MILGAMMA 100+100 mg - PROSPECT

Prospectul pentru MILGAMMA 100+100 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: MILGAMMA 100+100 mg
Substanța activă: COMBINATII
Concentrația: 100+100 mg
Cod atc: A11DBN1
Acțiune terapeutică: VITAMINA B1 SI COMBINATII CU VITAMINA B6 SI B12 VITAMINA B1 IN COMBINATII CU VIT. B6 SI/SAU VIT. B12
Prescripție: P6L
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_6226_07.03.14.pdf
Ambalaj: Cutie cu 2 blist. PVC-PVDC/Al x 15 draj.
Cod cim: W42092001
Firma producătoare: MAUERMANN-ARZNEIMITTEL KG - GERMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

1

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 6226/2014/01-02-03                                                     

Anexa 1

 

                                                                                                                                                                     Prospect 

 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

Milgamma

 

100 mg + 100 mg drajeuri 

Benfotiamină/clorhidrat de piridoxină 

 

 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

 

 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.  

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.  

 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor 
persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră.  

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 

Ce găsiţi în acest prospect: 

1.

 

Ce este Milgamma şi pentru ce se utilizează 

2.

 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Milgamma 

3.

 

Cum să utilizaţi Milgamma  

4.

 

Reacţii adverse posibile 

5.

 

Cum se păstrează Milgamma 

6.

 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 

1. 

CE ESTE MILGAMMA ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

 

 
Milgamma conţine benfotiamină şi clorhidrat de piridoxină.  
 
Benfotiamina reprezintă forma liposolubilă a vitaminei B

1

. Această substanţă este mult mai bine 

absorbită la nivelul corpului comparativ cu cantităţi egale de vitamină B

1

 hidrosolubilă. După 

absorbţia la nivel intestinal, benfotiamina este transformată în vitamina B

1

 care este substanţa activă.  

 
Clorhidratul de piridoxină este denumit şi vitamina B

6

.  

 
Aceste două vitamine reprezintă elemente nutritive esenţiale vieţii. În cazul în care aportul acestor 
substanţe este necorespunzător, se poate ajunge la instalarea unor carențe sau a unor boli neurologice 
sistemice. Aceste afecţiuni sunt corelate cu o tulburare funcţională a metabolismului nervos, iar 
urmările acestora pot fi reprezentate de dureri şi tulburări ale sensibilităţii, în special la nivelul 
picioarelor.  
 
Milgamma

 

este utilizată pentru

 

tratarea unor boli ale sistemului nervos determinate de un deficit 

dovedit de vitamină B

1

 (tiamină) si B

(piridoxină).  

 
 
 

2. 

CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI MILGAMMA

 

 
Nu utilizaţi Milgamma 

dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la tiamină, benfotiamină, clorhidrat de piridoxină sau la 
oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la punctul 6); 

-

 

dacă sunteți gravidă și alăptați. 
 

Atenţionări şi precauţii 


Page 2
background image

 

2

Utilizarea Milgamma timp îndelungat (mai mult de 6 luni), în doză mare poate determina neuropatii. 
 

Milgamma împreună cu alte medicamente 

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte 
medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală sau remedii naturiste. 
 
Piridoxina  creşte  metabolizarea  periferică  a  levodopa,  scăzând  eficacitatea  acesteia.  Prin  urmare, 
pacienţilor cu boală Parkinson aflați în tratament cu levodopa nu trebuie să li se administreze vitamină 
B

6

  în  doze  mai  mari  decât  necesarul  zilnic.  Această  recomandare  nu  este  valabilă  în  cazul  asocierii 

unui inhibitor periferic de decarboxilază. 
 
Alte  interacţiuni  au  fost  observate  cu  izoniazidă,  D-penicilamină  şi  cicloserină.  Administrarea  în 
asociere a antagoniştilor piridoxinei (de exemplu hidralazină, izoniazidă, D-penicilamină, cicloserină), 
alcool  etilic  precum  şi  utilizarea  îndelungată  a  contraceptivelor  orale  care  conţin  estrogen,  pot 
determina deficienţă de vitamina B

6

.  

 
Tiamina este dezactivată de 5-fluoruracil, care inhibă fosforilarea tiaminei și trecerea în forma activă, 
tiamină pirofosfat. 
 

Fertilitatea, sarcina şi alăptarea 

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice 
medicament. 
 
Milgamma nu trebuie utilizată în timpul sarcinii.  
 
Milgamma nu trebuie administrată în timpul alăptării. 

 
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Milgamma nu influenţează capacitatea de a conduce vehicule și de a folosi utilaje. 
 

Milgamma conţine zahăr. 

Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat ca aveţi intoleranţă la unele 

categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebaţi înainte de a lua acest medicament. 
 
 

3. 

CUM SĂ UTILIZAŢI

 

MILGAMMA 

 
Luaţi  întotdeauna  acest  medicament  exact  aşa  cum  v-a  spus  medicul  sau  farmacistul.  Discutaţi  cu 
medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 
Adulţi  
Doza recomandată este de 1 drajeu Milgamma pe zi. În cazuri acute doza poate fi crescută la 1 drajeu 
Milgamma de 3 ori pe zi. 
 
Drajeurile se administrează cu o cantitate suficientă de lichid. Drajeurile pot fi luate înainte, în timpul 
sau după masă. 
 
