NEOCONES 15400 UI+5 mg - PROSPECT

Prospectul pentru NEOCONES 15400 UI+5 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: NEOCONES 15400 UI+5 mg
Substanța activă: COMBINATII
Concentrația: 15400UI+5mg
Cod atc: A01AB11
Acțiune terapeutică: MEDICAMENTE PENTRU CAVITATEA BUCALA ANTIINFECTIOASE SI ANTISEPTICE PT. TRAT. CAVITATII BUCALE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_7706_28.05.15.pdf
Ambalaj: Cutie cu 1 flac. din sticla bruna x 50 creioane dentare
Cod cim: W10296002
Firma producătoare: LABORATOIRES SEPTODONT - FRANTA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 7706/2015/01                                                                            Anexa 
                                                                                                                                                                                 
Prospect

 

 
 
 
 
 
 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

Neocones 15400 UI+5 mg creioane dentare 

Neomicină, benzocaină 

 
 
Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.
 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. 

Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 
 
Ce găsiţi în acest prospect: 
 
1. 

Ce este Neocones şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Neocones  

3. 

Cum să utilizaţi Neocones  

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Neocones 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 
1. 

Ce este Neocones şi pentru ce se utilizează  

 
Acest medicament este utilizat pentru tratamentul adjuvant al alveolitelor după controlul şi curăţarea 
alveolară. 

 
 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Neocones 

 
Nu utilizaţi Neocones:  
 

dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la benzocaină (sau la anestezicele de tip ester), la neomicină şi/sau 
la antibioticele din acelaşi grup (aminoglicozide) sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui 
medicament (enumerate la punctul 6). 

în cazul dentiţiei temporare (la copii cu vârstă sub 12 ani). 

 
Atenţionări şi precauţii 

la copii deoarece poate determina methemoglobinemie 

în cazul în care pacientul a efectuat tratament cu neomicină în luna precedentă extracţiei dentare, până 
când sunt eliminate toate riscurile de apariţie a rezistenţei bacteriene. 

Înaintea tratamentului cu Neocones, sportivii trebuie atenţionaţi că acest medicament conţine o 
substanţă activă care poate să determine rezultate pozitive ale testelor anti-doping. 

 

Page 2
background image

 

Neocones cu alte medicamente 
Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizaţi, aţi utilizat recent sau s-ar putea să utilizaţi 
orice alte medicamente. 
 
Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 
 
Ţinând cont de prezenţa neomicinei, care este o aminoglicozidă cu potenţial ototoxic şi de posibilitatea 
absorbţiei sistemice a acesteia, nu se recomandă utilizarea acestui medicament în timpul sarcinii. 
Aminoglicozidele sunt excretate în laptele matern în cantităţi foarte mici. Nu există date referitoare la 
excreţia benzocainei în laptele matern. Cu toate acestea, ţinând cont de modul de administrare, alăptarea este 
posibilă în timpul efectuării tratamentului cu aceste creioane dentare. 
 
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 
Acest medicament poate afecta capacitatea de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. 
 
3. 

Cum să utilizaţi Neocones 

 
Acest medicament este indicat doar pentru administrare dentară. 
Se prelevează printr-o metodă aseptică din flacon 1-2 creioane care se inserează în alveola dentară după 
controlul şi curăţarea acesteia. 
Creioanele pot fi tăiate dacă trebuie inserate într-o alveolă foarte mică. 
Forma creioanele permite apucarea uşoară a acestora cu ajutorul unei pense. 
 
Dacă utilizaţi mai mult Neocones decât trebuie
 
 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră 
sau farmacistului. 
 
4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 
Acestea pot fi reacţii alergice cu sensibilizare de grup încrucişată cu derivaţii acidului paraaminobenzoic 
(sulfamide, anumite anestezice locale, conservanţi, coloranţi) şi reacţii alergice la neomicină. 
 
Raportarea reacţiilor adverse
 
Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea 
includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse 
direct prin intermediul sistemului naţional de raportare:  
Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale

 

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1 
Bucureşti 011478- RO  
Tel: + 4 0757 117 259

 

Fax: +4 0213 163 497

 

e-mail: 

[email protected]

  

Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui 
medicament.

 

 
5. 

Cum se păstrează Neocones 

 
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original. 
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie și flacon după EXP. 
Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective. 

Page 3
background image

 

 
 
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 
6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conţine Neocones
 

Substanţele active sunt: neomicina și benzocaina. Un creion dentar conţine sulfat de neomicină 15400 
UI şi benzocaină 5,00 mg. 

Celelalte componente sunt: amidon de grâu, celuloză microcristalină, stearat de magneziu, lactoză 
monohidrat. 

 
Cum arată Neocones şi conţinutul ambalajului 
 
Neocones este disponibil sub formă de creioane dentare mici, albe, inodore. 
Neocones este ambalat în cutii cu un flacon din sticlă brună a 50 creioane dentare. 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 
 
Laboratoires SEPTODONT 
58, rue du Pont de Créteil, 94107 Saint-Maur-des-Fossés Cedex, Franţa 
 
Acest prospect a fost revizuit în mai 2015.
 
 
Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 

http://www.anm.ro