IFIRMACOMBI 300mg/25mg - PROSPECT

Prospectul pentru IFIRMACOMBI 300mg/25mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: IFIRMACOMBI 300mg/25mg
Substanța activă: COMBINATII (IRBERSARTANUM+HYDROCHLOROTHIAZIDUM)
Concentrația: 300mg/25mg
Cod atc: C09DA04
Acțiune terapeutică: ANTAGONISTI AI ANGIOTENSINAEI II, COMBINATII ANTAGONISTI AI ANGIOTENSIN II SI DIURETIC
Prescripție: P6L
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu blist. din OPA/Al/PVC/Al x 30 compr. film.
Cod cim: W57421003
Firma producătoare: KRKA D.D. NOVO MESTO - SLOVENIA