NEO-ANGIN - PROSPECT

Prospectul pentru NEO-ANGIN - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: NEO-ANGIN
Substanța activă: COMBINATII
Concentrația: -
Cod atc: R02AA03
Acțiune terapeutică: MEDICAMENTE PENTRU ZONA ORO-FARINGIANA ANTISEPTICE
Prescripție: OTC
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_617_31.03.08.pdf
Ambalaj: Cutie x 2 blist. PVC-PVDC/Al x 12 pastile
Cod cim: W10568001
Firma producătoare: DIVAPHARMA GMBH - GERMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

1

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 617/2008/01                                                                

Anexa 1 

                                                                                                                                                                    Prospect 

 

 

 

 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 
 

Neo-Angin, pastile 

Alcool 2,4 diclorobenzilic/amilmetacrezol/levomentol 

 
 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament deoarece 
conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

Utilizaţi  întotdeauna  acest  medicament  conform  indicaţiilor  din  acest  prospect  sau  indicaţiilor  medicului 
dumneavoastră sau farmacistului.  
-  

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-1 recitiţi. 

Întrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau recomandări.  

Dacă manifestați orice reacţii adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 Dacă după 4-5 zile nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi unui 
medic. 

 

 

Ce găsiţi în acest prospect:

 

1. 

Ce este Neo-Angin şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Neo-Angin  

3. 

Cum să utilizaţi Neo-Angin  

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Neo-Angin  

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 

1.       Ce este Neo-Angin şi pentru ce se utilizează

 

 
Neo-angin este indicat ca tratament adjuvant în infecţii ale cavităţii bucale şi gâtului. 
 

2.        Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Neo-Angin 
 
Nu utilizaţi Neo-Angin

 

dacă  sunteţi  alergic  la  alcool  2,4  diclorobenzilic,  amilmetacrezol,  levomentol  sau  la  oricare 

dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la punctul 6);  
-  

la copii cu vârsta sub 6 ani. 

 

Atenţionări şi precauţii 

Înainte să utilizaţi Neo-Angin, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.  
Dacă  simptomatologia  persistă  mai  mult  de  4-5  zile,  se  recomandă  reevaluarea  diagnosticului  şi  a 
tratamentului. 

 
Neo-Angin împreună cu alte medicamente 

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent sau s-ar putea să luați orice alte 
medicamente. 
 
Nu se cunosc interacţiuni cu alte medicamente. 
 

Neo-Angin împreună cu alimente şi băuturi 

Neo-Angin se administrează independent de orele de masă. 
 


Page 2
background image

 

2

Sarcina şi alăptarea 

 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, adresaţi-
vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
Datorită informaţiilor insuficiente, nu pot fi eliminate total riscurile asupra fătului. De 
aceea, prescrierea medicamentului la gravide şi în timpul alăptării trebuie făcută cu precauţie. 
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Neo-Angin nu afectează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. 
 

Neo-angin  conţine  zahăr  şi  glucoză.

  Dacă  medicul  dumneavoastră  v-a  atenţionat  ca  aveţi  intoleranţă  la 

unele categorii de glucide, vă rugăm să-1 întrebaţi înainte de a lua acest medicament. 
O  pastilă  Neo-angin  conţine  1,14  g  glucoză  şi  1,42  g  zahăr  (echivalent  cu  aproximativ  0,22  unităţi 
carbohidrat). Acest fapt trebuie luat în considerare în cazul pacienţilor cu diabet zaharat.  Neo-Angin poate 
afecta dinţii (cauzând carii). 
 

Neo-Angin conţine roşu coşenilă A 

(E 124) care poate provoca reacţii alergice. 

 

3. 

 

Cum să utilizaţi Neo-Angin  

 
Utilizaţi întotdeauna  acest  medicament  exact aşa cum  este descris în  acest prospect sau  aşa cum v-a spus 
medicul  dumneavoastră  sau  farmacistul.  Discutaţi  cu  medicul  dumneavoastră  sau  cu  farmacistul  dacă  nu 
sunteţi sigur. 
 
Adulţi  şi  copii  cu  vârsta  peste  6  ani:  dacă  medicul  nu  vă  recomandă  altfel,  doza  recomandată  este  de  o 
pastilă Neo-Angin la 2-3 ore. Doza maximă este de 6 pastile pe zi. 
 
Medicamentul  trebuie  administrat  pe  cale  bucofaringiană.  Pastila  trebuie  lăsată  să  se  dizolve  încet  în 
cavitatea bucală. 
Fără recomandarea medicului, Neo-Angin nu trebuie administrat mai mult de 4-5 zile. 
 

Dacă utilizaţi mai mult Neo-Angin decât trebuie

 

Nu s-au semnalat cazuri de supradozaj la om. 
 

Dacă uitaţi să utilizaţi Neo-Angin 

 

Dacă aţi uitat să luaţi Neo-angin sau aţi luat mai puţin, continuaţi direct cu următoarea doză. Nu luaţi o doză 
dublă pentru a compensa doza uitată. 
 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră 
sau farmacistului. 
 

4. 

 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca  toate  medicamentele,  acest  medicament  poate  provoca  reacţii  adverse,  cu  toate  că  nu  apar  la  toate 
persoanele. 
 
După utilizarea Neo-Angin au fost observate următoarele reacţii adverse: 
 
Foarte rare (afectează mai puţin de 1 din 10000 persoane): iritaţii ale mucoasei bucale şi gastrice.  
 
Teoretic, pot să apară, de asemenea, reacţii alergice. 

  

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului.  Acestea 
includ  orice  reacţii  adverse  nemenţionate  în  acest  prospect.  De  asemenea,  puteţi  raporta  reacţiile  adverse 
direct  prin  intermediul  sistemului  naţional  de  raportare,  ale  cărui  detalii  sunt  publicate  pe  website-ul 
Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/. Raportând reacţiile 
adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament.   


Page 3
background image

 

3

 

 
5. 

 

Cum se păstrează Neo-Angin 

 
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
Nu  utilizaţi  Neo-Angin  după  data  de  expirare  înscrisă  pe  cutie  şi  blister,  după  EXP.  Data  de  expirare  se 
referă la ultima zi a lunii respective.  
A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original. 
Nu  aruncaţi  niciun  medicament  pe  calea  apei  sau  a  reziduurilor  menajere.  Întrebaţi  farmacistul  cum  să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 

6.       

 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 

Ce conţine Neo-Angin  

 

-

 

Substanţele active sunt alcool 2,4 diclorobenzilic, amilmetacrezol şi levomentol. Fiecare pastilă 
conţine alcool 2,4 diclorobenzilic 1,2 mg, amilmetacrezol 0,6 mg şi levomentol 5,9 mg.  

-

 

Celelalte componente sunt: ulei de anason, ulei de mentă, zahăr, glucoză sirop, roşu coşenilă A 
(E 124), acid tartric. 

 

Cum arată Neo-Angin şi conţinutul ambalajului 

Pastile rotunde, de culoare roşie, uşor biconvexe şi uşor transparente. 

 
M

ă

rimea ambalajului

 

Cutie cu 2 blistere din PVC-PVDC/A1 a câte 12 pastile 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 

 
DIVAPHARMA GmbH 
Motzener Strasse 41, D-12277, Berlin, Germania 
 

Acest prospect a fost revizuit în  septembrie 2016.