LAMIVUDINA/ZIDOVUDINA TEVA - PROSPECT

Prospectul pentru LAMIVUDINA/ZIDOVUDINA TEVA - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: LAMIVUDINA/ZIDOVUDINA TEVA
Substanța activă: COMBINATII (LAMIVUDINUM+ZIDOVUDINUM)
Concentrația: 150mg/300mg
Cod atc: J05AR01
Acțiune terapeutică: ANTIVIRALE CU ACTIUNE DIRECTA ANTIVIRALE PENTRU TRATAMENTUL INFECTIEI CU HIV, COMBINATII
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Flacon din PEID x 60 comprimate filmate
Cod cim: W63025002
Firma producătoare: TEVA PHARM. WORKS PRIVATE LTD. COMPANY - UNGARIA
Conținut prospect:

LAMIVUDINA/ZIDOVUDINA TEVA se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu blist. din OPA/Al/PVC x 60 comprimate filmate