NEFROSOL cu 4 mmol/l potasiu - PROSPECT

Prospectul pentru NEFROSOL cu 4 mmol/l potasiu - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: NEFROSOL cu 4 mmol/l potasiu
Substanța activă: COMBINATII
Concentrația: -
Cod atc: B05ZB
Acțiune terapeutică: SOLUTII PENTRU HEMODIALIZA SI HEMOFILTRARE SOLUTII PENTRU HEMOFILTRARE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_10467_20.12.17.pdf
Ambalaj: Cutie cu 2 pungi din PP formate dintr-o camera mare care contine 4445ml solutie de bicarbonat si o camera mica ce contine 555ml solutie de electroliti separate printr-un sept.
Cod cim: W63839001
Firma producătoare: B. BRAUN AVITUM AG - GERMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 10467/2017/01                                                              

Anexa

 

                                                                                                                                                                    

Prospect 

   
 

Prospect: Informații pentru pacient   

 

Nefrosol cu 4 mmol/l potasiu soluție pentru hemofiltrare 

 
 

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a vi se administra acest medicament 
deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră

.

 

Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți. 

Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 
Ce găsiți în acest prospect 

1. 

Ce este Nefrosol cu 4 mmol/l potasiu și pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să știți înainte să vi se administreze Nefrosol cu 4 mmol/l potasiu 

3. 

Cum să utilizați Nefrosol cu 4 mmol/l potasiu 

4. 

Reacții adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Nefrosol cu 4 mmol/l potasiu 

6. 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 
 

1. 

Ce este Nefrosol cu 4 mmol/l potasiu și pentru ce se utilizează 

 
Nefrosol cu 4 mmol/l potasiu este o soluție pentru hemofiltrare. Este destinată utilizării la pacienți cu 
insuficiență renală acută, atunci când rinichii nu mai pot să elimine reziduurile din sânge. 
Hemofiltrarea continuă este o procedură care se utilizează pentru eliminarea reziduurilor din sânge, 
care altfel ar fi excretate în urină prin intermediul rinichilor. Soluția corectează echilibrul hidric și 
asigură faptul că pierderile de săruri (electroliți) sunt recuperate în timpul tratamentului. 
 
 

2. 

Ce trebuie să știți înainte să vi se administreze Nefrosol cu 4 mmol/l potasiu 

 
Nefrosol cu 4 mmol/l potasiu nu trebuie administrat dacă

 

aveți o concentrație anormal de ridicată de potasiu în sânge (hiperkaliemie) 

sângele dumneavoastră conține concentrații anormal de scăzute de acizi (alcaloză metabolică). 

 
Procedura de hemofiltrare în sine nu trebuie utilizată dacă 

aveți insuficiență renală în asociere cu o rată metabolică foarte ridicată (stare hipercatabolică), 

situație în care acumularea reziduurilor în organismul dumneavoastră nu mai poate fi remediată prin 
hemofiltrare 

aveți un flux sanguin slab la locul de introducere a canulei în venă 

prezentați un risc crescut de sângerare deoarece vi se administrează medicamente pentru 

prevenirea coagulării sângelui (anticoagulare sistemică). 
 

Atenționări și precauții

 

 
Înainte să vi se administreze Nefrosol cu 4 mmol/l potasiu, adresați-vă medicului dumneavoastră sau 
farmacistului. 
 
Înainte de hemofiltrare și în timpul acesteia, vi se vor monitoriza tensiunea arterială, echilibrul hidric, 
echilibrul sărurilor (electrolitic), echilibrul acido-bazic și funcția renală. Vi se va verifica periodic 
nivelul zahărului din sânge și al fosfatului. 
 


Page 2
background image

Mai mult, concentrația serică de potasiu va fi monitorizată înaintea hemofiltrării și în timpul acesteia. 

 
Nefrosol cu 4 mmol/l potasiu împreună cu alte medicamente 

 
Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați 
orice alte medicamente. 
 
Concentrația celorlalte medicamente în sângele dumneavoastră se poate reduce în timpul hemofiltrării, 
iar medicul dumneavoastră va lua în considerare acest lucru. 
 
Interacțiunile cu alte medicamente pot fi evitate dacă există siguranța că se utilizează doza corectă de 
soluție pentru hemofiltrare și prin monitorizare atentă. 
 
Vor fi avute în vedere următoarele interacțiuni: 

Perfuziile administrate în terapie intensivă pot modifica compoziția sângelui și statusul hidric. 

