NEUROMULTIVIT - PROSPECT

Prospectul pentru NEUROMULTIVIT - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: NEUROMULTIVIT
Substanța activă: COMBINATII
Concentrația: -
Cod atc: A11DBN1
Acțiune terapeutică: VITAMINA B1 SI COMBINATII CU VITAMINA B6 SI B12 VITAMINA B1 IN COMBINATII CU VIT. B6 SI/SAU VIT. B12
Prescripție: P-6L
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_3060_14.12.10.pdf
Ambalaj: Cutie cu 5 blist. PVC/Al x 10 compr. film.
Cod cim: W56297003
Firma producătoare: LANNACHER HEILMITTEL GES.M.B.H. - AUSTRIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

1

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 3060/2010/01-06 

 

 

                       

Anexa 1 

                                                                                                                                                                       Prospect 

 
 
 

Prospect: Informații pentru utilizator 

 

Neuromultivit comprimate filmate 

 

Citiţi  cu  atenţie  şi  în  întregime  acest  prospect  înainte  de  a  începe  să  utilizaţi  acest  medicament 
deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră. 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acest  medicament  a  fost  prescris  numai  pentru  dumneavoastră.  Nu  trebuie  să-l  daţi  altor 
persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 

Ce găsiţi în acest prospect: 
 

1.

 

Ce este Neuromultivit şi pentru ce se utilizează 

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să utilizaţi Neuromultivit  

3.

 

Cum să utilizaţi Neuromultivit  

4.

 

Reacţii adverse posibile 

5.

 

Cum se păstrează Neuromultivit 

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informaţii  

 

1. 

Ce este Neuromultivit și pentru ce se utilizează 

 
Neuromultivit face parte din grupa farmacoterapeutică: vitamine, vitamina B

1

 în combinaţie cu 

vitamina B

6

 şi/ sau vitamina B

12

 
Vitamina B

(clorhidrat de tiamină) intervine în metabolizarea (absorbţia şi folosirea în organism a) 

carbohidraţilor (zaharurilor). Tiamina se găseşte în ţesutul nervos şi membranele celulelor şi joacă un 
rol în crearea de substanţe necesare pentru buna funcţionare a sistemului nervos. 
 
Vitamina B

6

 (piridoxina) intervine în metabolizarea aminoacizilor (componente ale proteinelor) în 

ţesutul nervos. În plus, vitamina B

intervine în biosinteza multor mediatori (crearea în organism a 

unor substanţe cu rol de comunicare între celule), cum sunt dopamina, adrenalina şi noradrenalina. 
 
Vitamina B

12

 (ciancobalamina) are un efect în metabolizarea unor componente speciale ale celulei 

(acizi nucleici), în special în metabolizarea acizilor graşi, jucând un rol major la nivelul ţesutului 
nervos. 
Această vitamină este indispensabilă în procesele de creştere şi multiplicare celulară. 

 

Neuromultivit

 

este utilizat în tratamentul adjuvant al neuropatiilor (diferite tulburări ale sistemului 

nervos) cum sunt: 
-

 

polineuropatie de diverse cauze,

 

-

 

nevrită (inflamaţie a unui nerv) şi nevralgie (durere acută, localizată pe traiectul unui nerv),

 

-

 

nevrită radiculară (inflamaţie a rădăcinilor nervoase) apărută ca urmare a bolii degenerative a 

măduvei spinării, 
-

 

nevralgie intercostală, 

-     episoade dureroase pe unul sau mai multe ramuri ale nervului trigemen (la nivelul feţei), 
-

 

durere pe traiectul nervului sciatic (la nivelul membrului inferior),

 

-

 

sindrom umăr-mână (durere şi limitare a mişcării unilaterale a umărului şi a mâinii 

corespunzătoare), 
-

 

durere şi hipomotilitate (dificultăţi în mişcare) la nivelul coloanei lombare (durere de spate) 


Page 2
background image

 

2

-

 

durere şi hipomotilitate (dificultăţi în mişcare) a gâtului, umărului şi braţelor datorate iritării 

plexului nervos al gâtului, 
-

 

paralizia muşchilor faciali 

-

 

durere asociată neuropatiei diabetice. 

 
 
2. 

Ce trebuie să știți înainte să utilizați Neuromultivit 

 
Nu utilizaţi Neuromultivit 

-  dacă sunteţi alergic la vitamina B

1

, vitamina B

6

, vitamina B

12

 sau la oricare din celelalte 

componente aleacestui medicament (enumerate la punctul 6). 

 
Atenționări și precauții

Înainte de a utiliza Neuromultivit informaţi-l pe medicul dumneavoastră 

despre orice alergie cunoscută sau dacă sunteţi gravidă.  
Informaţi-l imediat pe medicul dumneavoastră dacă manifestaţi reacţii adverse, credeţi că sunteţi 
gravidă sau plănuiţi să rămâneţi gravidă. 
 
Nu trebuie să utilizaţi doze mari de Neuromultivit timp de mai mult de 4 săptămâni datorită riscului de 
apariţie a unor fenomene neurologice.  
Preparatele cu vitamina B

12

 pot masca tabloul clinic şi rezultatele de laborator în anemia pernicioasă şi 

mieloza funiculară (leziuni ale cordoanelor medulare posterioare). 
 

Neuromultivit împreună cu alte medicamente 

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent sau s-ar putea să luați 
orice alte medicamente. 
 
