IDEOS 500 mg/400 UI - PROSPECT

Prospectul pentru IDEOS 500 mg/400 UI - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: IDEOS 500 mg/400 UI
Substanța activă: COMBINATII
Concentrația: 500mg/400UI
Cod atc: A11JBN1
Acțiune terapeutică: ALTE PREPARATE CU COMBINATII DE VITAMINE VITAMINE CU SUBSTANTE MINERALE
Prescripție: OTC
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_7138_26.11.14.pdf
Ambalaj: Cutie cu 2 tuburi din PP x 15 compr. mast.
Cod cim: W08229001
Firma producătoare: INNOTHERA CHOUZY - FRANTA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

1

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 7138/2014/01-02                                                                

Anexa 1 

                                                                                                                                                                         Prospect 

 
 

 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

Ideos 500 mg/400 UI comprimate masticabile 

Calciu/ Vitamina D

3

 

 

 
Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.  

Utilizaţi întotdeauna acest medicament conform indicaţiilor din acest prospect sau indicaţiilor medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 
-

 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

-

 

Întrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau recomandări.   

-

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului  

-

 

Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

          Dacă nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi unui medic. 

 

 

Ce găsiţi în acest prospect: 

1.

 

Ce este Ideos şi pentru ce se utilizează 

2.

 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Ideos 

3.

 

Cum să utilizaţi Ideos  

4.

 

Reacţii adverse posibile 

5.

 

Cum se păstrează Ideos 

6.

 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 

1. 

Ce este Ideos şi pentru ce se utilizează 

 
Corecţia deficitelor de vitamina D şi calciu la vârstnici. 
Terapie adjuvantă în osteoporoză, prin suplinirea aportului de vitamina D şi calciu, în asociere cu fluorura 
de sodiu sau etidronatul de sodiu. 

 

 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Ideos  

 
Nu utilizaţi Ideos  

dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la calciu, vitamina D sau la oricare dintre celelalte componente 
ale medicamentului (vezi pct.6); 

-        dacă sunteți alergic (hipersensibil) la ulei de soia; 

dacă aveți concentraţie mare a calciului în sânge, concentraţie mare a calciulzui în urină, litiază 
calcică, insuficienţă renală. 

 

Atenţionări şi precauţii 

Acest medicament trebuie luat sub supraveghere medicală, cu controlul periodic al sângelui şi urinii. 
Spuneţi medicului dumneavoastră dacă luaţi şi alte prepararte cu vitamina D şi / sau calciu

În cazul  tratamentului simultan cu un alt preparat de vitamina D, trebuie calculată doza totală de vitamina 
D primită.  
Se recomandă monitorizarea regulată a calcemiei. În cazul tratamentului de lungă durată, trebuie urmărită 
calciuria (cantitatea de calciu din urină). Dacă excreţia urinară de calciu depăşeşte 7.5-9 mmol, adică 300-
360 mg/24h, doza administrată trebuie redusă sau chiar se va întrerupe temporar tratamentul.  
 

Atenţionări speciale 

În caz de insuficienţă renală dozajul va fi adaptat în funcţie de clearance-ul creatininei. 
Imobilizarea prelungită este însoţită de hipercalcemie sau/şi hipercalciurie; tratamentul cu vitamina D şi 
calciu trebuie iniţiat doar în momentul în care pacienţii pot fi mobilizaţi. 


Page 2
background image

 

2

Copii 

Medicamentul este rezervat adulţilor. 

Vârstnici 

Se impune urmărirea funcţiei renale în cursul tratamentului cu Ideos. 
Datorită conţinutului în zahăr: pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la fructoză, sindrom de 
malabsorbţie la glucoză-galactoză sau insuficienţă a zaharazei-izomaltazei nu trebuie să utilizeze acest 
medicament. 
Datorită conţinutului în sorbitol: pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la fructoză nu trebuie 
să utilizeze acest medicament. 
 

Ideos împreună cu alte medicamente 

Pentru a evita eventualele interacţiuni între medicamente, trebuie să semnalaţi sistematic medicului 
dumneavoastră orice tratament în curs

Următoarele asocieri necesită prudenţă: 
- digitalicele; risc de aritmii. Sunt recomandate supravegherea clinică şi monitorizarea 
electrocardiogramei şi a calcemiei; 
-  diureticele tiazidice; risc de hipercalcemie (ca rezultat al eliminarii reduse a calciului în urină); 
-  tetraciclina; calciul trebuie administrat la un interval de minimum 3 ore, pentru că  
poate reduce absorbţia digestivă a tetraciclinei; 
-    bifosfonaţii,  fluorura  de  sodiu:  se  recomandă  administrarea  la  un  interval  de  cel  puţin  2  ore  faţă  de 
administrarea calciului, altfel există riscul diminuării absorbţiei digestive a bifosfonaţilor şi a fluorurii de 
sodiu; 
-  fenitoina, barbituricele: este posibilă diminuarea efectului vitaminei D

3

-  glucocorticoizii pot diminua efectul vitaminei D

3. 

 

Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 

Ideos poate fi utilizat în timpul sarcinii şi în perioada de alăptare, cu condiţia  ca dozele zilnice să nu 
depăşească 1500 mg calciu şi 600 UI de vitamina D

3

În timpul sarcinii trebuie evitată supradozarea colecalciferolului:  
-  dozele mari  de vitamină D administrate la animalele de laborator în perioada de gestaţie au determinat 
efecte teratogene; 
-  dozele mari de vitamina D trebuie evitate la femeia gravidă, deoarece hipercalcemia permanentă poate 
duce la retard fizic şi mental al nou-născutului, stenoză aortică supravalvulară sau retinopatie. Cu toate 
acestea, există mai multe cazuri în care s-au administrat doze foarte  mari de vitamina D pentru 
tratamentul hipoparatirodismului matern, iar copiii născuţi au fost normali. 