Este posibil ca efectele toxice ale anumitor medicamente utilizate pentru tratamentul slăbiciunii 

inimii (medicamente care conțin digitală) să nu fie vizibile dacă nivelul de potasiu sau de magneziu 
din organismul dumneavoastră este prea ridicat sau dacă nivelul de calciu este prea scăzut. Dacă aceste 
niveluri sunt corectate prin hemofiltrare, efectele toxice pot apărea ulterior și pot cauza, de exemplu, 
un ritm cardiac anormal. Dacă aveți un nivel scăzut de potasiu sau un nivel ridicat de calciu în sânge, 
digitala poate avea efecte toxice la doze mai mici decât cele utilizate în mod obișnuit pentru tratament. 

Vitamina D și medicamentele care conțin calciu pot mări riscul ca nivelul de calciu din sânge să 

crească la valori anormal de mari (hipercalcemie). 

Utilizarea suplimentară a hidrogenocarbonatului de sodiu poate mări riscul de apariție a unui 

nivel anormal de scăzut al acidului în sânge (alcaloză metabolică). 
 

Sarcina, alăptarea și fertilitatea 
 

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, 
adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a vi se administra acest 
medicament. 
 
În prezent nu se cunosc date cu privire la utilizarea soluțiilor pentru hemofiltrare în timpul sarcinii. Cu 
toate acestea, deoarece toate componentele acestui medicament sunt substanțe care există în mod 
natural și care doar înlocuiesc aceleași substanțe pierdute din organism în timpul hemofiltrării, nu sunt 
de așteptat riscuri pentru copil în timpul sarcinii și alăptării și nici efecte asupra fertilității. 
 

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor 

 
Acest medicament se administrează în mod normal pacienților imobilizați într-un spital/centru de 
dializă. Acest lucru exclude conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor. 
 
 

3. 

Cum să utilizați Nefrosol cu 4 mmol/l potasiu 

 

Acest medicament vi se va administra numai sub supravegherea unui medic cu experiență în tehnicile 
de hemofiltrare. 
 
Medicul va decide care este doza adecvată pentru dumneavoastră, ținând cont de starea dumneavoastră 
clinică, de greutatea dumneavoastră corporală și de starea dumneavoastră metabolică. Dacă nu se 
prescrie altfel, se recomandă o viteză de filtrare de 20-25 ml/kg greutate corporală și oră la pacienții de 
toate vârstele pentru eliminarea substanțelor care sunt excretate în mod normal în urină. 
 
Vi se administrează soluția pentru hemofiltrare gata de utilizare prin tuburile aparatului de 
hemofiltrare (așa-numita circulație extracorporală), utilizându-se o pompă de perfuzie. 
 


Page 3
background image

Tratamentul insuficienței renale acute se efectuează pe o perioadă limitată și se încheie în momentul în 
care funcția renală este recuperată complet. 
 

Dacă vi se administrează mai mult Nefrosol cu 4 mmol/l potasiu decât este recomandat 

 
Nu au fost raportate situații care pun viața în pericol după administrarea dozei prescrise din acest 
medicament. Administrarea poate fi oprită imediat, dacă este necesar. 
 
O administrare neechilibrată poate determina prezența unei cantități prea mari sau prea mici de lichide 
în organism (hiperhidratare sau deshidratare). Această situație poate deveni vizibilă prin modificări ale 
tensiunii arteriale sau ale pulsului. 
 
Poate surveni supradozajul cu hidrogenocarbonat dacă se administrează un volum prea mare de soluție 
pentru hemofiltrare. Acesta poate duce la un nivel anormal de scăzut al acidului în sânge (alcaloză 
metabolică), o cantitate mai mică de calciu dizolvat în sânge (scăderea nivelului de calciu ionic) sau 
crampe musculare (tetanie). 
 
Un supradozaj poate reprezenta cauza unei insuficiențe cardiace și/sau a unei congestii pulmonare și 
poate determina modificări ale echilibrului sărurilor (electrolitic) și ale echilibrului acido-bazic. 
 
Medicul dumneavoastră va decide asupra tratamentului adecvat. 
 
Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului 
dumneavoastră sau farmacistului.

 

 
 
4. 

Reacții adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 
În prezent, nu au fost raportate reacții adverse asociate cu acest medicament; cu toate acestea, 
următoarele reacții adverse sunt posibile. Frecvența acestor reacții adverse este necunoscută (nu poate 
fi estimată din datele disponibile): 
O cantitate prea mare sau prea mică de lichide în organism (hiperhidratare sau deshidratare), nivel 
anormal al sărurilor (electroliților) – de exemplu o cantitate prea mare de potasiu în sânge 
(hiperkaliemie) –, nivel scăzut al fosfatului în sânge (hipofosfatemie), nivel crescut al zahărului în 
sânge (hiperglicemie), nivel anormal de scăzut al acidului în sânge (alcaloză metabolică), tensiune 
arterială ridicată sau scăzută (hipertensiune arterială sau hipotensiune arterială), senzație de rău 
(greață), stare de rău (vărsături) și crampe musculare. 

