adulţi, copii şi adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 6 şi 18 ani. 
Orofar este disponibil sub formă de comprimate de supt, capsule moi şi spray şi nu irită gura şi gâtul. 

 
 
2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Orofar 

 
Nu utilizaţi Orofar 

dacă sunteți

 

alergic la clorura de benzoxoniu, la alţi compuşi cuaternari de amoniu, la clorhidratul 

de lidocaină, la alte amide anestezice locale sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui 
medicament (enumerate la punctul 6). 

Orofar nu este recomandat copiilor cu vârsta sub 6 ani. 

 
Atenţionări şi precauţii 

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului înainte să utilizaţi Orofar, dacă: 
-

 

durererea în gât este însoţită de febră sau dacă aveţi dificultăţi severe la înghițire 


Page 2
background image

 

2

-

 

simptomele nu se îmbunătățesc sau persistă mai mult de 5 zile. 

Pacienții  care  au  răni  sau  leziuni  ale  mucoasei  bucale  sau  faringiene  trebuie  să  folosească  Orofar  cu 
precauție. 
Supravegheaţi copiii sub 12 ani pânǎ la completa dizolvare a comprimatului de supt în gurǎ.  
 

Copii 

Nu administrați Orofar comprimate de supt la copii cu vârsta sub 6 ani. 
 

Orofar împreună cu alte medicamente 

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizaţi, aţi utilizat recent sau s-ar putea să 
utilizaţi orice alte medicamente

.

 

 

Utilizarea Orofar împreună cu alimente şi băuturi 

Orofar  nu  trebuie  administrat  în  timpul  sau  chiar  înainte  de  a  bea  sau  a  mânca;  efectul  anestezic  al 
lidocainei poate cauza o amorțeală temporară în gură și gât, putând afecta procesul de înghițire. Evitați să 
mâncați sau să beți cât timp persistă senzația de amorțeală. 
 

Fertilitatea, sarcina şi alăptarea  

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 
adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.  

 
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Orofar nu are nicio influență sau are o influență neglijabilă asupra capacității de a conduce vehicule şi de 
a folosi utilaje. 
 

Orofar conţine sorbitol (E 420)

 

Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă 
rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament.

 

 
 

3. 

Cum să utilizaţi 

Orofar

 

 

Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum este descris în acest prospect sau aşa cum v-a spus 
medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu 
sunteţi sigur.  

 

Adul

ţ

ş

i copii cu vârsta peste 12 ani 

În cazul infecţiilor uşoare-moderate, doza recomandatǎ este de un comprimat de supt Orofar la interval de 
2-3  ore.  Se  lasă  comprimatul  să  se  dizolve  lent  în  cavitatea  bucalǎ.  În  cazul  infecţiilor  orofaringiene 
severe  doza  se  poate  mări  la  un  comprimat  de  supt  Orofar  la  intervale  de  1-2  ore,  fără  a  se  depăși  10 
comprimate de supt Orofar în 24 ore. 
 
În cazul aftelor, comprimatul de supt se lasǎ sǎ se dizolve lent în contact cu leziunea. 
 
Nu mestecați și nu înghițiți comprimatele. 
Nu depășiți dozele recomandate. 
 

Copii cu vârsta cuprins

ă

 între 6-11 ani 

Se lasă să se dizolve lent în cavitatea bucalǎ un comprimat de supt la fiecare 2-3 ore; nu se va depăși doza 
de 6 comprimate de supt orofar pe zi. 
 

 
Utilizarea la copii 

Orofar nu se recomandă pentru utilizare la copii sub vârsta de 6 ani, datoritǎ formei farmaceutice.

 

 
Dacă utilizaţi mai mult Orofar decât trebuie  
 

În cazul unei supradoze sau în cazul în care aţi utilizat accidental mai multe comprimate de supt decât 

trebuie, adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastrǎ sau farmacistului.

