COAPROVEL 300mg/12,5mg - PROSPECT

Prospectul pentru COAPROVEL 300mg/12,5mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: COAPROVEL 300mg/12,5mg
Substanța activă: COMBINATII (IRBERSARTANUM+HYDROCHLOROTHIAZIDUM)
Concentrația: 300mg/12,5mg
Cod atc: C09DA04
Acțiune terapeutică: ANTAGONISTI DE ANGIOTENSINA II, COMBINATII ANTAGONISTI DE ANGIOTENSINA II SI DIURETIC
Prescripție: P-6L
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 7 blist. perforate unidoza PVC-PVDC/Al x 8 compr. film.
Cod cim: W60640005
Firma producătoare: SANOFI WINHTROP INDUSTRIE - FRANTA