Administrarea concomitentă de levodopa poate scădea eficacitatea vitaminei B

6

 
Vitamina B6 (piridoxina) scade activitatea şi neurotoxicitatea altretaminei.  
Următoarele medicamente pot creşte necesităţile de vitamina B6 (piridoxină): hidralazina, izoniazida, 
penicilamina şi contraceptivele orale. 
 

Neuromultivit împreună cu alimente şi băuturi 

Absorbţia vitaminei B

1

 din tractul gastrointestinal este crescută de ingestia de alimente. Comprimatele 

trebuie luate cu puţin lichid, după masă. 

 
Sarcina şi alăptarea 

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, 
adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
 
Utilizarea medicamentelor care conţin combinaţii de vitamine B

1

, B

6

 şi B

12

 nu este recomandată în 

timpul sarcinii sau alăptării. 
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Acest medicament nu influenţează capacitatea dumneavoastră de a conduce vehicule şi de a folosi 
utilaje. 
 
 

3. 

Cum să utilizați Neuromultivit 

 
Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Trebuie să 
discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 
Doza  recomandată  este  de  un  comprimat  filmat  Neuromultivit,  administrat  de  trei  ori  pe  zi. 
Comprimatele filmate se înghit întregi, fără a fi sfărâmate, zdrobite, după masă, cu puţin lichid. 
 
 


Page 3
background image

 

3

Utilizarea la copii 

Neuromultivit nu este recomandat la copii cu vârsta sub 6 ani datorită formei farmaceutice inadecvate 
la acest grup de vârstă (existând pericol de sufocare). 
 

Dacă utilizați mai mult Neuromultivit decât trebuie 

Dacă aţi utilizat mai multe comprimate decât doza recomandată, informaţi-l imediat pe medicul 
dumneavoastră. 
 

Dacă uitați să utilizaţi Neuromultivit 

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. 

 
Dacă încetaţi să utilizaţi Neuromultivit 

Dacă doriţi să încetaţi să utilizaţi Neuromultivit, vă rugăm să-l informaţi mai întâi pe medicul 
dumneavoastră. 
 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acestmedicament, adresaţi-vă medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 

4. 

Reacții adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 
Reacţiile adverse sunt clasificate după următoarele frecvenţe: 
 
Reacţii adverse rare (care afectează mai puţin de 1 din 1000 pacienţi):  
-

 

greaţă,  

-

 

durere de cap,  

-

 

ameţeli. 

 
Reacţii adverse foarte rare (afectează mai puţin de 1 din 10000 pacienţi):  
-

 

reacţii de hipersensibilitate, în special la nivel cutanat, după administrarea de vitamina B

1

 sau 

vitamina B

12

-

 

tulburări neurosenzoriale, care au fost semnalate după administrarea orală de doze repetate şi mari 
de vitamină B

6

 .   

 

Raportarea reacţiilor adverse 

 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului. 
Acestea  includ  orice  reacţii  adverse  nemenţionate  în  acest  prospect.  De  asemenea,  puteţi  raporta 
reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate 
pe  web-site-ul  Agenţiei  Naţionale  a  Medicamentului  şi  a  Dispozitivelor  Medicale  din  România 

http://www.anm.ro/

Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România 
Str. Mr. Ștefan Sănătescu nr.48, sector 1 
București 011478-RO 

Tel: +4

 0757 117 259 

Fax: +4 0213 163 497 
email:[email protected] 
Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament. 
 
 

5. 

Cum se păstrează Neuromultivit 

 
Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.  
 


Page 4
background image

 

4

Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj, după EXP. Data de expirare 
se referă la ultima zi a lunii respective. 

 

A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original. 
 
Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncați medicamentele pe care nu le maifolosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 

6. 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 
Ce conţine Neuromultivit 

- Substanţele active sunt: clorhidrat de tiamină (vitamina B

1

), clorhidrat de piridoxină (vitamina B

6

), 

ciancobalamină (vitamina B

12

).  

Un comprimat filmat conține vitamina B

1

 100 mg, vitamina B

6

 200 mg, vitamina B

12 

0,2 mg. 

- Celelalte componente sunt: amidon pregeletinizat modificat, citrat de sodiu, acid citric monohidrat, 
dioxid de siliciu coloidal anhidru, celuloză microcristalină, stearat de magneziu, povidonă, macrogol 
6000, dioxid de titan (E171), hipromeloză, poliacrilat dispersie 30% 
 

Cum arată Neuromultivit şi conţinutul ambalajului 

Neuromultivit se prezintă sub formă de comprimate filmate rotunde, biconvexe, de culoare albă până 
la aproape albă. 

 

Cutie cu 1 blister din PVC-PVdC/Al cu 20 comprimate filmate 
Cutie cu 5 blistere din PVC-PVdC/Al a câte 20 comprimate filmate 
Cutie cu 5 blistere din PVC-PVdC/Al a câte 10 comprimate filmate 
Cutie cu 1 blister din Al/Al cu 20 comprimate filmate 
Cutie cu 5 blistere din Al/Al a câte 20 comprimate filmate 
Cutie cu 5 blistere din Al/Al a câte 10 comprimate filmate 

 

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

 

 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 

Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H. 
Schlossplatz 1, A-8502 Lannach, Austria 
 

Acest prospect a fost revizuit în Noiembrie, 2021 
 

 
 
 


NEUROMULTIVIT se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu 1 blist. PVC/Al x 20 compr. film.

Cutie cu 5 blist. PVC/Al x 20 compr. film.