IRBESARTAN HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA 300mg/12,5mg - PROSPECT

Prospectul pentru IRBESARTAN HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA 300mg/12,5mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: IRBESARTAN HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA 300mg/12,5mg
Substanța activă: COMBINATII (IRBERSARTANUM+HYDROCHLOROTHIAZIDUM)
Concentrația: 300mg/12,5mg
Cod atc: C09DA04
Acțiune terapeutică: ANTAGONISTI AI ANGIOTENSINAEI II, COMBINATII ANTAGONISTI AI ANGIOTENSINAEI II SI DIURETICE
Prescripție: P-6L
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu blist. PVC/PVDC/Al x 98 compr.
Cod cim: W59583004
Firma producătoare: SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - FRANTA