STALEVO 100 mg/25 mg/200 mg - PROSPECT

Prospectul pentru STALEVO 100 mg/25 mg/200 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: STALEVO 100 mg/25 mg/200 mg
Substanța activă: COMBINATII (LEVODOPUM+CARBIDOPUM+ENTACAPONUM)
Concentrația: 100mg/25mg/200mg
Cod atc: N04BA03
Acțiune terapeutică: MEDICAMENTE DOPAMINERGICE DOPA SI DERIVATI
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 flac. PEID x 30 compr. film.
Cod cim: W41627002
Firma producătoare: ORION CORPORATION - FINLANDA