  


Page 3
background image

 

3

 

Dacă 

uitaţi 

să utilizaţi Orofar

  

Dacă aţi uitat să luaţi o doză, luaţi alta, imediat ce v-aţi amintit. 

Nu luaţi o doză dublă pentru a 

compensa doza uitată.

 

 
Dacă  aveţi  orice  întrebări  suplimentare  cu  privire  la  acest  medicament,  adresaţi-vă  medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 
 

4. 

Reacţii adverse posibile 

 

Ca  toate  medicamentele,  acest  medicament  poate  provoca  reacţii  adverse,  cu  toate  că  nu  apar  la  toate 
persoanele. 
 
Întrerupeți  utilizarea  Orofar  şi  adresaţi-vă  imediat  medicului  dacă  dumneavoastră  sau  copilul 
dumneavoastră  manifestați  oricare  dintre  următoarele  recţii  adverse  care  pot  fi  semne  ale  unei  reacţii 
alergice: 
-

 

dificultate la respiraţie sau la înghiţire 

-

 

umflarea feţei, buzelor, limbii sau gâtului 

-

 

mâncărimi severe ale pielii, cu înroşire trecătoare sau umflături  

Aceste 

reacţii adverse sunt foarte rare 

(pot afecta până la 1 din 10000 de pacienți). 

 

Unele reacţii adverse sunt frecvente 

(pot afecta până la 1 din 10 pacienți): 

-

 

iritaţie şi senzaţie de înțepături la nivelul gurii şi gâtului. 

 

Raportarea reacţiilor adverse 

 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului.  Acestea 
includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse 
direct  prin  intermediul  sistemului  naţional  de  raportare,  ale  cărui  detalii  sunt  publicate  pe  web-site-ul

 

Agenţiei  Naţionale  a  Medicamentului  şi  a  Dispozitivelor  Medicale 

http://www.anm.ro

/.  Raportând 

reacţiile  adverse,  puteţi  contribui  la  furnizarea  de  informaţii  suplimentare  privind  siguranţa  acestui 
medicament.  
 
 

5. 

Cum se păstrează

 Orofar

 

 

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
A se păstra la temperaturi sub 30ºC, în ambalajul original. 
 
Nu  utilizaţi  Orofar  după  data  de  expirare  înscrisă  pe  ambalaj,  după  EXP.  Data  de  expirare  se  referă  la 
ultima zi a lunii respective. 
 
Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conţine Orofar 

Substanţele active sunt clorura de benzoxoniu şi clorhidratul de lidocaină. Un comprimat de supt  

 

conţine clorurǎ de benzoxoniu 1 mg şi clorhidrat de lidocainǎ 1 mg. 

Celelalte componente sunt: sorbitol (E 420), celulozǎ microcristalinǎ, macrogol 6000, amidon de 
porumb,  

 

zaharină sodică, clorurǎ de sodiu, acid citric monohidrat, aromă de portocale (

tip 55607 

TP.05.51)

, stearat de magneziu. 

 

 
 
 


Page 4
background image

 

4

Cum arată Orofar şi conţinutul ambalajului 

Orofar  se  prezintă  sub  formă  de  comprimate  rotunde,  biconvexe,  de  culoare  albă  până  la  slab  gălbuie, 
marcate cu „Zyma” pe o parte și cu „OR” pe cealaltă parte, având miros de portocale și gust de portocale, 
slab amar, cu o ușoară senzație anestezică.  
 

Ambalaj 

Cutie cu 3 blistere din PVC-PE-PVDC/Al a câte 8 comprimate de supt. 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă 

STADA M&D SRL 
Strada Sfântul Elefterie, nr. 18, Parte A, Etaj 1 
Sector 5, București, România 

 
Fabricanții 

RECIPHARM UPPSALA AB 
Björkgatan 30, Uppsala, 751 82, Uppsala, Suedia 

 

GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE GmbH & Co. KG 
Barthstraße 4, 80339 München, Germania 
 

Acest prospect a fost revizuit în Octombrie, 2020.