 

Raportarea reacțiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau 
asistentei medicale. Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, 
puteţi raporta reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii 
sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din 
România http://www.anm.ro/. 
Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România 
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1 
București 011478 - RO 
Tel: + 4 0757 117 259 
Fax: +4 0213 163 497 
e-mail:  [email protected] 
Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament. 
 

5. 

Cum se păstrează Nefrosol cu 4 mmol/l potasiu 


Page 4
background image

 

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor. 
 
Nu trebuie să vi se administreze acest medicament după data de expirare înscrisă pe pungă și pe cutie 
după „EXP”. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective. 
 

Condi

ț

ii de p

ă

strare 

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C. 
A nu se păstra la frigider sau congela. 
 

Condi

ț

ii de p

ă

strare dup

ă

 preg

ă

tirea solu

ț

iei gata de utilizare 

Produsul amestecat trebuie utilizat imediat. Produsul amestecat este stabil din punct de vedere fizico-
chimic timp de 24 ore la temperatura de 25°C. 
 
 

6. 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 

Ce conține Nefrosol cu 4 mmol/l potasiu 

 

Substanțele active sunt: 

Compartimentul mic 

Soluție de electroliți 

Compartimentul mare 

 

Soluție de bicarbonat 

555 ml 

conțin 

la 

 

1000 ml 

4445 ml 

conțin 

la 

 

1000 ml 

Clorură de sodiu 

2,34 g 

4,21 g 

27,47 g 

6,18 g 

Clorură de potasiu 

1,49 g 

2,68 g 

— 

— 

Clorură de calciu dihidrat 

1,10 g 

1,98 g 

— 

— 

Clorură de magneziu hexahidrat 

0,51 g 

0,91 g 

— 

— 

Glucoză monohidrat 
echivalent cu glucoză anhidră 

5,49 g 

5,0 g 

9,90 g 

9,0 g 

— 

— 

Bicarbonat de sodiu 

— 

— 

15,96 g 

3,59 g 

 

Electroliți:

 

[mmol/com

partiment]

[mmol/l]  [mmol/com

partiment]

[mmol/l] 

Na

+

 

40,0 

72 

660 

149 

K

+

 

20,0 

36,0 

— 

— 

Ca

2+

 

7,5 

13,5 

— 

— 

Mg

2+

 

2,5 

4,5 

— 

— 

Cl

-

 

95,0 

171 

470 

106 

HCO

3

-

 

— 

— 

190 

42,8 

Osmolaritate teoretică [mOsm/l] 

                347

                 297 

 

Compoziția soluției pentru hemofiltrare gata de utilizare, după amestecare: 
 

1000 ml soluție pentru hemofiltrare gata de utilizare conțin [mmol/l]: 
Na

+

 

140 

K

+

 

4,0 

Ca

2+

 

1,5 

Mg

2+

 

0,5 

 
Cl

-

 

113 

HCO

3

-

 

35,0 

Glucoză anhidră 

5,6 (echiv. cu 1,0 g) 

 


Page 5
background image

Osmolaritate teoretică [mOsm/l] 

300 

pH 

7,0-8,0 

 

Celelalte componente sunt: 

 

Solu

ț

ia de electroli

ț

i (compartimentul mic) 

Acid clorhidric 25% (pentru ajustarea pH-ului), apă pentru preparate injectabile 
 

Solu

ț

ia de bicarbonat (compartimentul mare) 

Dioxid de carbon (pentru ajustarea pH-ului), apă pentru preparate injectabile 
 

Cum arată Nefrosol cu 4 mmol/l potasiu și conținutul ambalajului 

 
Soluție pentru hemofiltrare 
Soluție limpede, incoloră, fără particule vizibile 
 
Acest medicament este disponibil într-o pungă bicompartimentată. Amestecând ambele soluții prin 
deschiderea sigiliului dintre cele două compartimente se obține soluția pentru hemofiltrare gata de 
utilizare. 
 