Durata tratamentului 
După un tratament de maxim 4 săptămâni cu Milgamma, medicul dumneavoastră poate decide dacă 
tratamentul cu Milgamma în doză mare (1 drajeu de 3 ori pe zi) este indicat în continuare.   
Administrarea îndelungată a unor doze mari de piridoxină se asociază cu dezvoltarea unor severe 
neuropatii periferice și de aceea, dacă este cazul, doza poate fi scăzută  la 1 drajeu pe zi. 
 
Vă rugăm să vă adresaţi medicului sau farmacistului dumneavoastră dacă vi se pare că acţiunea 
Milgamma

 

este prea puternică sau prea slabă. 

 

Dacă utilizaţi mai mult Milgamma decât trebuie 


Page 3
background image

 

3

Doze mari de Vitamina B

6

 cât şi administrarea în doze mai mari de 1 g pe zi de scurtă durată (2 luni) 

pot determina efecte neurotoxice. 
 
Adresaţi-vă medicului dumneavoastră dacă apar aceste simptome.  
 

Dacă uitaţi să utilizaţi Milgamma 

Dacă  aţi  uitat  să  luaţi  un  drajeu  de  Milgamma,  continuaţi  tratamentul  cu  Milgamma  la  intervalele 
stabilite şi respectaţi pe viitor schema terapeutică. 
 

Dacă încetaţi să utilizaţi Milgamma 

Întreruperea tratamentului poate afecta reuşita terapeutică. În  cazul în care apar orice reacţii adverse 
neplăcute vă rugăm să vă adresaţi medicului dumneavoastră.  
 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului 
dumneavoastră sau farmacistului.  
 
 

4.  

REACŢII ADVERSE POSIBILE 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele.  
 
Reacţiile adverse sunt clasificate după următoarele frecvenţe: 
 

Foarte frecvente: 

care afectează mai mult de 1 pacient din 10 

Frecvente: 

care afectează mai puţin de 1 din 10 pacienţi 

Mai puţin frecvente: 

care afectează mai puţin de 1 din 100 pacienţi 

Rare: 

care afectează mai puţin de 1 din 1000 pacienţi 

Foarte rare: 

care afectează mai puţin de 1 din 10000 pacienţi 

Cu frecvenţă necunoscută 

care nu poate fi estimată din datele disponibile 

 
Tulburări ale sistemului imunitar 
Foarte rare: reacţii de hipersensibilitate cutanată (urticarie, exantem) şi şoc anafilactic. 
 
Tulburări ale sistemului nervos 
Utilizarea pe o perioadă de timp mai mare de 6 luni poare determina neuropatie senzorială periferică. 
 
Tulburări gastro-intestinale 
Foarte rare: greaţă şi alte simptome au fost raportate în studiile clinice. Nu s-a stabilit cu certitudine o 
relaţie cauzală în funcţie de doza de Vitamina B

6

 şi/sau Vitamina B

1

.  

 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta 
reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate 
pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 

http://www.anm.ro/

Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament. 
 
 

5. 

CUM SE PĂSTREAZĂ MILGAMMA 

 
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie și pe blister, după EXP. Data de 
expirare se referă la ultima zi a lunii respective. 
 


Page 4
background image

 

4

A se păstra la temperaturi sub 25

C, în ambalajul original. 

 
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 

6.  

CONŢINUTUL AMBALAJULUI ŞI ALTE INFORMAŢII 

 
Ce conţine Milgamma 

Substanţele active sunt benfotiamină și clorhidrat de piridoxină. Fiecare drajeu conţine 

 

benfotiamină (vitamina B

1

) 100 mg şi clorhidrat de piridoxină (vitamina B

6

) 100 mg. 

Celelalte componente sunt: 

Nucleu

: dioxid de siliciu coloidal anhidru, celuloză microcristalină, 

croscarmeloză sodică, povidonă K30, talc, gliceride (parţiale) cu lanţ lung; 

Strat de drajefiere

shellac, zahăr, carbonat de calciu (E 170), talc, acacia, amidon de porumb, dioxid de titan (E 171), 
dioxid de siliciu coloidal, povidonă K30, macrogol 6000, glicerol 85%, polisorbat 80, ceară 
montanglicol.  

 
Cum arată Milgamma şi conţinutul ambalajului 

Milgamma  se  prezintă  sub  formă  de  drajeuri  biconvexe,  rotunde,  lucioase,  de  culoare  albă,  cu 
diametrul de 12,1-12,5 mm. 

 

Ambalaj 
Cutie cu 2 blistere din PVC-PVdC/Al a câte 15 drajeuri. 
Cutie cu 4 blistere din PVC-PVdC/Al a câte 15 drajeuri. 
Cutie cu 4 blistere din PVC-PVdC/Al a câte 25 drajeuri. 

 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă  

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG 
Flugfeld-Allee 24, 71034 Böblingen, Germania 

 
Fabricantul

 

Mauermann-Arzneimittel KG  
Heinrich-Knote-Strasse 2, 82343 Pöcking, Germania 
sau 
Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH 
Gölstrasse 1, 84529 Tittmoning, Germania 

 
 
Acest prospect a fost revizuit în Noiembrie, 2021. 
 

 
 

 


MILGAMMA 100+100 mg se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu 4 blist. PVC-PVDC/Al x 15 draj.

Cutie cu 4 blist. PVC-PVDC/Al x 25 draj.