 
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Nu au fost semnalate modificări ale capacităţii de a conduce autovehicule sau de a folosi utilaje.

 

 
Ideos conţine ulei de soia parţial hidrogenat.

 Dacă aveţi alergie la soia nu utilizaţi acest medicament.

 

Ideos conţine sorbitol (E 420).

 Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat ca aveţi intoleranţă la unele 

categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebaţi înainte de a lua/utiliza acest medicament.

 

Ideos conţine zahăr.

 Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat ca aveţi intoleranţă la unele categorii 

de glucide, vă rugăm să-l întrebaţi înainte de a lua acest medicament.

 

 

 

3. 

Cum să utilizaţi Ideos 

 
Utilizaţi întotdeauna Ideos exact aşa cum este descris în acest prospect sau aşa cum v-a spus medicul 
dumneavoastra sau farmacistul. Discutaţi cu medicul sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 
Se vor administra 2 comprimate zilnic (un comprimat dimineaţa şi unul seara). Mestecaţi comprimatul şi 
după aceea beţi un pahar cu apă. Comprimatele se iau la un interval de timp după mese. 
Conformaţi-vă strict prescripţiei medicului

 

Dacă utilizaţi mai mult Ideos decât trebuie  

Dacă aţi luat accidental mai mult decât trebuie din Ideos, adresaţi-vă imediat medicului sau mergeţi la cel 
mai apropiat spital. 


Page 3
background image

 

3

Semnele  clinice  ale  supradozajului  sunt  următoarele:  greaţă,  vărsături,  polidipsie,  poliurie,  constipaţie; 
mai pot apărea tulburări vasomotorii, hipertensiune arterială. 
Supradozajul cronic al vitaminei D

 poate provoca calcificări vasculare şi tisulare datorită hipercalcemiei 

produse. 

 
Dacă uitaţi să utilizaţi Ideos 

Nu luaţi o doză dublă (sau mai mare) pentru a compensa doza uitată. 

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 

 

 

4.  

Reacţii adverse posibile 

 
Ca  toate  medicamentele,  acest  medicament  poate  provoca  reacţii  adverse,  cu  toate  că  nu  apar  la  toate 
persoanele.  
 
Reacţiile adverse sunt clasificate după următoarele frecvenţe: 

Foarte frecvente: 

care afectează mai mult de 1 pacient din 10 

Frecvente: 

care afectează mai puţin de 1 din 10 pacienţi 

Mai puţin frecvente: 

care afectează mai puţin de 1 din 100 pacienţi 

Rare: 

care afectează mai puţin de 1 din 1000 pacienţi 

Foarte rare: 

afectează mai puţin de 1 din 10000 pacienţi 

Cu frecvenţă necunoscută 

care nu poate fi estimată din datele disponibile 

 
Se pot produce constipaţie, flatulenţă, greaţă, epigastralgii, diaree. 
Au  fost  semnalate  hipercalciurie  şi,  în  mod  excepţional,  hipercalcemie  în  cazul  tratamentului  de  lungă 
durată şi cu doze mari.  
Există riscul apariţiei hipofosfatemiei. 
Semnalaţi medicului sau farmacistului orice efect nedorit  care nu este menţionat în acest prospect

 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea 
includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse 
direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul 
Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 

http://www.anm.ro/

. Raportând 

reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui 
medicament. 

 

 

5. 

Cum se păstrează Ideos 

 

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
Nu  utilizaţi  acest  medicament  după  data  de  expirare  înscrisă  pe  cutie,  după  EXP.  Data  de  expirare  se 
referă la ultima zi a lunii respective. 
 
A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original. 
 
Nu  aruncaţi  niciun  medicament  pe  calea  apei  sau  a  reziduurilor  menajere.  Întrebaţi  farmacistul  cum  să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 

 

 

6.  

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conţine Ideos 

Substanţele active sunt carbonat de calciu și colecalciferol. Fiecare comprimat masticabil conţine 
carbonat de calciu 1250 mg (echivalent cu 500 mg calciu) şi colecalciferol concentrat pulbere 4 mg 
(echivalent cu 400 UI vitamina D

3

). 


Page 4
background image

 

4

Celălalte  componente  sunt:  DL-alfa-tocoferol,  ulei  de  soia  parţial  hidrogenat,  gelatină,  zahăr, 
amidon  de  porumb,  xilitol,  sorbitol,  povidonă,  aromă  de  lămâie  tip  8476  (care  conţine:  uleiuri 
esenţiale de lămâie, portocală, litseia cubeba, maltodextrină, gumă acacia, citrat de sodiu), stearat 
de magneziu. 

 

Cum arată Ideos şi conţinutul ambalajului 

Ideos se prezintă sub formă de comprimate de formă pătrată, de culoare alb-gri. 
 

Ambalajul 

Cutie cu 2 tuburi din PP a câte 15 comprimate masticabile 
Cutie cu 4 tuburi din PP a câte 15 comprimate masticabile 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 

 

Deţinătorul Autorizaţiei de punere de piaţă 

LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL 
22 Avenue Aristide Briand 
94110 Arcueil 
Franţa

  

 
Fabricantul

 

INNOTHERA CHOUZY 
Rue René Chantereau, Chouzy-sur-Cisse 
41150 Valloire-Sur-Cisse, Franța  

 

 

Acest prospect a fost revizuit în noiembrie 2018.

 

 

 


IDEOS 500 mg/400 UI se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu 4 tuburi din PP x 15 compr. mast.