Cutie cu 2 pungi a câte 5000 ml (pungi bicompartimentate, 4445 ml și 555 ml)  
 

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul 
 

B. Braun Avitum AG 
Schwarzenberger Weg 73-79 
34212 Melsungen 
Germania 
 
 

Acest medicament este autorizat în Statele Membre ale Spațiului Economic European sub 
următoarele denumiri comerciale: 

Austria, Germania, Luxemburg:    Duosol mit 4 mmol/l Kalium Hämofiltrationslösung 
Bulgaria:  

 

                       Дуосол 4 mmol/l калий, разтвор за хемофилтрация 

Croatia: 

                                   Duosol s 4 mmol/l kalija otopina za hemofiltraciju 

Republica Cehă: 

                       Duosol s 4 mmol/l kalia 

Denmarca, Norvegia, Suedia: 

Duosol Kalium 4 mmol/l 

Grecia: 

                                    Duosol with 4 mmol/l Potassium διάλυμα αιμοδιήθησης 

Estonia: 

                                    Duosol koos 4 mmol/l kaaliumiga, hemofiltratsioonilahus 

Finlanda: 

                                    Duosol cum 4 mmol/l Kalium hemofiltraationeste 

Franţa: 

                                    Subsol avec 4 mmol/l potassium, solution pour hémofiltration 

hémodialyse  
                                                            et hémodiafiltration 
Ungaria: 

                                   Nefrosol 4 mmol/l kálium hemofiltrációs oldat 

Irlanda: 

                                   Nefrosol with 4 mmol/l Potassium solution for haemofiltration 

Italia:                                                 Duosol con 4 mmol/l di potassio soluzione per emofiltrazione 
Letonia: 

                                   Duosol ar 4 mmol/l kālija šķīdums hemofiltrācijai 

Lituania: 

                                   Duosol K 4 hemofiltracijos tirpalas 

Portugalia:                                     Duosol com potássio 4 mmol/l, solução para hemofiltração 
România: 

                                   Nefrosol cu 4 mmol/l potasiu, soluţie pentru hemofiltrare 

Slovenia: 

                                    Duosol s 4 mmol/l kalija raztopina za hemofiltracijo 

Spania: 

                                    Priosol con 4 mmol/l de Potasio solución para hemofiltración 

Olanda: 

                                     Duosol met 4 mmol/l Kalium, oplossing voor hemofiltratie  

Marea Britanie: 

                         Duosol with 4 mmol/l Potassium solution for haemofiltration 

 

Acest prospect a fost revizuit în Martie 2021

.

 

 


Page 6
background image

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
 
 

Urm

ă

toarele informa

ț

ii sunt destinate numai profesioni

ș

tilor din domeniul s

ă

n

ă

t

ăț

ii: 

 
Instrucțiuni de pregătire a soluției pentru hemofiltrare gata de utilizare 
 
Înainte de utilizare, recipientul și soluția trebuie inspectate vizual. Soluția pentru hemofiltrare trebuie 
utilizată numai dacă recipientul (folia exterioară și punga bicompartimentată), sigiliul de tip bandă și 
conectorii sunt nedeteriorate și intacte și dacă soluția este limpede, incoloră și nu conține particule 
vizibile. 
 
Îndepărtați folia exterioară numai imediat înainte de utilizare. 
 

1. 

Îndepărtați folia exterioară. 

 

2. 

Așezați punga întinsă pe o suprafață plană, 

curată. 

 

3. 

Apăsați compartimentul mai mic al pungii cu 

ambele mâini, până când sigiliul de tip bandă se 
desface complet, pe întreaga lungime. 

 

4. 

Asigurați-vă că amestecați bine conținutul, 

răsucind punga de 5 ori înainte și înapoi. 

 

 
Administrarea soluției pentru hemofiltrare gata de utilizare 
 
Soluția pentru hemofiltrare trebuie încălzită la aproximativ temperatura corpului utilizând un încălzitor 
integrat sau extern. Soluția nu trebuie perfuzată în nicio situație dacă temperatura acesteia este mai 
scăzută decât temperatura camerei. 


Page 7
background image

 
În timpul utilizării acestui medicament, în cazuri rare s-a observat apariția în tuburi a unui precipitat 
alb de carbonat de calciu, mai ales în apropierea unității pompei și a unității de încălzire. De aceea, 
soluția din tuburi trebuie inspectată vizual cu atenție la fiecare 30 minute în timpul hemofiltrării, 
pentru a exista siguranța că soluția din sistemul de tuburi este limpede și nu s-a format un precipitat. 
De asemenea, soluția se poate precipita în cazul unei întârzieri considerabile după inițierea 
tratamentului. Dacă se observă apariția unui precipitat, soluția și tuburile trebuie înlocuite imediat, iar 
pacientul trebuie monitorizat cu atenție. 
 
Pentru o singură utilizare. Orice porțiune de soluție neutilizată și orice recipiente deteriorate trebuie 
aruncate.