MILGAMMA® (vezi B03BA51) - PROSPECT

Prospectul pentru MILGAMMA® (vezi B03BA51) - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: MILGAMMA® (vezi B03BA51)
Substanța activă: COMBINATII
Concentrația: -
Cod atc: A11DBN1
Acțiune terapeutică: VITAMINA B1 SI COMBINATII CU VITAMINA B6 SI B12 VITAMINA B1 IN COMBINATII CU VIT. B6 SI/SAU VIT. B12
Prescripție: P-6L
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_12179_28.06.19.pdf
Ambalaj: Cutie x 2 blist. PVC/PVdC x 10 draj.
Cod cim: W01731001
Firma producătoare: DRAGENOPHARM APOTHEKER PUSCHL GMBH&CO. KG - GERMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

AU

TORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 4323/2004/01-02-03                               Anexa 1                                                                                                                                                                                  

Prospect 

 
 

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR 

 

Milgamma drajeuri  

benfotiamină / cianocobalamină  

 
 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament 

deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.  
 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.  

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.  

 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. 

Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră.  

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 

Ce găsiţi în acest prospect: 
1. 

Ce este Milgamma  

şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Milgamma  

3. 

Cum să utilizaţi Milgamma  

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Milgamma  

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 
1. 

Ce este Milgamma și pentru ce se utilizează 

 

Milgamma  este  un  medicament  ce  conţine  două  substanţe  active:  benfotiamină  (vitamina  B

1

)  şi 

cianocobalamină (vitamina B

12

).  

Milgamma

 

este utilizat pentru tratamentul unor a

fecţiuni  ale sistemului nervos de diferite origini, 

neuropatie (degradarea nervilor) şi polineuropatie (diabetică, alcoolică etc), nevralgii, zona zoster, pareze 

ale nervului facial, leziuni miocardice determinate de carenţe de vitamina B

1

, afecţiuni reumatice, mialgii, 

tulburări generate de suprasolicitare la pacienţii adulţi.

  

 
 
2. 

Ce trebuie să știți înainte să utilizaţi Milgamma 

  
Nu 

luați Milgamma  

dacă sunteţi hipersensibil (alergic) la tiamină, cianocobalamină sau la oricare dintre celelalte 
componente ale Milgamma; 

dac

ă aveți o tumoră malignă; 

 

Copii și adolescenți 

Nu există date privind utilizarea Milgamma la copii și adolescenți (cu vârsta sub 18 ani). De aceea 
Milgamma nu trebuie administrat la copii. 
 

Atenționări și precauții 

dacă utilizaţi Milgamma de mai mult de 6 luni, deoarece aceasta poate cauza neuropatii; 

dacă aveţi psoriazis, deoarece cianocobalamina din compoziţia Milgamma poate agrava manifestările 
cutanate; 

dacă sunteți gravidă sau dacă alăptați. 

 

 

Milgamma împreună cu alte medicamente 

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent sau s-ar putea să luaţi orice 
alte medicamente. 
 

Page 2
background image

 

Dacă luaţi levodopa, un medicament pentru epilepsie, efectul acestuia poate fi redus de Milgamma. De 

aceea administrarea concomitentă nu este recomandată. 
 

Dacă luaţi anumite antibiotice (medicamente ce tratează infecţii), antagonişti ai clorhidratului de 

piridoxină, cum sunt: hidralazină, izoniazidă (INH), cicloserină, D-penicilamină, efectul clorhidratului de 

piridoxină din compoziţia Milgamma  poate fi redus.  
 

Dacă sunteţi tratat de cancer cu o substanţă numită 5-fluoruracil, efectul Milgamma  poate fi redus. 
 

Deasemenea, utilizarea îndelungată a contraceptivelor orale ce conţin estrogen pot determina reducerea 
efectului clorhidratului d

e piridoxină din compoziţia Milgamma. 

 

Vă rugăm să reţineţi că aceste atenţionări se referă şi la medicamente utilizate în ultima perioadă de timp.  
 
Milgamma 

împreună  cu alimente, băuturi și alcool 

Milgamma  

se poate administra cu sau fără alimente.  

 
Sa

rcina şi alăptarea 

 

Dacă  sunteţi  gravidă  sau  alăptaţi,  credeţi  că  aţi  putea  fi  gravidă  sau  intenţionaţi  să  rămâneţi  gravidă, 

adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 

Milgamma trebuie folosit cu precauție în timpul sarcinii și numai după o evaluare riguroasă a riscurilor și 
beneficiilor. 
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor  
Milgamma  

nu influenţează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. 

