MILGAMMA NA - PROSPECT

Prospectul pentru MILGAMMA NA - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: MILGAMMA NA
Substanța activă: COMBINATII
Concentrația: -
Cod atc: A11DBN1
Acțiune terapeutică: VITAMINA B1 SI COMBINATII CU VITAMINA B6 SI B12 VITAMINA B1 IN COMBINATII CU VIT. B6 SI/SAU VIT. B12
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_9498_13.12.16.pdf
Ambalaj: Cutie cu 5 fiole din sticla bruna prevazute cu punct de rupere x 1 ml sol. inj.
Cod cim: W41647001
Firma producătoare: SOLUPHARM PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE GMBH - GERMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 9498/2016/01-02                                                                      

Anexa

 

                                                                                                                                                                                

Prospect 

 
 
 
 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

Milgamma NA soluţie injectabilă 

clorhidrat de tiamină, clorhidrat de piridoxină 

 
Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

-

 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

-

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

-

 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le 
poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

-

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 
 

Ce găsiţi în acest prospect: 
 

1. 

Ce este Milgamma NA şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Milgamma NA 

3. 

Cum să utilizaţi Milgamma NA 

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Milgamma NA 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 

1. 

Ce este Milgamma NA şi pentru ce se utilizează  

 

Milgamma NA este un medicament ce conţine două substanţe active: clorhidrat de tiamină (vitamina B

1

) şi 

clorhidrat de piridoxină (vitamina B

6

). 

Milgamma NA este utilizat pentru tratamentul afecţiunilor sistemului nervos determinate de un deficit 
dovedit de vitamina B

1

 (clorhidrat de tiamină) şi B

6

 (clorhidrat de piridoxină). 

 

 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi

 

Milgamma NA 

 
Nu utilizaţi Milgamma NA: 

dacă sunteţi alergic la substanțele active sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui 
medicament (enumerate la punctul 6). 

 

Atenţionări şi precauţii 

Înainte să utilizaţi Milgamma NA, adresaţi-vă

 

medicului dumneavoastră sau farmacistului.

 

-  

dacă apar manifestări precum tulburări ale respiraţiei, bătăi rapide ale inimii, erupţii pe piele sau 

colaps respirator (administrarea soluţiei injectabile ce conţine vitaminele B

1

 şi B

6

 poate determina foarte rar, 

reacţii de hipersensibilitate de tip şoc anafilactic). În acest caz, sunt necesare măsuri de resuscitare adecvate. 
-  

dacă apar parestezii (furnicături) la nivelul mâinilor şi picioarelor (semne de neuropatie senzorială 

periferică), în special când vitamina B

6

 este administrată pe o perioadă de timp mai îndelungată, la o doză 

zilnică mai mare de 50 mg sau în doze mari într-o perioadă mai scurtă de timp, s-a observat apariţia 
paresteziilor la nivelul mâinilor şi picioarelor. 
 


Page 2
background image

Milgamma NA împreună cu alte medicamente 

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizaţi, aţi utilizat recent sau s-ar putea să utilizaţi 
orice alte medicamente. 
În special, spuneţi medicului dumneavoastră dacă luaţi următoarele medicamente: 
-

 

L-Dopa (pentru tratamentul bolii Parkinson) - dozele terapeutice de vitamină B

6

 îi pot reduce 

eficacitatea 

-

 

Izoniazidă (pentru tratamentul tuberculozei) 

-

 

Cicloserină (pentru tratamentul tuberculozei) 

-

 

D-penicilamină (pentru tramentul unei boli genetice a ficatului numită boală Wilson) 

-

 

Soluții care conțin sulfiți (vitamina B

1

 are stabilitate mică în astfel de soluții). Alte vitamine se pot 

inactiva în prezenţa produşilor de metabolizare ai vitaminei B

1.

 

 

Milgamma NA împreună cu alimente, băuturi şi alcool 

Milgamma NA este soluţie injectabilă; se poate administra cu sau fără alimente.  

 
Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, adresaţi-
vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
 
Nu  există  date  suficiente  privind  expunerea  la  vitamine  din  grupul  B  în  timpul  sarcinii.  Datorită 
concentrațiilor  mari  de  vitamine,  nu  se  recomandă  utilizarea  acestui  medicament  sau  medicamentului  în 
timpul sarcinii și alăptării. 
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Milgamma NA nu influenţează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. 

 

 

3. 

Cum să utilizaţi Milgamma NA 

 
Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutaţi cu medicul 
dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 
Tratamentul iniţial: 
1 ml (1 fiolă) soluţie injectabilă Milgamma NA o dată pe zi. 
 
Tratamentul de întreţinere:  
1 - 2 ml (1 - 2 fiole) soluţie injectabilă Milgamma NA

,

 săptămânal. 