 
Milgamma 

conține lactoză monohidrat și zahăr. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveţi 

intoleranţă la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament. 
 
Milgamma drajeuri 

conţine ulei de ricin. Aceasta vă poate provoca jenă gastrică şi diaree. 

 
 
3. 

Cum să utilizați Milgamma 

 

Luaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutaţi cu medicul 

dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 

Doza uzuală este de 1 drajeu Milgamma, de 4 ori pe zi.  

Dacă  sunteţi  în  convalescenţă  sau  dacă  îl  utilizaţi  ca  adjuvant,  doza  recomandată  este  de  1-2 drajeuri 
Milgamma. 
 

Trebuie să înghiţiţi drajeul nemestecat (întreg), cu puţin lichid. 
 

Copii și adolescenți 

Siguranța și eficacitatea utilizării Milgamma la copii și adolescenți nu a fost încă stabilită. Nu există date 
disponibile. 
 

Dacă ați utilizat mai mult Milgamma decât trebuie  

Dacă aţi luat din greşeală un număr prea mare de drajeuri, în mod normal nu este nevoie de intervenţie 

medicală. Nu au fost semnalate până în prezent cazuri de intoxicaţii sau supradozaj. 
 

Dacă ați uitat să utilizați Milgamma  

Dacă aţi uitat, din greşeală, să luaţi doza zilnică, luaţi doza următoare ca de obicei.  

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. 
 

Dacă ați încetaţi să utilizaţi Milgamma 

Întreruperea tratamentului poate afecta reuşita terapeutică. În  cazul în care apar orice reacţii adverse 

neplăcute vă rugăm să vă adresaţi medicului dumneavoastră.  
 

Page 3
background image

 

Dacă  aveţi  orice  întrebări  suplimentare  cu  privire  la  acest  medicament, adresaţi-vă  medicului 

dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 
4. 

REACŢII ADVERSE POSIBILE 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament 

poate  provoca  reacţii  adverse,  cu  toate  că  nu  apar  la toate 

persoanele. 
 

Următoarele reacții adverse au fost raportate: 
Foarte rare (

afectează mai puțin de 1 din 10000 utilizatori): 

• 

erupții cutanate circumscrise tranzitorii însoțite sau nu de mâncărime, 

• 

erupții cutanate supranivelate, 

• 

reacții alergice severe însoțite de șoc, 

• 

senzație de rău digestiv. 

 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau  farmacistului. Acestea 

includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse 

direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul 

Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medical

http://www.anm.ro

. Raportând 

reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui 
medicament. 
 
 
5. 

Cum se păstrează Milgamma 

 

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor. 
 

Nu utilizaţi Milgamma după data de expirare înscrisă pe cutie şi pe blister, după EXP. Data de expirare se 

referă la ultima zi a lunii respective. 
 

A se păstra la temperaturi sub 25°C, ferit de lumină şi căldură. 
 

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 

eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 
6. 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 

Ce conţine Milgamma  
-  

Substanţele active sunt benfotiamina (vitamina B

1

) şi cianocobalamina (vitamina B

12

). Fiecare drajeu  

 

conţine benfotiamină 50 mg şi cianocobalamină 0,250 mg. 

-  Celelalte componente sunt:  

 

 

Nucleu: l

actoză monohidrat, zahăr, amidon de porumb, gelatină, celuloză microcristalină, talc, acid  

 

 

stearic 
Strat de drajefiere: 

zahăr, talc, dextrină, sirop de glucoză-substanţă uscată, carbonat de calciu, shellac,  

ulei de ricin, dioxid de titan (E171), 

redbrilliant (E 104, E 122, E 124), ceară albă de albine, ceară  

carnauba 

 

Cum arată Milgamma şi conţinutul ambalajului 
Milgamma sunt drajeuri rotunde, convexe, de culoare vi

șinie. 

 
Milgamma este disponibil în cut

ii cu blistere care conţin 20, 50 sau 100 de drajeuri. 

 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă și fabricanții 
 
Wörwag Pharma GmbH&Co. KG  
Calwer Str. 7, 71034 Böblingen 
Germania 

 

 

Page 4
background image

 

 

Fabricanții 
Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH 
Göllstrasse 1, 84529 Tittmoning 
Germania 
 
Mauermann-Arzneimittel KG 
Heinrich-Knote-Strasse 2, 82341 Pöcking 
Germania  
 
Acest prospect a fost aprobat în aprilie 2014. 
 
 

MILGAMMA® (vezi B03BA51) se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 5 blist. PVC/PVdC x 10 draj.

Cutie x 5 blist. PVC/PVdC x 20 draj.