 

Modul de administrare 

Soluţia injectabilă se administrează intramuscular sau intravenos. În cazul administrării intravenoase, aceasta 
trebuie efectuată lent, pe o durată de peste 10 minute. 
 

Dacă utilizaţi mai mult Milgamma NA decât trebuie 

Milgamma NA vi se va administra de către personalul medical, deci este puțin probabil să primiți o doză mai 
mare. Dacă vi s-a administrat din greşeală mai mult decât trebuie Milgamma NA, adresaţi-vă imediat 
medicului dumneavoastră sau celui mai apropriat spital.  
 

Dacă uitaţi să utilizaţi Milgamma NA 

Dacă aţi uitat, din greşeală, să luaţi doza zilnică, luaţi doza următoare ca de obicei. Nu luaţi o doză 
dublă pentru a compensa doza uitată. 
 

Dacă încetaţi să utilizaţi Milgamma NA 

Vă rugăm să vă adresați medicului dumneavoastră sau farmacistului înainte de a înceta să utilizați Milgamma 
NA. 
Întreruperea tratamentului poate afecta reuşita terapeutică. În cazul în care apar orice reacţii adverse 
neplăcute vă rugăm să vă adresaţi medicului dumneavoastră.  


Page 3
background image

 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră 
sau farmacistului. 
 
 

4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 
Reacţii adverse posibile 
-

 

Foarte rare: reacții de hipersensibilitate - reacții alergice manifestate prin transpirații, creșterea bătăilor 
inimii, erupții pe piele, mâncărime, până la stări de șoc (scăderea severă a tensiunii arteriale). În cazul 
apariţiei unor reacţii de hipersensibilitate sistemică trebuie instituite măsuri de urgenţă. 

-

 

Cu frecvenţă necunoscută: neuropatie senzorială periferică, dacă este luată o perioadă de timp mai mare 
de  6  luni  (la  doze  mari  de  vitamina  B

6

)  -  afectarea  nervilor  periferici  manifestată  prin  furnicături  la 

nivelul membrelor. 

 
Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea 
includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse 
direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul 
Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/. Raportând reacţiile 
adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament. 
 
 

5. 

Cum se păstrează Milgamma NA 

 
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
Nu utilizaţi Milgamma NA după data de expirare înscrisă pe cutie şi pe fiolă, după EXP. Data de expirare se 
referă la ultima zi a lunii respective. 
 
A se păstra la frigider (2 - 8°C).          
A se ţine fiolele în cutia din carton, pentru a fi protejate de lumină. 
 
Nu aruncați nici un medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conţine Milgamma NA 

Substanţele active sunt: clorhidrat de tiamină (vitamina B

1

) şi clorhidrat de piridoxină (vitamina B

6

). 

Fiecare mililitru de soluţie injectabilă conţine clorhidrat de tiamină 100 mg, clorhidrat de piridoxină 50 mg. 

Celelalte componente sunt: acid tartric, apă pentru preparate injectabile. 

 

Cum arată Milgamma NA şi conţinutul ambalajului 

 
Soluție limpede, incoloră, 
 
Milgamma NA este disponibil în cutii care conţin 5 fiole sau 10 fiole din sticlă brună, prevăzute cu punct de 
rupere, a câte 1 ml soluţie injectabilă. 
 
 
 
 


Page 4
background image

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă 

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG 
Flugfeld-Allee 24, 71034 Böblingen, Germania 
 

 

 

Fabricantul

 

Solupharm Pharmazeutische Erzeugnisse GmbH 
Industriestrasse 3, 34212 Melsungen,  
Germania 

 
Acest prospect a fost revizuit în Noiembrie, 2021.

 

 

Alte surse de informaţii

 

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/.            
 
Următoarele informaţii sunt destinate numai medicilor şi profesioniştilor din domeniul sănătăţii: 

 

Tiamina  este  instabilă  în  soluții  neutre  sau  alcaline,  oxidante  sau  reducătoare;  de  aceea,  nu  se  recomandă  
administrarea  împreună  cu  carbonați,  acetați,  ioduri,  sulfat  de  fier,  citrat  aminoferic,  clorură  de  mercur, 
barbiturice,  riboflavină,  benzilpenicilină,  glucoză.  De  asemenea,  stabilitatea  este  slabă  în  soluții  conținând 
metabisulfiți  ca  antioxidant  sau  conservant.  Lumina,  căldura  și  agenții  oxidanți  pot  inactiva    soluțiile  de 
tiamină. Cuprul accelerează degradarea tiaminei.  
În soluțiile care conțin tiamină, vitamina B

12

 și alți factori ai complexului B sunt distruși rapid de produșii de 

degradare ai tiaminei (concentrațiile scăzute de ioni de fier pot preveni acest proces). 
 
 
 


MILGAMMA NA se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu 10 fiole din sticla bruna prevazute cu punct de rupere x 1 ml sol. inj.